Klacht: Oneerlijke praktijken bij Crowncard

op 08 september 2016 over Crown Card in de categorie Waardebonnen- en voucher aanbieders

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

CrownCard

Begin augustus j.l. ben ik benaderd door CrownCard. Ik zou na de . overeenkomst-opname’ een mail ontvangen met daarin een duidelijke uitleg over de werking en methodiek van CrownCard. In geen enkele ‘bron’ van mijn mailbox was iets te vinden. Wat ik wél ontving was een factuur van €99,- .Daarop heb ik CrownCard de volgende mail gezonden ;

“Heb op alle manieren naar uw toegezegde mail gezocht maar deze was nergens te vinden.
Des te meer vreemd dat de factuur wel aankomt…..
Er staat een bericht klaar voor het programma “opgelicht”met het verzoek uw werkwijze
onder de loep te nemen. Ik verzoek u
mij niet meer lastig te vallen met uw praktijken”.

Hierop ontving ik een mail dat zij de mail wel hadden verzonden en geen bericht hadden gehad van de provider dat deze niet was aangekomen en met de dreiging van incassokosten.
Hierop heb ik de volgende mail gestuurd; ”

Op 8 augustus j.l. heb ik u laten weten uw eerste mail niet te hebben ontvangen en daarom ook van de overeenkomst af te zien. Ik uw antwoord daarop schrijft u o.a. dat tijdens de telefonische overeenkomst is verzocht kontact met u op te nemen als de mail niet was aangekomen. Maar hoe is dit mogelijk als gegevens als telefoonnummer of emailadres van u ontbreken???? Ook heb ik geen schriftelijke bevestiging van de overeenkomst gehad wat volgens een uitspraak van de Utrechtse rechtbank in een soortgelijke zaak wel verplicht is. Voorts heeft het Juridisch Loket mij erop gewezen dat zowel in de bandopname als in de email een modelformulier voor herroeping aanwezig had moeten zijn. Hierin bent u in gebreke gebleven en vervalt voor mij
hiermee de overeenkomst”.
>
Hoop dat u mij kunt helpen. Bij voorbaat dank!

I

Gewenste Oplossing:

Als de "overeenkomst" teniet wordt gedaan.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Crown Card

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Crown Card nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door actueel