Klacht: onterechte beslaglegging

op 23 januari 2012 over Bazuin en partners in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

30 juni 2011 moest ik naar het kantongerecht, daar ik een achterstand had bij het zilverenkruis. Op 28 juni heb ik de rekening alsnog voldaan bij Bazuin en dit ook door gebeld. Ik dacht dus klaar betaald en weer opbouwen. begin december kreeg ik weer een deurwaarder aan de deur van Bazuin, er stond nog €213, 35 open wegens niet opkomen op 30 juni en te late betaling. Ik weer gelijk gebeld met de mededeling dat ik op 28 juni al betaald heb en dit heb door gebeld. Mijnheer, we zoeken het voor u uit en u hoort van ons. 4 weken niets gehoord, tot ik op mijn werk werd geroepen, dat er een beslaglegging binnen gekomen was a € 429, 19. Ik gelijk weer gebeld met Bazuin, deze zeiden dat ik te laat was geweest met betalen, 18 juli. Ik zei, dat kan niet dat was 28 juni. Stuur ons uw betaalbewijs maar even op via de mail. dat heb ik gedaan. Krijg ik een mail terug, dat ik voor 26 juni had moeten betalen om nog optijd te zijn. Ik weer een mail terug gestuurd, met de letterlijke teksten uit hun dagvaarding, dat zijn : 1 Wij wijzen u op de mogelijkheid dat deze zaak minnelijk voor de datum van de terechtzitting te onzen kantoren kan worden afgedaan. 2 Indien de gedaagde de zaak voor de eerste zittingsdag alsnog wenst te voldoen, dan zijn de onderstaande bedragen verschuldigd. Er staat nergens dat het 4 dagen voor de zitting betaald moet zijn of voor 26 juni. Ook in december is daar niets over gezegd, dat is nog het ergste. na deze mail, heb ik er nog één terug gestuurd met mijn hele verhaal en mijn betalingsbewijs van de bank, maar ze wensen daar niets mee tedoen, dit was hun antwoord:
Geachte heer,
Zoals reeds eerder is aangegeven is de betaling niet tijdig door ons kantoor ontvangen. Wij zullen de terecht gemaakte kosten niet voor onze eigen rekening nemen en zullen de executiemaatregelen voortzetten.
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij.
Bazuin & Partners

Ik snap best dat ze ook geld moeten verdienen, maar op deze manier is dat gewoon stelen.
Als ze mij dit in december hadden verteld, dan had ik tenminste nog de keus gehad om € 213, 35 te betalen of niet, maar die keus hebben ze mij niet gegeven.

Gewenste Oplossing:

Mijn werkgever heeft het nu betaald en houdt het van mijn loon in.
Ik wil dat ik die € 429,19 gewoon terug krijg, want ik heb gewoon voor de zitting betaald en het telefonisch door gegeven en sta dus gewoon in mijn recht.

Alle klachten die gemeld zijn door mekamele