Klacht: verplichte gedwongen winkelnering bij de Generali Verzuimverzekering

op 24 december 2012 over Generali in de categorie Verzekering

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Graag zou ik voor mijn klanten de vrijheid behouden om o.a. een verzuimverzekering te hebben bij de Generali, zonder dat dit tot verplichte winkelnering leidt ten aanzien van de Arbodienst. De Generali verplicht haar Verzekeringsnemers om met een preferred suppllier te werken, die ondergerbacht zijn bij de Genrali. Wij hebben meerdere klanten die alleen van Ygeia de arbodienstverlening willen hebben. De Generali stelt gewoon dat dit niet kan en alleen via hen kan lopen..
Er is reeds contact geweest met de Marketing directeur. Daar krijgen wij geen atnwoord. Slechts een hoop woorden, die niets zeggen..

Gewenste Oplossing:

Wanneer de Generali haar klanten de vrijheid geeft arbodienstverlening te hebben, daar, waar haar klant goede ervaringen mee heeft, zou dat haar verzuimverzekering zeker ten goede komen.
Geef klanten/bedrijven de VRIJHEID te beslissen waar zij dat willen en niet waar de Generali dat wil.

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 jaren geleden - Ik heb Generali een herinnering gestuurd dat deze klacht nog niet in behandeling is genomen.

Bericht van Generali

6 jaren geleden - Beste mevrouw, Jammer dat u zich niet kunt vinden in ons standpunt zoals de heer Oudijk u gemaild heeft. Wij vinden het in het belang van ons relaties om een intensieve samenwerking te hebben met arbodiensten. Want wij zijn meer dan een verstrekker van uitkeringen alleen. Graag benadruk ik dat wij uw kwaliteiten niet in twijfel trekken. Dat wij u niet hebben benaderd om een preferred supplier te worden van Generali, zegt iets over onze inschatting van een mogelijke ‘match’ met ons. Met vriendelijke groet, Belinda Communicatie Adviseur

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Generali in behandeling genomen

Generali

Heeft op 27 december 2012 om 10:34 geantwoord

Geboden Oplossing:

Ons standpunt staat in de mailwisseling die is bijgevoegd.

Reactie van de melder van de klacht Ygeia

6 jaren geleden - Geachte mevrouw Belinda, Het is geenszins de bedoeling van Ygeia om als preferred supplier aangesteld te willen worden door de Generali. Wij zouden niet eens willen. Wij willen slechts voor onze klanten, de VRIJHEID om te kiezen waar ze hun arbodienst en de arbodienstverlening onder willen brengen. Uw Heer Oudendijk heb ik o.a.. geschreven: -Met veel interesse las ik het artikel van u over de wijze waarop u, als Generali met uw verzekerden omgaat. U heeft daar de Innovatieprijs voor ontvangen. Onze complimenten daarvoor. U schrijft over wensen en behoeften van de klant. Dat de Generali daar naar luistert, ergernissen en andere signalen die als input dienen om uw dienstverlening als ondernemer aan te passen aan de wensen van uw klanten… Ik ben op uw artikel terecht gekomen omdat ik het niet eens ben met een advies die een van uw accountmanagers heeft uitgebracht. Onze klanten hebben zeer uitdrukkeijk kenbaar gemaakt met Ygeia Arbodienstverlening te willen werken. Uw Accountmanager geeft gedwongen adviezen af aan bedrijven.. Uw specialist inkomen schrijft onderstaande: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Inzake onderstaande email van de heer …… kan ik na overleg met onze schadeafdeling berichten dat wij een overstap naar Ygeia arbodienstverlening niet zullen accepteren. Generali zal alleen nog onderstaande arbodiensten als preffered supplier accepteren: - arbodienst 1 - arbodienst 2 - arbodienst 3 - arbodienst 4 Bestaande polissen met een andere arbodienst anders dan een van bovenstaande arbodiensten blijven natuurlijk gewoon lopen. maar indien zij willen overstappen naar een andere arbodienst zal gekozen moeten worden voor een van de 4 bovengenoemde preffered suppliers. Indien er vragen zijn vernemen wij deze graag. Met vriendelijke groet, Roy Hageman Specialist Inkomen ------------------------------------------------------------------------------------------------- Onze klanten hebben een verzekering bij de Generali lopen, willen dit graag zo houden, maar slechts wisselen van arbodienst. Uw Accountmanager Roy Hageman is hierin niet helder voor de klant. Hageman zegt enerzijds dat de klant met de preffered suppliers moet werken, en anderzijds dat ze een polis ivm onjuiste verzuimcijfers niet om kunnen zetten. Ze leggen het verzoek af.... Het kan toch niet zo zijn, dat dit de bedoeling is van u als Verzekeraar. De klant wenst over te stappen op een dienstverlener waar hij veel vertrouwen in heeft maar kan dit niet doordat hij een polis heeft bij Generali……hoe flexibel en klantvriendelijk is Generali dan? Mag ik met u in contact komen om een en ander te verhelpen? Op bovenstaande krijg ik als antwoord van uw heer Oudendijk dat wij helaas niet tot de preferred suppliers behoren... En u zegt nu weer het zelfde mevrouw Belinda.. Nog één keer.. wij willen geen prefferred supplier worden.. Slechts de vrijheid voor bedrijven om te kunnen kiezen met wie ze willen werken. Geen gedwongen winkelnering. Met vriendelijke groet, Ygeia Arbodienstverlening Marijke de Quack

