Klacht: Bovenmatige verhoging abonnementsprijs

op 20 november 2014 over Canaldigitaal in de categorie Alles-in-1, Digitale TV

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op 24 juli schreef Canaldigitaal,dat er 12 extra HD zenders komen en dat de abonnementsprijs per 1 november 2014 omhoog zou gaan van € 12,95 naar € 15,95 per maand!

Na een paar maanden weggeweest te zijn probeer ik nu per e-mail een klacht in te dienen bij Canaldigitaal,maar dat is helaas niet mogelijk,aangezien ik onmogelijk kan inloggen op Mijn Canaldigitaal (foutje bedankt Canaldigitaal).

De verhoging vind ik bovenproportioneel en onacceptabel,hetgeen ook blijkt uit mijn e-mail,die ik destijds aan Consu-Wijzer heb gestuurd (zie hieronder)
Uw vraag of klacht over CanalDigitaal
Acties
ConsuWijzer.nl ([email protected]) Toevoegen aan contactpersonen 2-9-2014 Markering van dit bericht opheffen
Aan: [email protected]
[email protected]
ConsuWijzer
Praktisch advies van de overheid over uw rechten als consument

Beste heer van Wingerden

Hartelijk dank voor uw bericht aan ConsuWijzer. U wilt graag een klacht indienen over een bedrijf en advies over uw situatie. Wij hebben onderstaande informatie van u ontvangen.

Onderwerp van uw bericht: Bovenmatige verhoging abonnementsprijs
Betrokken bedrijf: CanalDigitaal

U hebt ons het volgende geschreven:

Sinds 2009 beschik ik over een abonnement voor sateliettelevisie bij CanalDigitaal n.l.voor het meest eenvoudige (basis)pakket voor € 9,95 per maand,tussentijds is het abonnement nog verhoogd naar € 12,95 en per 1 november 2014 wordt de abonnementsprijs € 15,95 per maand!Dit is een verhoging van ca 60% in 5 jaar tijd,echt ongehoord!Bovendien bestaat er geen alternatief,dus heeft CanalDigitaal een monopolopositie,waar zij al sinds jaar en dag stevig misbruik van maakt en waartegen nog nooit in het verleden is opgetreden door de NMA,onbegrijpelijk!
Wij hebben de volgende persoonlijke gegevens van u ontvangen:

K.J. van Wingerden

Wij streven er naar u binnen zes werkdagen antwoord te geven. Hebt u tussentijds aanvullende of andere vragen? Stuur ons dan uw vraag via onze website.

Contactpagina op onze website
Met hartelijke groet,

ConsuWijzer

De inhoud spreekt voor zich,lijkt mij.

Echter tijdens mijn afwezigheid in het buitenland heb ik nog enkele nare ervaringen gehad met Canaldigitaal t.w.:
kon o.a.de zenders RTL8,Veronica,Discovery,alsmede BVN niet ontvangen,bleek dat mijn kastje van Satenne moest worden ge-update,echt prettig,als je voor langere tijd onderweg bent en hierover niet wordt geïnformeerd wordt door Canaldigitaal.
Andere mensen hadden problemen met Canaldigitaal om zenders in HD te ontvangen,omdat zij een dubbele LNB kop moesten hebben,ook zij zijn hierover niet geïnformeerd door Canaldigitaal.

Hierbij doe ik nogmaals een beroep op Consu-Wijzer,alsmede op Autoriteit Consumenten Markt (hopelijk volgen er meer,die dezelfde klacht hebben),aangezien Canaldigitaal een monopoliepostie heeft en zij de klanten bovendien opschepen met extra kosten t.w.updaten van software van kastjes en aanschaffen van dubbele LNB kop om Astra 3 te kunnen ontvangen!

Onbegrijpelijk,dat dit anno 2014 nog mogelijk is,puur machtsvertoon van Canaldigitaal!!!!

