Klacht: iphone5 abboneemt

op 27 januari 2014 over KPN Mobiel in de categorie Mobiele Telefonie

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heer/mevrouw,

Graag uw aandacht voor het volgende. ik had een 2jarige iphone4 abbonement bij jullie afgesloten, 2jaar elke maand netjes betaald en erna met 1jaar verlengd voor een iphone5 op 31juli 2013 met een klantnummer 172317782. vanaf 30september ben ik helaas, door het van werk in betalingensproblemen terecht gekomen. Ik kon helaas mijn telefoonrekeningen niet meer betalen.

Hierop heeft uw organistatie onmiddelijk de overeenkomst met mij opgezegd, mijn telefoonnummer en internetdiensten zijn hierbij geblokkeerd. U heeft vervolgens een incassobureau ingeschakeld en zij sommeren mij nu om een bedrag van ongeveer 1400,00 te betalen.

Ik ben het niet eens met de gehele gang van zaken, ik ben vanzelfsperkend bereid om alsnog mijn verplichtingen na te komen. Inmiddels heb ik weer werk gevonden en kan ik maandelijks de openstaande schuld in termijnen aflossen en kan mijn contractuele verplichting nakomen.

Ik zou u willen verzoeken om het overeengekomen abbonement te laten herleven. nu ik mijn verplichtingen weer kan nakomen lijkt mij dit niet meer dan redelijk.

ik verzoek u om mijn telefoonnummer 0653930927 te deblokkeren en om mij de gebruikelijke internerdiensten te hervatten. Ik ben bereid om naast mijn maandelijkse abbonementkosten u een aflossing aan te bieden van 200,00.
Ik doe u dit aanbod op voorwaarde dat ik weer gebruik kan maken van het overeen gekomen abbonement.

Gaarne ontvang ik van u een gespecificeerde berekeningen van de openstaande schuld alsmede een schrifetelijke, en inhoudelijke reactie op mijn email binnen 5 werkdagen. khalidisgoowe@gmail.com. Ik wil u er op attenderen dat ik inmiddels een voorlopige betalings regeling heb getroffen met vestingfinance, dit moet zeker niet worden opgevat,als een akkoord voor de gehele gang van zaken.

Met vriendelijk groeten.

Khalid Isgoowe

Gewenste Oplossing:

dat ik weer gebruik kan maken van mijn telefoon nummernummer en internetdiensten nu ik weer aan mijn verplichting na kan komen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over KPN Mobiel

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over KPN Mobiel nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door khalid isgoowe