Klacht: Afgewezen betalingsregeling door Accountor Group

op 26 maart 2013 over Accountorgroep in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik heb op vrijdag 15 februari jl. via de website van Accountor Group een voorstel voor een betalingsregeling gedaan van EUR 92,26 per maand (dit was het bedrag wat ik op uw website kon aanvinken). Dit omdat het voor mij niet mogelijk is de totale openstaande vordering in 1 keer te voldoen. Ik heb tot 4 maart jl. geen reactie van mogen ontvangen op dit voorstel. De reden dat ik het totale bedrag niet in 1 keer kan voldoen is als volgt in februari 2011 ben ik in de ziektewet terechtgekomen. Mede door mijn psychische gezondheidstoestand heb in de periode van januari 2011 tot oktober 2011 vele schulden gemaakt. Nadat mijn vader mijn gehele financiële administratie heeft overgenomen in november 2011 zijn met de tot dan toe bekende schuldeisers afspraken gemaakt. Hier hoorde de Accountor Group of Bol.com (de oorspronkelijke eiser)niet bij. Omdat ik tot op 15 februari 2013 heb ik van nog Bol.com (de oorspronkelijke eiser) of van de Accountor Group geen enkele aanmaning etc. ontvangen. Wel heb ik inmiddels ik een groot aantal van deze tot dan toe bij ons bekende schulden kunnen afbetalen. Helaas is mijn financiële situatie nog niet dusdanig dat ik het openstaande bedrag in één keer kan afbetalen. Tevens ontvang ik per februari 2013 een WIA-uitkering waardoor ik er qua inkomen op achteruit ben gegaan.

Gewenste Oplossing:

Omdat ik graag alle schulden die ik tot nu toe heb gemaakt wil voldoen hoop ik toch dat ik ook met de Accountor Group of Bol.com een betalingsregeling zou kunnen treffen. Zodat ik aan al mijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Het eerste bedrag van EUR 92.26 zou ik rond 25 maart 2013 kunnen betalen (dit bedrag is inmiddels overgemaakt, ondanks dat de Accountor Group niet akkoord gaat). Hierna kan ik tot juni 2013 het bedrag ad EUR 92,26 rond de 25e van elke maand aan u kunnen betalen. Het restant bedrag ad EUR 67,13 kan ik dan rond 25 juli 2013 aan u overmaken, waarmee de totale vordering dan is voldaan.

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Accountorgroep

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Accountorgroep nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door sara2011