Gewenste Oplossing:

Dat Canaldigitaal de verhoging op z'n minst ongedaan maakt en de mogelijkheid biedt om,zoals bij het recreatiepakket (van 21 maart-20 september) ook voor de periode van 21 september -20 maart,een abonnement ad € 12,95 p/mnd en/of een abonnement per maand ad € 12,95 te kunnen afsluiten!
Tevens dat Canaldigitaal de klanten tijdig en duidelijk informeert over noodzakelijke aanpassingen aan hard-en software,indien door
Canaldigitaal weer wijzigingen worden doorgevoerd!

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Canaldigitaal over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Canaldigitaal in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Canaldigitaal een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Canaldigitaal

Heeft op 01 december 2014 om 12:36 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste,

Zoals wij u reeds hebben medegedeeld op uw klacht met nummer: 389447:
U geeft aan het niet eens te zijn met de prijswijziging. CanalDigitaal gaat graag met de tijd mee en inmiddels is het inderdaad tijd voor verandering.
Het bedrijf is inmiddels al enige tijd bezig met de optimalisering van de uitzendtechniek en de overschakeling naar de Astra 23,5 waardoor de zenders in haarscherp beeld en kraakhelder geluid kunnen worden ontvangen.
Het is zo dat steeds meer zenders extra in HD of zelfs alleen nog maar in HD doorgegeven worden.
Daarom heeft CanalDigitaal nu besloten om de pakketten te wijzigingen en het HD-pakket standaard in het abonnement te activeren.
Hier zit jammer genoeg voor u, inderdaad een verhoging van de abonnementsgelden aan verbonden.
Tot 1 november had u nog de mogelijkheid om uw abonnement per onmiddellijke ingang te laten wijzigen, echter is deze periode helaas voorbij. Wellicht kan onze klantenservice u een aantrekkelijk aanbod doen waarbij u toch kan genieten van de extra zenders, maar waarbij u een korting per maand ontvangt, zodat de financiële maandelijkse verhoging enigszins word verzacht? Onze klantenservice kunt u bereiken via 0900-9323 (€1,- per gesprek + gesprekskosten).

Bij elke wijziging proberen wij onze abonnees zo goed mogelijk te bereiken. Dit geldt ook bij de wijziging van het uitzendtechniek waarbij bijvoorbeeld de Duo LNB had moeten worden aangeschaft. De overgang naar de Astra 23,5 is al enkele jaren bezig en wij hebben hier al enige tijd informatie over toegezonden.
Het is spijtig dat deze informatie u en de andere personen waar u over spreekt niet heeft bereikt.

Indien u interesse heeft in gepaste aanbiedingen in combinatie met hardware met korting dan kunt u altijd contact opnemen met onze telefonische verkoopafdeling.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Webcare Team CanalDigitaal

