Klacht: BKR Code H

PJedrzejewska op 07 juli 2019 over Vodafone in de categorie Mobiele Telefonie

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Beste Vodafone,

Op 4-8-2018 heeft u mij gemeld bij de BKR met Code A vanwege een achterstand die is ontstaan op 1-6-2018. Op 20-8-2018 heeft u Code H doorgegeven omdat de achterstand is ingelopen.

Ik ben in juli onverwachts verhuist en ik had mijn administratie niet helemaal op orde. De brieven die betrekking hebben op de BKR coderingen heb ik bij uw klantenservice opgevraagd. Deze brieven zijn naar mijn oude adres gestuurd. Het was natuurlijk mijn verantwoordelijkheid om mijn goede adres door te geven maar vanwege verdrietige persoonlijke omstandigheden is dit mij ontschoten.

Deze BKR coderingen A en H hebben nu als gevolg dat mijn leninghypotheek aanvragen worden afgewezen. Deze codering blijft ook nog eens 5 jaar staan.

Ik ben ervan op de hoogte dat u volgens de WFT verplicht bent een achterstand in 2 -4 maand te melden bij de BKR. Wel betreur ik dat ik deze brieven niet heb ontvangen, en slechts op de hoogte was van de achterstand.

Maar, een BKR registratie dient volgens het Santander Arrest aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Dit betekent dat de bank bij een verzoek tot verwijdering van een negatieve BKR-registratie een belangenafweging moet maken tussen de belangen van de consument

(bijvoorbeeld om een hypotheek te kunnen verkrijgen)

en de belangen van de bank om financiële risico’s te beperken en de consument te behoeden voor overkreditering.

Deze codering H voor een AK, een aflopend krediet van €720 zorgt er nu en de komende 5 jaar voor, want zolang blijft de codering staan, dat een hypotheek enof leningaanvraag wordt afgewezen.

Daaruit concludeer ik dat de beginselen van proportionaliteit met desastreuze gevolgen worden overschreden.

Gewenste Oplossing:

Alvorens ik de gang maak naar de voorzieningenrechter wil ik samen met u kijken of wij tot een oplossing kunnen komen die voor ons beiden het beste is.

Ik stel daarom het volgende voor. Ik betaal het restant van de toestellening ineens. Dit is een bedrag van €30 per maand en de lening loopt tot 22-1-2018.

Als tegenprestatie verwijdert u de coderingen A en H en beëindigt u de lening bij het BKR.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Vodafone

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Vodafone nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door