Klacht: rekening van 79 euro voor ongevraagd verlening

op 29 november 2016 over Parship in de categorie Datingsites

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik kreeg een rekening van 79 euro voor een maandabonnement, nadat ik niet een maand van tevoren mijn abonnement had opgezegd. Ik kreeg ook geen waarschuwing over het aflopen van mijn abonnement, wat volgens de wet ook moet gebeuren (zie onderaan). Men verschuilt zich achter de regels, maar volgt de regels niet.
Ik had contact met ze gehad en geklaagd erover. Ze hebben wel bedraag naar 40 euro verlaagd, toch ben ik niet mee eens met zulke geldklopperij.

Boek 7 – Bijzondere overeenkomsten
Artikel 400
1.De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.

Artikel 408
1.De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
3.Een natuurlijk persoon die een opdracht heeft verstrekt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is, onverminderd artikel 406, ter zake van een opzegging geen schadevergoeding verschuldigd.

Ik heb geen mail gehad dat mijn lidmaatschap binnenkort zou verlopen. Parshit is namelijk volgens de eigen voorwaarden verplicht dat naar de leden te sturen. Als ze dat niet gestuurd hebben, dan is dat reden tot ontbinding.

Heel jammer voor jullie imago zo\’n verdienmodel, is harteloos en niet made with love voor jullie klanten, zoals jullie onder jullie site mooi geplaatst hebben! Er zijn genoeg mensen die in weerstand schieten!

Gewenste Oplossing:

Vrijgeven aan mijn eigen zeggen wat ik wel en niet wil bestellen. Dus geen rekening (met welk bedraag dan ook) voor ongevraagde diensten.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Parship in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Parship een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Parship

Heeft op 30 november 2016 om 09:39 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte mevrouw,

De geciteerde wetsartikelen zijn niet van toepassing. Daarin gaat het om opdracht tot uitvoeren van werkzaamheden, niet om aankoop van een dienstverlening.
Wij hebben u vóór, tijdens en ná de bestelling geïnformeerd, zoals u in uw bestelbevestiging na kunt lezen.
Een opzegging met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Met vriendelijke groeten,
Nico Teeuwen
Parship-WebCare

Alle klachten die gemeld zijn door Tatjanas klacht