Reactie van de melder van de klacht kaveewee

5 jaren geleden - Geachte heer van Wingerden,Ook het webcareteam kan u helaas van geen ander antwoord voorzien.Voor uw vragen over het abonnement kunt u bij de telefonische klantenservice terecht, welke helaas niet gratis is inderdaad.U kunt achteraf de telefoonkosten voor het bellen met het service nummer wel terug vragen. Dit kunt u doen door een kopie van uw telefoonnota op te sturen naar ons postadres.Met vriendelijke groet, Webcare Team CanalDigitaal Webcareteam, weet u wat care betekent:.....zorg weet u wat team betekent:...aantal mensen dus aantal mensen,die ergens voor zorgen,maar kennelijk niet bij Canaldigitaal,die hebben totaal geen inlevingsvermogen,blijkt wel uit de reacties,die ik ontvang van Canaldigitaal!!! Hieronder nog een aantal kantekeningen,waarbij ik u de gelegenheid geef dit alles te verhelderen!!! Of is dit ijdele hoop??? In afwachting, met vriendelijke groet, Klaas van Wingerden-------------------------------------------------------------------------------- Subject: RE: Is uw klacht opgelost? Date: Fri, 28 Nov 2014 09:25:52 +0100 From: [email protected] To: [email protected] heer van Wingerden,U geeft aan dat er geen verklaring word gegeven voor de prijsverhoging.CanalDigitaal heeft besloten om de abonnementen aan te passen en extra zenders toe te voegen. Hierbij is inderdaad ook een prijswijziging gemoeid.Ook is CanalDigitaal gerechtigd om jaarlijks de abonnementsgelden te wijzigen, dit kunt u ook nalezen in onze Algemene Voorwaarden.. Is dit de verklaring voor de bovenmatige verhoging???..U geeft aan dat u niet heeft gevraagd om de wijzigingen en dat u ook geen alternatief heeft ontvangen.Waaruit bestaat het door U aangeboden alternatief???..biedt de klant dan in ieder geval een alternatief,dus de oude situatie tegen de oude prijs!...Of een abonnement voor de periode van 21 september tot 20 maart (zoals bij het recreatiepakket)!!!Zoals wij u reeds hebben medegedeeld was er de mogelijkheid tot 1 november om telefonisch contact te zoeken over deze wijzigingen. Bij de klantenservice had u dan de mogelijkheid gehad om te kunnen genieten van het nieuwe pakket in combinatie met een maandelijkse korting.Als u de correspondentie goed had gelezen,had u geweten,dat ik tot 1 november niet in het land was,dus kon ik niet reageren,evenals tienduizenden andere camperaars,caravanners en Nederlanders,die maandenlang in het buitenland verblijven!!! Bovendien staat het Canaldigitaal vrij alsnog een aantrekkelijke maandelijkse korting te verstrekken!!!U geeft aan waarom de zenders verhuizen van Astra’s.is dit goedkoper voor Canaldigitaal,voor de klant dus niet,want,die moet de nodige aanpassingen doen,dus extra kosten!Op de Astra 23,5 zit meer ruimte voor zenders in HD kwaliteit, helaas is dit beperkt op de Astra 19,2. Om die reden zijn we aan het verhuizen.......Is een initiatief,dat door Canaldigitaal is genomen en waar de abonnees,niet om hebben gevraagd....welke keuzemogelijkheid hebben zij???U geeft aan te willen weten waarom er niet inhoudelijk ingegaan word op de door u gewenste oplossing.De wijzigingen die CanalDigitaal doorvoert zijn al enkele jaren geleden in gang gezet. Wij hebben al onze abonnees hier zo goed mogelijk van op de hoogte proberen te brengen danwel per brief, dan wel per e-mail.Het is erg spijtig om te lezen dat deze informatie u nooit heeft bereikt. Voor de opties om een abonnement met korting te ontvangen had de telefonische klantenservice u kunnen informeren....Is die gratis te bereiken???U geeft aan waarom u niet in kunt loggen op mijnCanalDigitaal en geen nieuw wachtwoord aan kunt vragen en niet opnieuw kan registreren. (al mijn gegevens zijn zogenaamd niet bekend bij Canaaldigitaal,alleen mijn bankrekeningnummer)!!!We kunnen helaas niet zien waarom u niet in kunt loggen.Komt helaas niet alleen bij mij voor,maar volgens Klacht.nl bij talloze klanten!!! We zullen onze helpdesk inlichten en verzoeken om uw account te verwijderen zodat u zich opnieuw kunt registreren. Hier zullen ongeveer 2 werkdagen overheen gaan, hierna kunt u zich weer proberen te registreren.wie heeft mijn klacht als opgelost gezet???Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.Canaldigitaal heeft een monopoliepostie en maakt hier oneindig misbruik van................. Minachting van de tienduizenden klanten!

