Klacht: ongewenste post

op 10 juli 2017 over Graydon in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Vandaag 28-06-2017 een brief van Graydon ontvangen, waarin staat dat mijn bedrijfsgegevens en persoonsgegevens zijn opgenomen in hun data base.
Ik heb hiervoor geen toestemming gegeven .Bij het KvK staat vermeld dat we dit soort post/mail niet willen ontvangen. Ook als is het openbaar, ik eis dat Graydon mijn gegevens uit hun bestand verwijderd, en stopt met het versturen van ongewenste mail/post.

Gewenste Oplossing:

De gewenste oplossing is dat Graydon mijn gegevens binnen 10 dagen verwijderd uit hun bestand. En dat ik niet meer door Graydon wens aangeschreven te worden inzake informatie verzoeken.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door Graydon in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat Graydon een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Graydon

Heeft op 24 juli 2017 om 13:50 geantwoord

Geboden Oplossing:

Oplossing is alleen zichtbaar voor melder van de klacht

Heeft op 24 juli 2017 om 16:05 geantwoord

Ik heb niet gevraagd om in hun bestand te komen. En zo snel als ik erinzit zo lang duurt het voor ik er weer uit ben. En dat is dan opeens niet mogelijk. Ik verzoek nogmaals alles van mij te verwijderen binnen 10 dagen, anders ben ik genoodzaakt andere stappen te ondernemen. Ik wil niets maar dan ook niets met graydon te maken hebben. En zeker niets ontvangen.
Gr jolanda schoen

Bericht van Graydon

11 maanden geleden - Graydon is, naast de inschrijving bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), ook lid van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH). De Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus heeft een gedragscode opgesteld, waaraan Graydon gebonden is. De regels van de gedragscode worden dan ook strikt door Graydon nageleefd. De Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus heeft de gedragscode conform artikel 25 Wbp voorgelegd aan Autoriteit Persoonsgegevens en haar verzocht een goedkeurende verklaring af te geven welke zij ook heeft afgegeven. U lijkt zich in uw bericht te beroepen op artikel 8 sub a Wbp waarin wordt gemeld dat persoonsgegevens enkel mogen worden verwerkt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Naast deze mogelijkheid tot gegevensverwerking met toestemming van de betrokkene, biedt artikel 8 Wbp nog een vijftal andere gronden waardoor het “verantwoordelijken” (i.e. Graydon) toegestaan is om gegevens te verwerken, zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in haar motivering tot het afgeven van een goedkeurende verklaring onder meer bepaald dat de gedragscode voldoet aan de vereisten van artikel 8 Wbp. De Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus gaat ervan uit dat de aangesloten Handelsinformatiebureaus een beroep toekomt op de grond tot verwerken zoals opgenomen in artikel 8 sub f: de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. De handelsinformatie die Graydon aanbiedt biedt derden de mogelijkheid om een verantwoord risicomanagement te voeren. Dit wordt gezien als een gerechtvaardigd doel om de bedoelde persoonsgegevens te verwerken. Mocht u ondanks bovenstaande nog steeds niet eens zijn met de stellingname van Graydon ten aanzien van de opname in onze database, wijs ik u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Raad van Toezicht. De gegevens hierover vindt u op de site van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (www.nvhinfo.nl).

Alle klachten die gemeld zijn door jolanda 1964