Bericht van Generali

6 jaren geleden - Beste mevrouw De Quack, Bedankt voor uw bericht. Mogelijk zijn wij onduidelijke geweest, onze excuses daarvoor. Wij werken alleen maar samen met preferred suppliers. Wij hadden al begrepen dat het niet uw bedoeling was om preferred supplier te worden bij Generali. Wij geven onze relaties een keuzevrijheid als het gaat om arbodiensten. Deze keuze is beperkt tot vier preferred suppliers. Wij hebben met deze partijen serviceafspraken gemaakt over de dienstverlening voor onze relaties. Dit leidt tot een optimale en gestroomlijnde service. Dit komt onze relaties ten goede. Dat blijkt ook uit reacties die wij krijgen. Misschien vindt u de keuze uit vier preferred suppliers te beperkt. Met de keuze van de vier preferred suppliers handelen wij in het belang van onze relaties. De reacties van onze relaties bevestigen dat. Al kan het in een individueel geval natuurlijk altijd zo zijn dat iemand daarover een andere mening heeft. Met vriendelijke groet, Belinda Communicatie Adviseur

Reactie van de melder van de klacht Ygeia

6 jaren geleden - Geachte mevrouw Belinda, Uw excuses zijn aanvaard.. Echter...hiermee is onze klacht niet opgelost...Want zo u weet, zijn er meerdere bedrijven, die hun arbodienstverlening NIET onder willen brengen bij de Generali. Generali stelt, althans Uw Marketing Directeur, dat de wensen en behoeften van de klant voorop staan. Dat de Generali daar naar luistert, ergernissen en andere signalen die als input dienen om uw dienstverlening als ondernemer aan te passen aan de wensen van uw klanten…... Wat blijft er van zo'n stelling nu overeind wanneer u dit niet oplost? Het IS NIET in het belang van de bedrijven zoals u schrijft. Natuurlijk zullen die reacties er wel zijn. Ygeia heeft niets aan te merken op uw werk als verzuimverzekeraar. Waar wij wel wat op aan te merken hebben is uw gedwongen winkelnering... Wanneer een deel van uw klanten het eens is met die gedwongen winkelnering ...PRIMA. Maar wanneer een deel het daar niet mee eens is, dan zult u zoals u schrijft en waar u een innovatieprijs mee heeft gewonnen, overstag moeten gaan. (uw woorden) "Signalen die als input dienen om uw dienstverlening als ondernemer aan te passen aan de wensen van uw klanten…" Daar dient u zich aan te houden in het belang van uw klanten....Het is voor onze klanten een grote ergernis dat U ze gedwongen winkelnering oplegd. Met het overeind houden van uw standpunten, die niet overeenkomen met waar U ooit een Innovatieprijs voor heeft mogen ontvangen...blijft het nog steeds een KLACHT. Hoe gaan we dit oplossen? met vriendelijke groet, Ygeia arbodienstverlening. Marijke de Quack

Bericht van Generali

6 jaren geleden - Beste mevrouw De Quack, Omdat u zich in uw reactie uitspreekt over onze marketingdirecteur, reageert hij hier persoonlijk op: Wij luisteren naar onze relaties en wij geven hen de dienstverlening die ze mogen verwachten. Wij leggen onze relaties niets op. Onze relaties kunnen kiezen voor een verzuimverzekering van Generali, met daarbij een van de preferente arbodiensten. Willen onze relaties niet samenwerken met een van deze arbodiensten dan maken ze desgewenst de keuze voor een verzuimverzekering van een andere verzekeraar waarbij mogelijk wel de gewenste arbodienst gekozen kan worden. De keuze is dus aan de relatie. Generali adviseert haar relaties niet zelf. Onze verzekeringen worden geadviseerd door de adviseur van de relatie. Als uw relatie advies wil bij de keuze van de verzuimverzekeraar en arbodienstverlener die het beste bij de situatie van zijn onderneming past, dan adviseren wij dat uw relatie contact opneemt met zijn adviseur. De argumenten die u heeft aangedragen, hebben ons geen nieuwe inzichten opgeleverd en zullen dus ook niet leiden tot een ander beleid. Ik heb u dat reeds persoonlijk laten weten en herhaal hier graag dat standpunt. Om verwarring te voorkomen: wij hebben geen innovatieprijs gewonnen. Wij organiseren jaarlijks, in samenwerking met een van onze mediapartners, een innovatieprijs. Met deze prijs stimuleren wij innovatie in de verzekeringsbranche. Afsluitend, Uw mening is duidelijk. Onze mening is duidelijk. Daar vinden wij elkaar niet in. Voor een advies op maat voor uw relatie verwijzen wij hem graag naar zijn adviseur. Daarmee sluiten wij de discussie af. Met vriendelijke groet, Jaap Oudijk Directeur Generali verzekeringsgroep

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 jaren geleden - De melder van de klacht heeft zojuist de oplossing van Generali beoordeeld.

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Generali een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Alle klachten die gemeld zijn door Ygeia