Reactie van de melder van de klacht kaveewee

5 jaren geleden - Canaldigitaal zet bij alle klachten de status "OPGELOST" en Klacht.nl doet hier niets aan!Het lijkt mij toe,dat alleen de klager de status "OPGELOST" zou moeten kunnen geven!!!Die kan namelijk bepalen of de klacht wel of niet is "OPGELOST" !!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Geen wonder,dat er zoveel klachten "zijn opgelost" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 jaren geleden - De melder van de klacht heeft zojuist de oplossing van Canaldigitaal beoordeeld.

Heeft op 04 december 2014 om 21:54 geantwoord

Welke oplossing???

Bij Canaldigitaal willen ze kennelijk niet begrijpen wat de klant bedoelt,dat noemt men ontmoedigen,niet bepaald klantvriendelijk,maar ze komen er blijkbaar in veel gevallen mee weg!
1/er wordt geen verklaring gegeven voor de bovenmatige verhoging!
2/er worden wijzigingen doorgevoerd,die de klant niet vraagt,als men zo nodig met de tijd mee wilt gaan,biedt de klant dan in ieder geval een alternatief,dus de oude situatie tegen de oude prijs!
3/waarom verhuizen de zenders van astra 1 naar astra 3,is dit goedkoper voor Cnaldigitaal,voor de klant dus niet,want,die moet de nodige aanpassingen doen,dus extra kosten!
4/waarom wordt er niet inhoudelijk ingegaan op de door mijn gewenste oplossing?
5/waarom kan ik niet inloggen op mijn canaaldigitaal en bovendien geen nieuw wachtwoord aanvragen en ook niet (opnieuw) registreren? (al mijn gegevens zijn zogenaamd niet bekend bij Canaaldigitaal,alleen mijn bankrekeningnummer)!!!
6/wie heeft mijn klacht als opgelost gezet???

Dus totaal geen oplossing,alleen maar een hoop ergernis!!!

Canaldigitaal heeft een monopoliepostie en maakt hier oneindig misbruik van.................Minachting van de tienduizenden klanten!

Als ik nu geen duidelijke oplossing krijg,dan zal ik mij genoodzaakt zien,deze aangelegenheid voor te leggen bij ConsuWijzer en Autoriteit Consumenten Markt,alsmede bij RADAR en zet ik bovendien alles op FACEBOOK!!!

4 december 2014..........Nog steeds niet opgelost!!!!!!!

Hieronder de correspondentie van Klacht.nl:

Klaas Johannis van Wingerden

Prioriteit Hoog

21:41

Aan: KLACHT.nl

Beste Maarten,

jammer,dat je mijn klacht niet serieus neemt,aangezien je niet de moeite neemt,om Canaldigitaal tot de orde te roepen (of kan dit niet,betalen ze bij Canaldigitaal soms teveel?) en ook niet bereid bent om mij een plausibel antwoord te geven op mijn e-mail dd,1 december j.l.

--------------------------------------------------------------------------------
From: [email protected]
To: [email protected]
Subject: RE: contactformulier Particulier
Date: Mon, 1 Dec 2014 22:12:31 +0100

Beste Maarten,

betr klacht:http://www.klacht.nl/canaldigitaal/klacht/bovenmatige-verhoging-abonnementsprijs-3/
[1]

Het is echt hopeloos,ik weet niet,wat Canaldigitaal allemaal kan en mag flikken,ze rommelen maar met de klachten
kijk zelf maar op bovengenoemde link!,” zou moeten kunnen geven!!!

Die kan namelijk bepalen of de klacht wel of niet is “OPGELOST” !!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Geen wonder,dat er zoveel klachten “zijn opgelost” !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Antwoorden

Hopelijk nu een definitieve oplossing door Canaldigitaal bewerkstelligen door KLACHT.NL

