Klacht: Verbannen Account

op 24 januari 2014 over Habbo Hotel Nederland in de categorie Internet Games

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Klacht gemeld op: 19 Januari 2014

Mijn account met de naam “Maikel-v-s” is op 10-01-2014 verbannen op jullie site. Deze ban duurt van 10-01-2014 tot en met 08-06-2025 te 15:40:26 uur.

Ik heb hierover een “ticket” aangemaakt om aan te geven dat deze verbanning onterecht is. Het “ticketnummer” hiervan is #103019. Ik heb een zeer uitgebreide tekst bij deze “ticket” gevoegd met uitleg en verwijzingen dat er geen verkeerde intenties bij betrokken waren en verwijzingen toegevoegd dat de vragen die ik stelde niet in overtreding waren met de “Habbo regels” of “Algemene voorwaarden”. Als er word teruggekeken naar de opgeslagen “chatlog” is er te zien dat er geen goederen werden aangeboden of aangenomen. Er is hier ook geen bewijs voor dat ik de intenties had om een overtreding te gaan plegen.

Nadat ik deze “ticket” had aangemaakt kreeg ik al snel een automatisch bericht waarin werd gevraagd tot wanneer deze verbanning zou gelden. Ik heb hierop direct een mail teruggestuurd met de desbetreffende informatie.

Een dag later kreeg ik hier een reactie op. Ik had teksten aan uitleg verzonden en krijg een reactie van 4 zinnen terug. In deze reactie staat enkel vermeld dat ik mensen in gevaar zou hebben gebracht, dat ze het snappen dat ik mijn account terug wil en dat ze dit niet gaan doen. Verder verwees de medewerker mij naar de algemene habbo regels.

Het is trouwens erg vreemd dat jullie een bericht geven dat ik een gevaar zou zijn voor andere Habbo’s en hierna vertellen dat ik een nieuwe account zal moeten aanmaken..

Ik vind dit vreemd aangezien ik uitgebreid heb toegelicht dat ik niet in overtreding was en jullie had gevraagd om mij te verwijzen naar de overtreding die ik had gepleegd. De verwijzing naar de Habbo regels is niet correct, daar er niets over mijn overtreding in staat. Het lijkt mij niet dat je voor het stellen van “Neutrale vragen” een 11 jarige ban kan krijgen. Het lijkt er ook sterk op dat dit een automatisch gegenereerde mail is, dit vind in niet kunnen als iemand er dusdanig werk van maakt.

Om direct het argument nietig te maken m.b.t. het in gevaar brengen van andere habbo’s kan ik u het volgende vermelden:

Wanneer dit incident plaats vond waren er 4 personen aanwezig in de kamer. Hieronder was ik zelf, een speler met de naam Wezop, een speler met de naam gelijkend op Tiptop en een speler waarvan de naam voor mij onbekend is gebleven. Ik stelde Wezop de neutrale vraag waardoor ik een ban had gekregen. Tiptop reageerde op deze vraag waarop ik verder niet inhoudelijk op in ging. De andere persoon waarvan de naam onbekend is gebleven probeerde steeds zijn “troep” meubeltje met mij te ruilen. Omdat ik de ruil van deze persoon negeerde en weg drukte was deze persoon kennelijk geïrriteerd en besloot mij aan te geven. Ik heb namelijk later nog een uitgebreid gesprek gehad met de speler Wezop (aangezien ik deze speler al enige tijd ken.) Hij vond niet dat ik hem in gevaar heb gebracht en vertelde dat hij mij niet had aangegeven.

Zo wil ik aantonen dat ik niemand in gevaar heb gebracht en slechts gereageerd is met het waarschuwen van een moderator door een habbo-speler met irritaties omdat ik niet met deze persoon wilde ruilen.

Ik had al in de zelfde vorm een reactie gestuurd naar de collega die deze ticket in behandeling had, deze besloot om er niet meer op te reageren.

Dit is tevens mijn klacht. Ik vind het onprofessioneel hoe er om word gegaan met accounts die netjes betalen voor jullie diensten. Er word een ongeldige verwijzing gestuurd naar mijn overtreding. Ik vind het vreemd dat jullie wel moeite doen voor een account waar mogelijk “meubeltjes” van gestolen zijn, maar niet van een account waar vluchtig een permanente verbanning op is gezet. Wetende dat de account waarop jullie een verbanning op hebben gezet een investering heeft van meer dan 500 euro dat er aan uit is gegeven, tevens 5 jaar oud is en na al die tijd ruilen een “fictieve waarde” heeft van duizenden euro’s.

Er word doodleuk vermeld dat ik maar een nieuwe account aan moet maken en hier op verder te spelen. U kunt denk ik wel begrijpen dat dit geen optie is.

Ik vind het erg jammer dat er zo op word gereageerd, zeker omdat ik op het verbannen account gebruik wilde maken van jullie “Bouwclub”. Tevens ben ik al 3 maanden met ziekteverzuim i.v.m. een aandoening aan mijn evenwichtsorgaan, hierdoor is het mentaal erg zwaar dat ik geen toegang meer heb tot mijn dagelijkse bezigheden op habbo door deze verbanning.

Wat verwacht ik van jullie?

