Klacht: Afkoop restschuld hypotheek

Roy N op 09 april 2013 over SNS Bank in de categorie Banken

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik wil mijn restschuld bij u afkopen voor een bedrag van E 17500,- maar u hebt mijn dossier overgedragen aan Topcollect. Ik heb alle stukken betreffende inkomen en schuld die wij hebben gemaild naar Topcollect/Dhr. A. Lemmers. Volgens Topcollect maakt u de berekening en beslissing over de afkoop. Ik heb inmiddels een opgave ontvangen van een berekening die niet klopt dus ik vraag aan Topcollect om de gehele berekening en waar dit op is gebaseerd er wordt mij door Topcollect verteld dat SNS deze berekening heeft gemaakt wat ik mij niet kan voorstellen. Ik wil daarom aan u vragen de gehele berekening en de reden waarom u de afkoop van de restschuld voor E 17.500,- weigert. Met deze afkoop valt er een last van onze schouders en kunnen wij verder in onze levens maar dit wordt niet gegund door u. Hier gaat mijn klacht over en stuurt u mij alstublieft niet weer naar Topcollect want zij verwijzen mij naar u voor de berekening en weigering. Ik wordt van het kastje naar het muur gestuurd. Ik wil duidelijkheid waarom er wordt geweigerd, de gehele berekening, waarom u niet de andere schulden die ik heb niet meeneemt bij uw berekening. U hebt inzage/informatie recht bij BKR dus u kunt alle informatie omtrent mijn schulden opvragen en indien gewenst wil ik deze wederom opsturen. Ik wil ook weten of u rente hebt doorberekend aan Topcollect, zij geven aan dat u rente hebt doorberekend volgens mij was er een rentestop. Ik wil hier ook graag duidelijkheid over.

Gewenste Oplossing:

Ik wil graag deze restschuld afkopen voor E 17.500,- zodat wij verder kunnen met onze leven want dit is een last waar we mee zitten en er nooit vanaf komen. We kunnen de schuldsanering in maar dit willen wij voorkomen en daar vragen wij u medewerking voor. Maar als u niet meewerkt dan is de schuldsanering ons lot als gezin met 3 kinderen. Dit is een bedrag dat een goede kennis ons wilt lenen/voorschieten maar alleen om deze restschuld af te kopen en niet voor iets anders.

Bericht van Robin van Klacht.nl

8 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door SNS Bank in behandeling genomen

Bericht van

8 jaren geleden - Beste Roy N, We begrijpen dat het wenselijk is om de restschuld af te kopen. Om te kijken of dit mogelijk is, hebben we je klacht doorgezet naar de betreffende afdeling. Zodra we hier terugkoppeling op krijgen, hoor je het van ons. Met vriendelijke groet, Tineke SNS Bank Webcare

Bericht van

8 jaren geleden - Beste Roy N, We hebben terugkoppeling van de betreffende afdeling ontvangen. Jullie dossier is, zoals jullie waarschijnlijk bekend, vanaf 2003 in behandeling bij de afdeling Bijzonder Beheer in verband met achterstanden op de hypotheek. In 2009 is de woning verkocht. Er zijn 4 personen aansprakelijk voor de restantvordering. Jijzelf en je partner, plus de ouders van de klant omdat deze garant staan als borg. In 2010 is het dossier overgedragen aan deurwaarder Top Collect. Wij ontvingen op 14-09-2012 via TopCollect een voorstel TFK € 17.500,=. Dit bedrag is voor alle 4 aansprakelijke personen. In een eerder voorstel werd aangegeven dat het bedrag van € 17.500,=, door de ouders zal worden verstrekt. Gezien de afloscapaciteit van de klanten hebben wij het voorstel afgewezen. Tussen september 2012 en april 2013 heeft SNS Bank hierover regelmatig contact met TopCollect. Jullie hebben in november 2012 een voorstel gedaan van € 24.000,=. Dit voorstel hebben wij eveneens afgewezen. Ons laatste voorstel richting Top Collect dateert van 05-04-2013. Gezien de persoonlijke gegevens als inkomen etc. voor de gemaakte berekening, zullen wij deze niet online delen. Je kunt hiervoor contact opnemen met 073 - 683 22 22 (lokaal tarief) of een e-mail sturen naar [email protected] We hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, Lindsay SNS Bank Webcare

Alle klachten die gemeld zijn door