Klacht: slechte bezorging krant

[email protected] op 21 september 2021 over De Limburger in de categorie Kranten - Regionaal

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Bij regelmaat is de Limburger kennelijk niet in staat om hun krant tijdig aan mijn adres te bezorgen, of zelfs überhaupt te bezorgen. Zo ook vandaag (21 september 2001). Na door mij ingesteld onderzoek is gebleken dat hele wijken verstoken zijn gebleven van het in het geding zijnde dagblad. Als reden voor deze nalatigheid wordt door de Limburger vaak opgevoerd het niet kunnen beschikken over voldoende bezorgpersoneel. Hoewel ik daar begrip voor op kan brengen kan mijns inziens dit knelpunt niet op de abonnee worden afgewenteld. Omdat de bezorging gedurende een lange tijd niet regelmatig volgens de door de Limburger gedane beloften geschiedt, overweeg ik zelfs om mijn abonnement op te zeggen, waarbij ik u onder de aandacht wens te brengen dat ik gedurende een periode van bijna 50 jaar ononderbroken abonnee ben geweest op de onderwerpelijke krant. Ik verwacht op korte termijn in dit kader een verbetering uwerzijds en op zijn minst een reactie op mijn klacht.

Gewenste Oplossing:

De oplossing ligt mijns inziens verdisconteerd in mijn klacht. Het is aan de Limburger om ervoor te zorgen dat de krant iedere ochtend (met uitzondering van zon- en feestdagen) bij mij wordt bezorgd, waarbij ik begrip kan opbrengen in situaties dat sprake is van een calamiteit, waardoor de krant redelijkerwijs niet kan worden afgeleverd. Het onderhavige geschetste probleem is naar mijn mening geen gevolg van een calamiteit, doch van een blijkbaar structureel probleem dat voortvloeit uit een te lage personele bezetting.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar De Limburger over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door De Limburger in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat De Limburger een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

De Limburger

Heeft op 22 september 2021 om 12:30 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer Nellen,

Bedankt voor Uw bericht.

Wij vinden het uitermate vervelend dat U gister geen krant heeft ontvangen.
Uiteraard hebben wij hiervan melding gemaakt bij onze distributie, zodat de bezorger hierop wordt aangesproken.
De niet ontvangen krant zal worden gecrediteerd.
Tevens geeft U aan dat de krant vaker niet voor het afgesproken tijdstip wordt bezorgd.
Op dit moment zijn er inderdaad problemen met de distributie in meerdere wijken, vanwege een tekort aan bezorgers.
Om dit enigszins op te lossen lopen veel bezorgers inmiddels meerdere wijken om de kranten toch, weliswaar op een later tijdstip, bezorgd te krijgen.
Er wordt alles in het werk gesteld om nieuwe bezorgers aan te trekken. Helaas heeft dit nog niet tot afdoende resultaat geleid.
Wij hopen ten zeerste dat e.e.a. spoedig opgelost zal zijn.
Voor U als trouwe abonnee vinden wij dit zeer vervelend en bieden U dan ook onze oprechte excuses aan voor dit ongemak.

Hopend U voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Paula Gennotte
Backoffice-medewerker

Mercator 3 | 6135 KW Sittard
31(0)46-4117600
[email protected]
delimburger.nl

De Limburger bestaat 175 jaar. Bekijk onze documentaire

[email protected]

Heeft op 23 september 2021 om 10:03 geantwoord

Zoals door u geschetst is de oplossing van het bij u bestaande probleem ten aanzien van de personeelsbezetting nog niet in zicht. Daaruit trek ik de conclusie dat mijn probleem voorlopig zal blijven voortbestaan. Overigens is het niet bezorgen van de krant geen eenmalig incident, zoals door u gesuggereerd. De tijd zal mij leren of ik nog abonnee wil blijven.

Alle klachten die gemeld zijn door [email protected]