Met vriendelijke groet,

Klaas van Wingerden

Reactie van de melder van de klacht kaveewee

5 jaren geleden - Deze, onderstaande klacht is nog steeds niet opgelost, hoewel CanalDigitaal beweert, dat deze wel is opgelost, nee de klacht is alleen maar verergerd en wel nadat mijn Satenne is ge-update kan ik in Portugal geen Astra 3 ontvangen, dus ook geen zenders in HD, waarvoor ik dus wel € 3,00 per maand meer moet betalen!!!!!!!!!!!Hoezo opgelost...............................CanalDigitaal??????????????????????Mijn Klacht:Op 24 juli schreef Canaldigitaal,dat er 12 extra HD zenders komen en dat de abonnementsprijs per 1 november 2014 omhoog zou gaan van € 12,95 naar € 15,95 per maand!Na een paar maanden weggeweest te zijn probeer ik nu per e-mail een klacht in te dienen bij Canaldigitaal,maar dat is helaas niet mogelijk,aangezien ik onmogelijk kan inloggen op Mijn Canaldigitaal (foutje bedankt Canaldigitaal).De verhoging vind ik bovenproportioneel en onacceptabel,hetgeen ook blijkt uit mijn e-mail,die ik destijds aan Consu-Wijzer heb gestuurd (zie hieronder) Uw vraag of klacht over CanalDigitaal Acties ConsuWijzer.nl ([email protected]) Toevoegen aan contactpersonen 2-9-2014 Markering van dit bericht opheffen Aan: [email protected] [email protected] ConsuWijzer Praktisch advies van de overheid over uw rechten als consumentBeste heer van WingerdenHartelijk dank voor uw bericht aan ConsuWijzer. U wilt graag een klacht indienen over een bedrijf en advies over uw situatie. Wij hebben onderstaande informatie van u ontvangen.Onderwerp van uw bericht: Bovenmatige verhoging abonnementsprijs Betrokken bedrijf: CanalDigitaalU hebt ons het volgende geschreven:Sinds 2009 beschik ik over een abonnement voor sateliettelevisie bij CanalDigitaal n.l.voor het meest eenvoudige (basis)pakket voor € 9,95 per maand,tussentijds is het abonnement nog verhoogd naar € 12,95 en per 1 november 2014 wordt de abonnementsprijs € 15,95 per maand!Dit is een verhoging van ca 60% in 5 jaar tijd,echt ongehoord!Bovendien bestaat er geen alternatief,dus heeft CanalDigitaal een monopolopositie,waar zij al sinds jaar en dag stevig misbruik van maakt en waartegen nog nooit in het verleden is opgetreden door de NMA,onbegrijpelijk! Wij hebben de volgende persoonlijke gegevens van u ontvangen:K.J. van WingerdenWij streven er naar u binnen zes werkdagen antwoord te geven. Hebt u tussentijds aanvullende of andere vragen? Stuur ons dan uw vraag via onze website.Contactpagina op onze website Met hartelijke groet,ConsuWijzerDe inhoud spreekt voor zich,lijkt mij.Echter tijdens mijn afwezigheid in het buitenland heb ik nog enkele nare ervaringen gehad met Canaldigitaal t.w.: kon o.a.de zenders RTL8,Veronica,Discovery,alsmede BVN niet ontvangen,bleek dat mijn kastje van Satenne moest worden ge-update,echt prettig,als je voor langere tijd onderweg bent en hierover niet wordt geïnformeerd wordt door Canaldigitaal. Andere mensen hadden problemen met Canaldigitaal om zenders in HD te ontvangen,omdat zij een dubbele LNB kop moesten hebben,ook zij zijn hierover niet geïnformeerd door Canaldigitaal.Hierbij doe ik nogmaals een beroep op Consu-Wijzer,alsmede op Autoriteit Consumenten Markt (hopelijk volgen er meer,die dezelfde klacht hebben),aangezien Canaldigitaal een monopoliepostie heeft en zij de klanten bovendien opschepen met extra kosten t.w.updaten van software van kastjes en aanschaffen van dubbele LNB kop om Astra 3 te kunnen ontvangen!Onbegrijpelijk,dat dit anno 2014 nog mogelijk is,puur machtsvertoon van Canaldigitaal!!!!Gewenste