Klacht: Actys weigert te compenseren voor jarenlange oplichting

op 07 maart 2018 over Actys in de categorie Woningcorporaties

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

De Huurcommissie heeft recentelijk vastgesteld dat het puntenaantal van mijn woning te hoog was vastgesteld door Actys. Het puntenrapport was te hoog vanwege incorrect maten van de vertrekken, vanwege een derde wastafel die nooit heeft bestaan en vanwege punten voor extra sanitaire voorziening die er nooit zijn geweest. Ondanks de vele veranderingen zijn geweest in de bepaling van het aantal punten van een huurwoning, zijn er op bovenstaande punten geen veranderingen geweest. Op basis van mijn eigen berekeningen kom ik op een bedrag van minimaal 850 euro gedurende alleen al de laatste 10 jaar dat ik teveel betaald heb. Actys vindt het echter niet nodig mij te compenseren voor de jarenlange financiële benadeling omdat er volgens Actys ‘geen opzet’ in het spel was. Dit is onjuist omdat Actys al jaren weet dat de puntenrapporten van de woningen in ons complex niet kloppen en wel in het nadeel van de huurders. Een andere woning in het complex had bijvoorbeeld een woonkamer die 8 m2 groter was dan in werkelijkheid en extra sanitaire voorzieningen die ook niet bestonden, alsmede niet- bestaande voorzieningen in de keuken (in totaal meer dan 10 punten teveel). Weer een andere woning had volgens het rapport van Actys een bad, maar had in werkelijkheid een douche.

Sinds de uitspraak van Huurcommissie is Actys niet begonnen met het actief benaderen van de huurders in ons complex om fouten in de puntenrapporten te corrigeren (en huren aan te passen). Dit geeft aan dat Actys geen enkele moeite doet om puntenrapporten te corrigeren, ondanks dat zij weet dat puntenrapporten incorrect opgesteld zijn. Actys heeft ook geen enkele reden om eerlijk en transparant te zijn en gaat daarom gewoon door met haar beleid, dwz alleen als een huurder ‘piept’ wordt een rapport aangepast. Dit geldt trouwens ook voor per ongeluk teveel betaalde huur. Alleen als de huurder dit merkt en Actys benadert, krijgt hij/zij het teveel betaalde terug (met moeite), anders niet.

Een aantal jaren geleden heeft Actys veel te hoge administratiekosten over de stookkosten berekent. Pas nadat de huurdersvereniging er achter kwam dat dit percentage wettelijk gezien maar 1% mocht zijn, en niet 5% zoals gehanteerd door Actys, werd het percentage aangepast. Het ging toen om een bedrag van tegen de €14 000. Ook in dit geval weigerde Actys de teveel betaalde administratiekosten over de jaren daarvoor terug te betalen aan de huurders. Dus Actys komt elke keer weg met financiële benadeling (oplichting) van haar huurders. Op deze manier probeert Actys een zo groot mogelijk winst voor haarzelf en voor de eigenaar van het complex (Stichting Pensioenfonds van de Metalektro [PME]) te behalen.

De stelling van Actys dat fouten in de puntenrapporten en afrekeningen van stook- en servicekosten niet opzet zijn gemaakt, komt bij mij daarom niet geloofwaardig over. Het nare gevoel, dwz het gevoel opgelicht te zijn door Actys, is daarom jammer genoeg gebleven. Mijn inziens is er is wel degelijk sprake van opzet. Ik hoop dat Actys toch nog probeert het gevoel opgelicht te zijn door Actys enigszins weg te nemen.

Ik heb trouwens geprobeerd dit op een gepaste manier op te lossen met Actys, maar Actys heeft niet het fatsoen te reageren op e-mails, net als trouwens MVGM Holding dat Actys heeft overgenomen.

Gewenste Oplossing:

Compensatie

Bericht van

1 jaar geleden - Geachte heer Wolswijk,Hierbij wil ik opnieuw reageren op uw klacht ten aanzien van het puntenrapport en de daarbij behorende correctie. Nogmaals wil ik aangeven dat de Huurcommissie een onderzoek heeft gedaan naar het puntenaantal van uw woning. De juridische voorganger van Actys Wonen heeft dit puntenrapport opgesteld toen u vele jaren geleden bent komen wonen en is waarschijnlijk tussentijds niet aangepast. Mogelijk zijn er tussentijds aanpassingen in de woning gedaan die niet zijn geregistreerd. Zoals de Huurcommissie heeft aangegeven, wordt er alleen een uitspraak gedaan over de afgelopen huurperiode (vanaf 01 juli 2017) en niet over de periode ervoor, omdat het niet te bepalen meer is welke veranderingen er eventueel zijn doorgevoerd en welke invloed dit heeft op de steeds wijzigende regelgeving m.b.t. het puntenrapport. Indien u eerder van mening was geweest dat dit niet klopte, dan heeft u zelf ook een inspanningsplicht om de Huurcommissie dit rapport te laten toetsen. Ik wil nog benadrukken, dat wij nu het initiatief hebben genomen om het rapport door de Huurcommissie te laten toetsen. Met betrekking tot compensatie van huurgelden, volgen wij de regelgeving en de uitspraak van de Huurcommissie. Dit betekent dat de huurgeleden vanaf 01 juli 2017 zijn gecorrigeerd.Met betrekking tot de puntenrapporten van de overige woningen in de complex, hebben wij in goed overleg met de Huurdervereniging afgesproken dat huurders individueel hun puntenrapport kunnen bespreken met ons, als zij van mening zijn dat er fouten in staan. Inhoudelijk ga ik niet in op de communicatie die wij met andere huurders voeren.Verder benoemt u een kwestie over het percentage van de administratiekosten die wij in het verleden hebben gehanteerd. Gezien dit betrekking heeft op een periode van meer dan 10 jaar geleden, kan ik geen uitspraak doen of dit juist gesteld is. Ook hiervoor geldt dat huurders of een Huurdersvereniging de mogelijkheid heeft om servicekostenafrekeningen te laten toetsen bij de Huurcommissie. Als u destijds uw bedenkingen heeft gehad over deze afrekeningen en u geen goede respons vanuit mijn voorgangers heeft gehad, is de stap naar de Huurcommissie om een onafhankelijk antwoord te krijgen, een goede optie.Zoals ik in mijn vorige reactie heb aangegeven, hebben wij in het voortraject en na uitspraak van de Huurcommissie direct actie ondernomen om een correctie door te voeren. Wij hebben hiervoor de regelgeving toegepast en de uitspraak van de Huurcommissie gevolgd. Het is spijtig dat u dit niet voldoende acht en daardoor ook geen goed gevoel heeft bij deze afwikkeling. Ik hoop nogmaals met deze toelichting aan te geven dat wij deze kwestie correct willen afhandelen en dat wij daarbij wel de regelgeving volgen.Met vriendelijke groet, P.N. (Peter) Potgieter Actys Wonen B.V.

Alle klachten die gemeld zijn door A Wolswijk