Klacht: Intimidatie door Huurcommissie

imi op 16 februari 2021 over Huurcommissie in de categorie Verhuur

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Omdat ik heb aangegeven niet deel te kunnen nemen aan een videozitting word ik nu geïntimideerd door deze kleurrijke commissie. In het kort komt het neer op take it or leave it. En dit terwijl zij in de uitnodigingsbrief aangeven, dat als je niet digitaal kunt deelnemen, je moet bellen. Ik heb het schriftelijk gemeld, maar kennelijk hebben ze nu veel haast, na mij bijna 2 jaar in de wacht te hebben gezet. Net als bij het onderzoek in mijn woning (voor de 2e keer na blunders), waarbij ik heb bedankt omdat ik het in deze tijd absurd vind onderzoeken te doen, zeker als mensen daar problemen mee hebben. Er gelden zeer strenge maatregelen van het Kabinet tot een avondklok aan toe, maar de achterstand moet koste wat het kost ingelopen worden. Mijn probleem of die van andere cliënten? Verre van. Inmiddels is de derde voorzitter benoemd, dus daar kun je wel iets uit concluderen. Tegen 2 voorgangers lopen procedures. De huidige voorzitter is een vooruitstrevende ex burgemeester, die zijn eigen regels opstelt. En als ik ongelijk heb, waarom liggen er dan een aantal WOB-verzoeken wegens het aanhoudend disfunctioneren van de Huurcommissie? Tot 2 x toe geconfronteerd met een voorzittersuitspraak, waar ik volgens de regels mee in moet stemmen, mij daar uiteraard niet de gelegenheid voor is geboden, zeer dubieus op grond van geantedateerde stukken. Nu weer totaal tegen de nieuwe regels op de website wegens corona geen keuzebrief, maar een confrontatie met een videozitting.

Gewenste Oplossing:

Wanneer deze commissie de hand in eigen boezem steekt, zijn streken toegeeft i.p.v. de ongelooflijke arrogantie te hebben om mensen voor het blok te zetten, zonder enige wettelijke grondslag en tegen elke regel op hun eigen website. Ik en met mij velen heb er tenslotte niet voor gezorgd, dat zij een achterstand hebben met een werkvoorraad tot 2022. Dat zegt genoeg. Al in 2004!! hebben vorige Nationale Ombudsmannen al geconstateerd, dat er grote achterstanden waren, waarbij zij verwezen naar de Awb. En nu mij gaan intimideren? Doe dat maar in eigen kring.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Huurcommissie

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Huurcommissie nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door imi