Klacht: Oplichters!!

op 04 juni 2016 over JuroFoon in de categorie Juridisch

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Contact gehad met jurofoon die mij zouden helpen met het opstellen van een brief. brief nooit ontvangen contact opgenomen expliciet door gegeven dat ik graag de brief zou willen ontvangen zodat ik verder kan gaan met mijn zaak. brief is er nooit gekomen. het juridisch loket heeft mij wel direct een brief gestuurd die ik kon gebruiken. nu neem ik weer contact met jurofoon op omdat ze wel willen dat ik ga betalen voor een lidmaandschap waar ik dus niets! aan heb!

Gewenste Oplossing:

geen kosten in rekening brengen! ik heb zelf alles moeten regelen! heb niets gehad aan het advies van jurfoon en ze hebben ook niets gedaan! alleen mijn verhaal op papier gezet dat was het meer niet!

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar JuroFoon over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door JuroFoon in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat JuroFoon een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

JuroFoon

Heeft op 13 juni 2016 om 10:29 geantwoord

Geboden Oplossing:

Uiteraard betreuren wij het dat cliënt niet tevreden is. Echter, wij hebben per e-mail reeds gereageerd naar cliënt en we hebben geprobeerd het een en ander uit te leggen. De heer Schipper heeft wel degelijk advies van ons ontvangen op 22 april 2016 (dit advies is recent nogmaals toegestuurd per e-mail) dus naar ons inziens is de factuur die de heer Schipper heeft ontvangen geheel terecht.

Heeft op 13 juni 2016 om 10:46 geantwoord

Dit is onzin! welk advies? alles wat er staat kan je online vinden en ook gratis krijgen!
ik wilde graag een brief om te sturen naar mijn werkgever dit heb ik niet ontvangen.
ik heb ook verder niets uit handen gegeven aan jullie! alleen mijn verhaal op papier zetten is geen advies! dus nogmaals oplichters! voor de laatste keer! ik wil niets van jullie! dus gewoon stoppen met jullie onzin!

Geachte heer S,
Maastricht, vrijdag 22 april 2016 Schriftelijk juridisch advies zaaknummer 724450
Zoals op donderdag 21 april 2016 overeengekomen treft u bijgaand het door u gevraagde advies aan. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan kunt u elke werkdag van 8 uur tot 20 uur contact opnemen met JuroFoon via 088 – 1411 000 (als u lid bent) of 0900 – 1411 (als u nog geen lid bent).
Met vriendelijke groet,
mr. Rachel Maes

SCHRIFTELIJK JURIDISCH ADVIES ZAAKNUMMER 724450
Uw verhaal luidde als volgt:
U bent op 23 april 2014 bij Qurrent in dienst getreden als medewerker front office. U heeft toen een contract van 6 maanden gekregen. Dit contract is in oktober 2014 weer met 6 maanden verlengd. In april 2015 liep dit contract af en vervolgens heeft u een jaarcontract gekregen. Dit jaarcontract eindigt op 24 april 2016. Medio maart heeft u van uw werkgever te horen gekregen dat zij u geen contract voor onbepaalde tijd gaan aanbieden en uw contract op 24 april 2016 van rechtswege eindigt.
Uw vraag was:
Heb ik recht op een transitievergoeding?
Het antwoord hierop luidt als volgt:
Algemeen:
Werknemers hebben vanaf 1 juli 2015 op basis van artikel 7:673 Burgerlijk Wetboek recht op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden geduurd heeft. De arbeidsovereenkomst moet dan wel door de werkgever opgezegd zijn, op verzoek van de werkgever ontbonden zijn of op initiatief van de werkgever niet verlengd zijn.
Ook heeft de werknemer recht op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden geduurd heeft en er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. In dit geval mag het initiatief voor het beëindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst wel bij de werknemer liggen.
De transitievergoeding is niet verschuldigd indien:
- het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
- de werknemer jonger is dan 18 jaar en maximaal 12 uur per week werkt;
- de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft;
- er sprake is van een faillissement of surseance van betaling van de werkgever;
- de werkgever in de schuldsanering zit.
Specifiek:
U bent op 23 april 2014 bij uw werkgever in dienst getreden. Medio maart 2016 heeft uw werkgever aangegeven dat uw arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt en dat u geen arbeidscontract voor onbepaalde tijd aangeboden wordt. Dit betekent dat uw arbeidsovereenkomst eindigt op 24 april 2016. Op grond van artikel 7:673 Burgerlijk Wetboek heeft u daarom recht op een transitievergoeding. Uw
Op de dienstverlening van JuroFoon BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn bij de KvK te Maastricht.
Iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitgekeerd wordt door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Postbus 568 Tel: 043 - 88 00 200 6200 AN Maastricht Fax: 043 - 88 00 201
E-mail: info@jurofoon.nl
Internet: www.jurofoon.nl KvK nummer: 14057569
IBAN: NL45FVLB0225854104 BIC: FVLBNL22 BTW nr.: 808869486B01
arbeidsovereenkomst heeft immers ten minste 24 maanden geduurd en uw arbeidscontract eindigt van rechtswege op initiatief van de werkgever.
Wat kan JuroFoon verder voor acties voor u ondernemen?
Mocht u er met uw werkgever niet uitkomen dan kunt u uw zaak uit handen geven aan Jurofoon en kunnen wij uw belangen behartigen.
Dit advies is opgesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens. Derhalve kunnen aan dit advies geen rechten worden ontleend.
Op de dienstverlening van JuroFoon BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn bij de KvK te Maastricht.
Iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitgekeerd wordt door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Postbus 568 Tel: 043 - 88 00 200 6200 AN Maastricht Fax: 043 - 88 00 201
E-mail: info@jurofoon.nl
Internet: www.jurofoon.nl KvK nummer: 14057569
IBAN: NL45FVLB0225854104 BIC: FVLBNL22 BTW nr.: 808869486B01

Alle klachten die gemeld zijn door Oschipper