Klacht: Practicomfort verkoopt traplift aan demente bejaarde

op 27 juni 2016 over PractiComfort in de categorie Medische produkten

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op 4 mei 2016 bestelde onze 83-jarige vader een traplift bij Practicomfort. Het ging hierbij om een maatproduct ter waarde van 7.250 euro. Wij zijn van mening dat Practicomfort misbruik heeft gemaakt van de psychische toestand van onze vader om een bestelling binnen te halen.

Practicomfort eist een volledige betaling van het product.

Bij het plaatsen van deze bestelling was onze vader vrijwel zeker niet bij vol verstand. Hij leed reeds langere tijd aan symptomen van dementie. Al in februari 2015 stelde een arts bij hem ernstige cognitieve problemen vast. Dit is begin juni 2016 bevestigd door diagnoses van de Geestelijke Gezondheidszorg en het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Hij is intussen onder dwang opgenomen in het kader van de wet Bopz (Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) en zal niet meer naar huis terugkeren.

Tijdens het verkoopgesprek op 4 mei 2016 is de verkopers van Practicomfort door een aanwezige kennis van onze ouders herhaaldelijk gewezen op de abnormale geestestoestand van vader. Zij zegt dat zij de vertegenwoordigers van Practicomfort letterlijk heeft gezegd dat vader \”dementerend\” is. Ze heeft er bij de verkopers op aangedrongen met een van de zonen contact op te nemen voor verdere informatie, vooraleer een bestelling te accepteren. De verkopers hebben dit nagelaten.

Tijdens de presentatie van het systeem zei vader op zeker moment dat hij de uitleg niet meer begreep. De kennis van mijn ouders heeft gedurende het onderhoud diverse malen haar bezorgdheid geuit en mijn vader ook gewezen op de hoge uitgave voor de traplift. Vader, vroeger belastingconsulent van beroep en zeer precies als het om financiële zaken ging, zou in een heldere toestand nooit toestemming voor deze uitgave hebben gegeven, omdat de prijs van de traplift zijn banksaldo van dat moment oversteeg. De betaling is dan ook gestorneerd.

De kennis gaf aan dat zij niet bij naam als \”getuige\” van het gesprek op het bestelformulier vermeld wilde worden. Als reden gaf zij aan geen verantwoordelijkheid te willen dragen voor deze bestelling aangezien vader dementerende was. Zij werd daarom anoniem als \”hulp\” aangeduid.

Samengevat: de vertegenwoordigers van Practicomfort hebben tijdens het gesprek diverse signalen ontvangen waaruit zij konden opmaken of tenminste vermoeden dat onze vader door een abnormale geestestoestand niet bij machte was een weldoordachte beslissing te nemen over de aankoop van de traplift. Zij hebben echter al deze signalen naast zich neergelegd, evenals de uitnodiging om voor nadere informatie contact op te nemen met een van de kinderen.

De traplift is nooit geplaatst. Toen Practicomfort de lift enkele weken na de bestelling wilde installeren was het huis verlaten. Onze moeder was kort ervoor terminaal ziek in een verpleeghuis voor palliatieve zorg opgenomen, en vader zat in de crisisopvang in afwachting van een definitieve oplossing.

Een annulering van de bestelling was niet mogelijk binnen de geldende termijn, aangezien wij als zonen pas van de bestelling op de hoogte raakten toen Practicomfort de traplift wilde plaatsen. Vader heeft er met ons nooit over gepraat, ondanks dat we in deze periode meerdere malen contact met hem hadden.

In een reactie stelt Practicomfort dat hun adviseur het verkoopgesprek \”geheel anders\” heeft ervaren. Practicomfort voert aan dat er geen telefoonnummer van een van de kinderen is gegeven. \”Wij zijn dan ook nooit in de gelegenheid geweest om die te contacten. Als dit gewenst werd, dan zal de adviseur dit ten alle tijden doen. Dit gebeurt namelijk vaak dat het eerst met de kinderen besproken moet worden echter is er hier gekozen voor een definitieve bestelling\”, stelt Practicomfort.

Practicomfort heeft volgens onze informatie echter nooit naar een telefoonnummer gevraagd, ondanks dat de verkopers door de bij het gesprek aanwezige kennis op deze mogelijkheid is gewezen. De verkopers kozen ervoor de bestelling zo snel mogelijk af te ronden. Zo ziet het er alleszins naar uit dat Practicomfort, met het oogmerk om een bestelling binnen te halen, misbruik heeft gemaakt van de omstandigheden, iets wat in strijd is met de wet.

We verwijzen hierbij naar Burgerlijk Wetboek Boek 3 art. 44, en daarvan met name lid 1: Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen.

En ook lid 4: Misbruik van omstandigheden is aanwezig, wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden.

Practicomfort had op basis van de herhaalde waarschuwingen tijdens het gesprek al moeten begrijpen, dat er minstens twijfel was omtrent vaders geestestoestand. En als de verkoper onder zulke omstandigheden niet eens vraagt naar telefoonnummers, is dat alleen maar ernstiger.

Gewenste Oplossing:

Hoewel wij begrijpen dat Practicomfort kosten heeft gemaakt voor dit product, zijn deze kosten het gevolg van het feit dat Practicomfort misbruik heeft gemaakt van de omstandigheden. Daarom menen wij dat de kosten niet op onze vader kunnen worden verhaald.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar PractiComfort over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door PractiComfort in behandeling genomen

Reactie van de melder van de klacht dejong1966

1 jaar geleden - Klacht is in onderling overleg opgelost en afgesloten.

Alle klachten die gemeld zijn door dejong1966