Oplossing:Dat Canaldigitaal de verhoging op z'n minst ongedaan maakt en de mogelijkheid biedt om,zoals bij het recreatiepakket (van 21 maart-20 september) ook voor de periode van 21 september -20 maart,een abonnement ad € 12,95 p/mnd en/of een abonnement per maand ad € 12,95 te kunnen afsluiten! Tevens dat Canaldigitaal de klanten tijdig en duidelijk informeert over noodzakelijke aanpassingen aan hard-en software,indien door Canaldigitaal weer wijzigingen worden doorgevoerd!Bericht van Robin van Klacht.nl7 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar Canaldigitaal over deze klacht.Bericht van Robin van Klacht.nl7 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door Canaldigitaal in behandeling genomenCanaldigitaalHeeft op 01 december 2014 om 12:36 geantwoordGeboden Oplossing:Beste,Zoals wij u reeds hebben medegedeeld op uw klacht met nummer: 389447: U geeft aan het niet eens te zijn met de prijswijziging. CanalDigitaal gaat graag met de tijd mee en inmiddels is het inderdaad tijd voor verandering. Het bedrijf is inmiddels al enige tijd bezig met de optimalisering van de uitzendtechniek en de overschakeling naar de Astra 23,5 waardoor de zenders in haarscherp beeld en kraakhelder geluid kunnen worden ontvangen. Het is zo dat steeds meer zenders extra in HD of zelfs alleen nog maar in HD doorgegeven worden. Daarom heeft CanalDigitaal nu besloten om de pakketten te wijzigingen en het HD-pakket standaard in het abonnement te activeren. Hier zit jammer genoeg voor u, inderdaad een verhoging van de abonnementsgelden aan verbonden. Tot 1 november had u nog de mogelijkheid om uw abonnement per onmiddellijke ingang te laten wijzigen, echter is deze periode helaas voorbij. Wellicht kan onze klantenservice u een aantrekkelijk aanbod doen waarbij u toch kan genieten van de extra zenders, maar waarbij u een korting per maand ontvangt, zodat de financiële maandelijkse verhoging enigszins word verzacht? Onze klantenservice kunt u bereiken via 0900-9323 (€1,- per gesprek + gesprekskosten).Bij elke wijziging proberen wij onze abonnees zo goed mogelijk te bereiken. Dit geldt ook bij de wijziging van het uitzendtechniek waarbij bijvoorbeeld de Duo LNB had moeten worden aangeschaft. De overgang naar de Astra 23,5 is al enkele jaren bezig en wij hebben hier al enige tijd informatie over toegezonden. Het is spijtig dat deze informatie u en de andere personen waar u over spreekt niet heeft bereikt.Indien u interesse heeft in gepaste aanbiedingen in combinatie met hardware met korting dan kunt u altijd contact opnemen met onze telefonische verkoopafdeling.Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.Met vriendelijke groet, Webcare Team CanalDigitaalBericht van Robin van Klacht.nl7 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat Canaldigitaal een oplossing geplaatst heeft bij deze klachtReactie van de melder van de klacht kaveewee7 maanden geleden - Geachte heer van Wingerden, Ook het webcareteam kan u helaas van geen ander antwoord voorzien. Voor uw vragen over het abonnement kunt u bij de telefonische klantenservice terecht, welke helaas niet gratis is inderdaad. U kunt achteraf de telefoonkosten voor het bellen met het service nummer wel terug vragen. Dit kunt u doen door een kopie van uw telefoonnota op te sturen naar ons postadres. Met vriendelijke groet, Webcare Team CanalDigitaal Webcareteam, weet u wat care betekent:.....zorg weet u wat team betekent:...aantal mensen dus aantal mensen,die ergens voor zorgen,maar kennelijk niet bij Canaldigitaal,die hebben