Ik verwacht dat jullie kritisch kijken naar de verbanning, de tekst en uitleg lezen die ik jullie heb verstuurd en een duidelijke verwijzing naar het artikelnummer in jullie Algemene voorwaarden of habbo regels voor de overtreding die ik zou hebben gepleegd. Ook verwacht ik dat u een stukje bewijsvoering naar mij toestuurt in de vorm van een Chatlog indien u er mee eens ben als de verbanning geldig blijft.

Slotwoord

Ik wil u benadrukken dat ik met deze klacht geen indruk wil geven dat ik u bedreig of iets tegen uw bedrijf heb. Ik heb enkel het doel om U duidelijk de ernst van de zaak in te laten zien.

Ik hoop spoedig van u te horen.

Gewenste Oplossing:

- Het vrijstellen van de verbanning op het account van “Maikel-v-s”

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Habbo Hotel Nederland

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Habbo Hotel Nederland over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Habbo Hotel Nederland in behandeling genomen

Reactie van de melder van de klacht Maikelvs

4 jaren geleden - Ik wil best een afspraak maken dat indien we tot een gepaste oplossing kunnen komen dat ik: - Minimaal 3 maanden lid word van de Bouwclub. - Er voor zorg dat ik nooit meer in een situatie al deze terecht kom. Tevens wil ik u zeggen dat ik in de 5 jaar tijd nooit een ban heb gehad en mij altijd voorbeeldig heb gedragen. Als u de kamers bekijkt op mijn account ziet u dat ik een bouwer ben en habbo puur speel om vriendelijk te kunnen babbelen en mooie kamers te bouwen. Ik heb niets kwaad in de zin. Indien U bepaald dat mijn account om wat voor reden dan ook niet word vrijgegeven zal ik niet verder gaan op een nieuw account en zult u een ervaren goedbetalende speler verliezen. Indien u wel besluit mijn account te blijven blokkeren wil ik u verzoeken om het bewijs mee te sturen zodat U uw argument op een juiste wijze kunt ondersteunen. Vriendelijke Groet, Maikel-v-s

Bericht van

4 jaren geleden - Beste Maikel-v-s, Wat jammer om te zien dat je een klacht hebt. Helaas is ons moderatie team en de klantenservice van mening dat je de regels hebt overtreden. Ik heb nogmaals je ticket bekeken en kom tot deze zelfde conclusie. Je account is geblokkeerd vanwege ongepast taalgebruik dat een gevaar voor onze spelers kan zijn. Hierop hebben onze moderators na een melding besloten een blokkering op het account te zetten. Bij een blokkering van een account wordt niet naar de waarde gekeken die dit account bevat, of hoeveel geld de gebruiker heeft uitgegeven aan zijn account. Wanneer de regels worden zodanig worden overtreden zal er meteen worden gehandeld door onze moderators. Hiervoor zijn geen uitzonderingen. Helaas kan ik je niet verder helpen, mochten er nog vragen zijn dan beantwoorden wij deze graag voor je. Vragen met betrekking tot het verwijderen van de blokkade zullen niet meer in behandeling worden genomen. Deze blokkade is permanent. Met vriendelijke groeten, Erieee, Player Support Habbo Nederland

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Habbo Hotel Nederland een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Habbo Hotel Nederland

Heeft op 05 februari 2014 om 16:40 geantwoord

Geboden Oplossing:

Deze klacht is bekeken en kan niet worden opgelost. Deze verbanning is op dit account geplaatst vanwege ernstig verstorend gedrag naar onze andere spelers. Wij kunnen deze Habbo daarom niet verder helpen en zal hij op een nieuw account opnieuw moeten beginnen. Klacht behandeld op 5-2-2014 contact via klacht.nl

Heeft op 08 februari 2014 om 19:04 geantwoord

Om in het kort te zeggen: Nee ik ben niet blij met de oplossing. Er is een email naar mij verzonden met hierin de chatlog dat zou moeten aangeven waarom ik gebanned zou moeten zijn. Ik heb gevraagd naar een geldige verwijzing naar hun Algemene voorwaarden of regels welke ik heb geaccepteerd om gebruik te maken van habbo. Deze verwijzing dat ik zou handelen of kopen klopt niet. Ik heb dit niet gedaan. Ja er is in het algemeen over gesproken. Er is echter nooit gevraagd om een koop of verkoop. Voor een onvoltooid delict is het niet mogelijk om iemand op te straffen. Het lijkt mij niet rechtvaardig als een bedrijf je zou kunnen straffen op een feit dat je "misschien/mogelijk" zou gaan plegen. Daarintegen snap ik niet waarom zij hier erg standvastig op zijn en kennelijk hun eigen fouten niet kunnen toegeven. Habbo is in deze casus niet integer bezig en lapt hun eigen voorwaarden aan hun laars. Dit kwam ook naar voren in een mail van het Juridisch loket. Ik vind het niet erg als zij nu de naam Maikel-v-s geblokkeerd willen houden (Al is het niet terecht.) Maar tref dan in iedergeval een regeling m.b.t. de voorwerpen die zich op het account bevinden. Ik wil Klacht.nl verzoeken om contact met me op te nemen zodat ik op een andere wijze mijn doel kan bereiken.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - De melder van de klacht heeft zojuist de oplossing van Habbo Hotel Nederland beoordeeld.

Alle klachten die gemeld zijn door Maikelvs