Klacht: Betalingsregeling

op 19 maart 2014 over Eneco in de categorie Energieleveranciers

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

———- Doorgestuurd bericht ———-
Van: x
Datum: 9 maart 2014 18:50
Onderwerp: Re: Betalingsvoorstel Eneco (inclusief getekende versie) [Incident: 140226-001672]
Aan: Klantenservice Eneco , Eneco , Eneco Klantenservice , Klantenservice Eneco

Geachte heer en of mevrouw,

Ik verwijs u nogmaals naar mijn mail van 1 maart 2014.

Ik heb helaas enkele stukken om toe te voegen, in de bijlage vindt u crediteurenbrief en crediteuren volmacht, wat mijn werk naar alle crediteuren heeft gestuurd, deze gegevens wens ik naar vertrouwelijkheid behandeld te worden.

Onder titel is duidelijk te achterhalen, hoe ik eronder leidt.
“Financiële problemen

Zoals u hebt geconstateerd worden de facturen thans niet op tijd betaald en konden ook de gemaakte betalingsafspraken wegens liquiditeitsproblemen niet altijd worden nagekomen. De huidige situatie is dusdanig nijpend dat zelfs het personeel niet uitbetaald kan worden. Inmiddels heeft de financierende bank, de Rabobank te Amsterdam, de kredietfaciliteit opgezegd en is slechts bereid onder nadere voorwaarden waaronder de totstandkoming van een schuldenregeling en de Inbreng van nieuw kapitaal de financiering voort te zetten.”

Dit geeft duidelijk aan dat mijn financiele plaatje aanwezig is, maar ook goed dat de positie van mijn werk tot en met maart 2014 niet stabiel is.

Ik hoop dat deze gegevens meegenomen kan worden in jullie beslissing.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw X

Op 3 maart 2014 08:39 schreef Klantenservice Eneco :

Onlangs heeft u ons een vraag gesteld. Hieronder vindt u een samenvatting van uw vraag en ons antwoord.

Geachte mevrouw X,

Dank u voor uw reactie op 1 maart 2014 waarin u verwijst naar uw eerder e-mail.

U doet een voorstel waar we helaas niet mee akkoord kunnen gaan. Wanneer u schuldhulp ontvangt kan uw contactpersoon wellicht iets voor u betekenen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ik wens u een prettige dag verder.

Met vriendelijke groet,

X
Medewerker Klantenservice

Eneco Services

www.eneco.nl

Please think before you print

Uw opmerking of vraag:

01-03-2014 12:26

Geachte heren,

Ik verwijst u nogmaals naar mijn mail van 26 februari 2014.

Gezien u niet hiermee wil werken, rest me niks anders dan over te laten aan Plangroep SHV Langedijk (zie bijlage, (uitnodiging) waar de eerste stap gelegd is), echter met alle resultaten voor u.

Mevrouw X

Op 27 februari 2014 09:42 schreef Klantenservice Eneco :

Uw opmerking of vraag:

01-03-2014 12:26

Geachte heren,

Ik verwijst u nogmaals naar mijn mail van 26 februari 2014.

Gezien u niet hiermee wil werken, rest me niks anders dan over te laten aan Plangroep SHV Langedijk (zie bijlage, (uitnodiging) waar de eerste stap gelegd is), echter met alle resultaten voor u.

Mevrouw X

Op 27 februari 2014 09:42 schreef Klantenservice Eneco :

Uw opmerking of vraag:

01-03-2014 12:25

Geachte heren,

Ik verwijst u nogmaals naar mijn mail van 26 februari 2014.

Gezien u niet hiermee wil werken, rest me niks anders dan over te laten aan Plangroep SHV Langedijk (zie bijlage, (uitnodiging) waar de eerste stap gelegd is), echter met alle resultaten voor u.

Mevrouw X

Op 27 februari 2014 09:42 schreef Klantenservice Eneco :

Geachte mevrouw X,

Graag reageer ik op uw e-mail van 26 februari 2014 waarin u vraagt of het mogelijk is om een betalingsregeling te treffen over de openstaande nota’s.

Het is natuurlijk erg vervelend als u de betaling niet in één keer kunt voldoen. Wij kunnen dit begrijpen. Het is daarom ook mogelijk om een betalingsregeling te treffen over uw eindnota. De regeling gaat dan over 294,57 euro. Dit bedrag kunt u in maximaal drie termijnen voldoen. U betaalt dan 98,19 euro per termijn. Echter staan er nog meer nota’s open op dit moment. Deze nota’s dient u eerst te voldoen voordat we een betalingsregeling kunnen afspreken. Het gaat om een totaalbedrag van 420,33 euro. Als u een betalingsregeling wilt treffen dient u het bedrag eerst over te maken. Als u de betaling heeft voldaan kunt u dit doorgeven in een reactie op deze e-mail. U kunt dan ook aangeven in hoeveel termijnen u dit bedrag wilt aflossen. De regeling gaat dan vanaf maart 2014 in.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ik wens u een prettige dag verder.

Heeft u nog vragen?
Onze website www.eneco.nl/vragen is altijd bereikbaar. Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over diverse onderwerpen.

Met vriendelijke groet,

X
Medewerker Klantenservice

Eneco Services

www.eneco.nl

Please think before you print

Uw opmerking of vraag:

26-02-2014 19:25

Eneco Services B.V.

Afdeling schuldenregeling
Postbus 1014

3000 BA Rotterdam

Oudkarspel, 26 februari 2014

Onderwerp: betalingsvoorstel
Kenmerk van uw vordering: 31234300-2

Geachte heer, mevrouw,

Op dit moment ben ik niet in staat aan mijn financiële verplichtingen te voldoen. Ik wil hier op zo kort mogelijke termijn verandering in aanbrengen. Ik doe u en al mijn andere schuldeisers dan ook het volgende betalingsvoorstel.

Mijn totale schuldenlast is € 90.000,00. Een bedrag van € 74.800,00 hiervan betreft preferente schulden. Er zijn 15 schulden.

Volgens mijn berekening houd ik maandelijks € 51,06 over voor de aflossing van de totaalbedrag van € 714,90 van mijn schuld bij Eneco. Met dit bedrag verwacht ik al mijn schuld in 14 maanden geheel te kunnen aflossen.

Ik zal alles in het werk stellen om mijn inkomsten in deze periode te verhogen, om sneller af te kunnen lossen.

Graag ontvang ik op korte termijn uw schriftelijke reactie op dit betalingsvoorstel.

In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend,
Mevrouw X

Gewenste Oplossing:

Ik graag samen met jullie hieruit komen doormiddel van betalingvoorstel

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Eneco over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Eneco in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Eneco een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Eneco

Heeft op 20 maart 2014 om 11:51 geantwoord

Geboden Oplossing:

In uw bericht kopieert u de e-mailberichten van de afgelopen periode tussen u en Eneco. U vraagt alsnog om een betalingsregeling, zoals u heeft voorgesteld. Graag leg ik u uit dat we een voorstel hebben gedaan. We verwachten dat u een deel van de vordering overmaakt, voor we een betalingsregeling afspreken. Ook hebben we u aangegeven dat wellicht uw contactpersoon bij de schuldhulpverleningsinstantie wellicht iets voor kan betekenen.

Wij blijven bij ons standpunt en spreken graag een betalingsregeling af zoals we aan u hebben voorgelegd.

Groet,
Mike, medewerker Eneco

Alle klachten die gemeld zijn door hitelca12345