totaal geen inlevingsvermogen,blijkt wel uit de reacties,die ik ontvang van Canaldigitaal!!! Hieronder nog een aantal kantekeningen,waarbij ik u de gelegenheid geef dit alles te verhelderen!!! Of is dit ijdele hoop??? In afwachting, met vriendelijke groet, Klaas van Wingerden -------------------------------------------------------------------------------- Subject: RE: Is uw klacht opgelost? Date: Fri, 28 Nov 2014 09:25:52 +0100 From: [email protected] To: [email protected] Beste heer van Wingerden, U geeft aan dat er geen verklaring word gegeven voor de prijsverhoging. CanalDigitaal heeft besloten om de abonnementen aan te passen en extra zenders toe te voegen. Hierbij is inderdaad ook een prijswijziging gemoeid. Ook is CanalDigitaal gerechtigd om jaarlijks de abonnementsgelden te wijzigen, dit kunt u ook nalezen in onze Algemene Voorwaarden.. Is dit de verklaring voor de bovenmatige verhoging???.. U geeft aan dat u niet heeft gevraagd om de wijzigingen en dat u ook geen alternatief heeft ontvangen. Waaruit bestaat het door U aangeboden alternatief???..biedt de klant dan in ieder geval een alternatief,dus de oude situatie tegen de oude prijs!...Of een abonnement voor de periode van 21 september tot 20 maart (zoals bij het recreatiepakket)!!! Zoals wij u reeds hebben medegedeeld was er de mogelijkheid tot 1 november om telefonisch contact te zoeken over deze wijzigingen. Bij de klantenservice had u dan de mogelijkheid gehad om te kunnen genieten van het nieuwe pakket in combinatie met een maandelijkse korting.Als u de correspondentie goed had gelezen,had u geweten,dat ik tot 1 november niet in het land was,dus kon ik niet reageren,evenals tienduizenden andere camperaars,caravanners en Nederlanders,die maandenlang in het buitenland verblijven!!! Bovendien staat het Canaldigitaal vrij alsnog een aantrekkelijke maandelijkse korting te verstrekken!!! U geeft aan waarom de zenders verhuizen van Astra’s.is dit goedkoper voor Canaldigitaal,voor de klant dus niet,want,die moet de nodige aanpassingen doen,dus extra kosten! Op de Astra 23,5 zit meer ruimte voor zenders in HD kwaliteit, helaas is dit beperkt op de Astra 19,2. Om die reden zijn we aan het verhuizen.......Is een initiatief,dat door Canaldigitaal is genomen en waar de abonnees,niet om hebben gevraagd....welke keuzemogelijkheid hebben zij??? U geeft aan te willen weten waarom er niet inhoudelijk ingegaan word op de door u gewenste oplossing. De wijzigingen die CanalDigitaal doorvoert zijn al enkele jaren geleden in gang gezet. Wij hebben al onze abonnees hier zo goed mogelijk van op de hoogte proberen te brengen danwel per brief, dan wel per e-mail. Het is erg spijtig om te lezen dat deze informatie u nooit heeft bereikt. Voor de opties om een abonnement met korting te ontvangen had de telefonische klantenservice u kunnen informeren....Is die gratis te bereiken??? U geeft aan waarom u niet in kunt loggen op mijnCanalDigitaal en geen nieuw wachtwoord aan kunt vragen en niet opnieuw kan registreren. (al mijn gegevens zijn zogenaamd niet bekend bij Canaaldigitaal,alleen mijn bankrekeningnummer)!!! We kunnen helaas niet zien waarom u niet in kunt loggen.Komt helaas niet alleen bij mij voor,maar volgens Klacht.nl bij talloze klanten!!! We zullen onze helpdesk inlichten en verzoeken om uw account te verwijderen zodat u zich opnieuw kunt registreren. Hier zullen ongeveer 2 werkdagen overheen gaan, hierna kunt u zich weer proberen te registreren. wie heeft mijn klacht als opgelost gezet??? Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Canaldigitaal heeft een monopoliepostie en maakt hier oneindig misbruik van................. Minachting van de tienduizenden klanten!Reactie van de melder van de klacht kaveewee7 maanden geleden - Canaldigitaal zet bij alle klachten de status "OPGELOST" en Klacht.nl doet hier niets aan! Het lijkt mij toe,dat alleen de klager de status "OPGELOST" zou moeten kunnen geven!!! Die kan namelijk bepalen of de klacht wel of niet is "OPGELOST" !!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Geen wonder,dat er zoveel klachten "zijn opgelost" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bericht van Robin van Klacht.nl7 maanden geleden - De melder van de klacht heeft zojuist de oplossing van Canaldigitaal beoordeeld.kaveeweeHeeft op 04 december 2014 om 21:54 geantwoordWelke oplossing???Bij Canaldigitaal willen ze kennelijk niet begrijpen wat de klant bedoelt,dat noemt men ontmoedigen,niet bepaald klantvriendelijk,maar ze komen er blijkbaar in veel gevallen mee weg! 1/er wordt geen verklaring gegeven voor de bovenmatige verhoging! 2/er worden wijzigingen doorgevoerd,die de klant niet vraagt,als men zo nodig met de tijd mee wilt gaan,biedt de klant dan in ieder geval een alternatief,dus de oude situatie tegen de oude prijs! 3/waarom verhuizen de zenders van astra 1 naar astra 3,is dit goedkoper voor Cnaldigitaal,voor de klant dus niet,want,die moet de nodige aanpassingen doen,dus extra kosten! 4/waarom wordt er niet inhoudelijk ingegaan op de door mijn gewenste oplossing? 5/waarom kan ik niet inloggen op mijn canaaldigitaal en bovendien geen nieuw wachtwoord aanvragen en ook niet (opnieuw) registreren? (al mijn gegevens zijn zogenaamd niet bekend bij Canaaldigitaal,alleen mijn bankrekeningnummer)!!! 6/wie heeft mijn klacht als opgelost gezet???Dus totaal geen oplossing,alleen maar een hoop ergernis!!!Canaldigitaal heeft een monopoliepostie en maakt hier oneindig misbruik van.................Minachting van de tienduizenden klanten!Als ik nu geen duidelijke oplossing krijg,dan zal ik mij genoodzaakt zien,deze aangelegenheid voor te leggen bij ConsuWijzer en Autoriteit Consumenten Markt,alsmede bij RADAR en zet ik bovendien alles op FACEBOOK!!!4 december 2014..........Nog steeds niet opgelost!!!!!!!Hieronder de correspondentie van Klacht.nl:Klaas Johannis van WingerdenPrioriteit Hoog21:41Aan: KLACHT.nlBeste Maarten,jammer,dat je mijn klacht niet serieus neemt,aangezien je niet de moeite neemt,om Canaldigitaal tot de orde te roepen (of kan dit niet,betalen ze bij Canaldigitaal soms teveel?) en ook niet bereid bent om mij een plausibel antwoord te geven op mijn e-mail dd,1 december j.l.-------------------------------------------------------------------------------- From: [email protected] To: [email protected] Subject: RE: contactformulier Particulier Date: Mon, 1 Dec 2014 22:12:31 +0100Beste Maarten,betr klacht:http://www.klacht.nl/canaldigitaal/klacht/bovenmatige-verhoging-abonnementsprijs-3/ [1]Het is echt hopeloos,ik weet niet,wat Canaldigitaal allemaal kan en mag flikken,ze rommelen maar met de klachten kijk zelf maar op bovengenoemde link!,” zou moeten kunnen geven!!!Die kan namelijk bepalen of de klacht wel of niet is “OPGELOST” !!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Geen wonder,dat er zoveel klachten “zijn opgelost” !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AntwoordenHopelijk nu een definitieve oplossing door Canaldigitaal bewerkstelligen door KLACHT.NLMet vriendelijke groet,Klaas van Wingerden

Alle klachten die gemeld zijn door kaveewee