Klacht: niet nakomen van afspraken.

op 12 oktober 2016 over Canaldigitaal in de categorie Alles-in-1

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Al meerdere keren heb ik ondervonden, dat door de afdeling klantenservice stelselmatig gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Dit varieert van het andere producten leveren als die zijn afgesproken, tot het niet nakomen van afspraken dat zal worden teruggebeld etc. waardoor ik mij bij herhaling genoodzaakt zie om zelf weer tel. contact te maken met de betrokken medewerker(s) t.b.v. van 1 euro per gesprek, die dan weer afwezig blijkt te zijn en weer wordt toegezegd dat ik terug wordt gebeld, wat dan ook weer niet gebeurt. En dan maar weer naar de volgende euro per gesprek. etc. etc.

Gewenste Oplossing:

Heel eenvoudig t.w. dat het personeel van Canaldigitaal zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Canaldigitaal over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Canaldigitaal in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Canaldigitaal een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Canaldigitaal

Heeft op 12 oktober 2016 om 17:14 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer G Eerkes,

U geeft aan dat er afspraken met u zijn gemaakt maar dat deze helaas niet zijn nagekomen, hiervoor ons excuus.

Om alles even op een rijtje te zetten vernemen wij graag van u wat de daadwerkelijke afspraak is geweest. We vernemen dan ook graag wat voor u de oplossing is die u zoekt. Omdat wij u zo goed mogelijk van dienst willen zijn willen wij van u horen wat er met u is afgesproken zodat dit alles uiteindelijk nog goed geregeld kan worden.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Kaart

CanalDigitaal
Webcare

Heeft op 12 oktober 2016 om 21:51 geantwoord

Er wordt toelichting op mijn klachten gevraagd. Dit is dus nog geen oplossing.
Mijn klachten zal ik alsnog nader specificeren per email.

Reactie van de melder van de klacht G. Eerkes

2 jaren geleden - Op 13-08-'15 tel.contact gehad met afd.klantenservice om abonnement op te zeggen i.v.m. het feit dat er geen "winterpakket" door Canaldigitaal wordt aangeboden, zoals dat wel het geval is in de zomer ("recreatiepakket"). Maak alleen gebruik van mijn TV in de wintermaanden (camper) als ik in Spanje e.o. Portugal overwinter. In de zomerperiode staat mijn camper in de stalling en maak er dan dus geen gebruik van. Er werd mij toen een alternatief aangeboden, nl. een abonnement inhoudend het recreatiepakket t.b.v. 15,95 euro per mnd. (van 21 maart tot 21 september) met uitbreiding voor de wintermaanden voor 5 euro per mnd. (van 21 september tot 31 maart). Per jaar dus een bedrag van 125,70. Hiermee akkoord gegaan en daarvoor machtiging verleend. Van 18-09-'16 tot 01-10-'16 met de camper naar Tsjechië geweest. Had op 22-09-'16 plotseling geen beeld meer. Aantal keren middels tel.nr. vermeld op de smartcard geprobeerd weer beeld te krijgen. Dit zonder resultaat. Hierna contact opgenomen met mijn dealer BM Sat BV te Rijssen. Deze heeft mij geholpen om weer beeld te krijgen.Hiervoor was een abonnementswijziging nodig t.b.v. 19.95 euro per mnd. Op 03-10-'16 tel.contact opgenomen met klantenservice van Canaldigitaal, t.w. met een man genaamd Ercan om dit abonnement op te zeggen. Was geen probleem. Vertelde dat hij de afspraak zoals die was gemaakt op 13-08-'15 nergens terug kon vinden en dat ik alleen een recreatiepakket zou hebben afgesloten, die op 21-09-'16 afgelopen zou zijn. Een aansluitende regeling van 5 euro per mnd. voor de wintermaanden was volgens hem niet mogelijk. Als ik het recreatiepakket wilde beëindigen moest ik daarvoor afzonderlijk bellen op vrijdag 07-10-'16. Op 07-10-'16 omstreeks 15.30 uur wederom naar Canaldigitaal gebeld om het recreatiepakket op te zeggen. Werd toen te woord gestaan door een man genaamd Kevin Butselaar die mij toen een bod deed voor de periode van 21 maart tot 21 september voor 17,95 per.mnd en in de wintermaanden (van 21-09-'16 tot 21-03-'17) voor 5 euro per mnd. Dus een abonnement voor 137,70 per jaar. Ik ging hiermee akkoord en vroeg hem of hij mij van deze afspraak een schriftelijke bevestiging e.o. email wilde toesturen. Hij zegde toe hiervoor zorg te dragen, waarna ik hem zei dat er op basis van deze afspraak dan een abonnement kon worden afgesloten voor 2 jaar. Op 09-10-'16 ontving ik vervolgens van Canaldigitaal een brief waarin stond vermeld dat mijn abonnement( vermoedelijk "recreatiepakket") was verlengd voor 2 jaar. Van de afspraak die ik met de hr. Butselaar had gemaakt was niets in de brief terug te vinden. Dit terwijl ik daar uitdrukkelijk (inclusief de bedragen en voorwaarden) om had gevraagd en hij had toegezegd. Volgens de brief werd mij nu dus duidelijk een hele andere dienst aangeboden, nl. verlenging van het recreatiepakket voor 2 jaar. Vervolgens op 11-10-'16 omstreeks 17.10 uur wederom naar Canaldigitaal gebeld en te woord gestaan door ene Suzanne. Zij deelde mij mede dat de hr. Butselaar even niet telefonisch beschikbaar was, maar er zorg voor zou dragen dat hij diezelfde dag terug zou bellen. Dit is echter niet gebeurd, de hr. Butselaar heeft niet gebeld. Vervolgens weer gebeld op 12-10-'16 omstreeks 14.15 uur en te woord gestaan door ene Josua, die mij mededeelde dat de hr. Butselaar niet aanwezig was, maar komende vrijdagavond (14-10'16) en zaterdag 15-10'16 weer dienst had. Hij zou een aantekening voor de hr.Butselaar maken met het verzoek mij dan terug te bellen. Inmiddels heb ik hier geen enkel vertrouwen meer in. Mijn concrete klacht houdt dus in dat er niet is gehouden aan de afspraak zoals die is gemaakt met de hr. Kevin Butselaar, t.w. een abonnement van 137,70 per jaar voor een periode van 2 jaar met daarvan een schriftelijke bevestiging en het iedere keer niet terugbellen zoals dat was beloofd. ( = 3 x = 3 euro , + de belkosten vanuit Tsjechië en de 1e keer naar uw medewerker Ercan i.v.m. het feit dat mijn abonnement op 21-09-'16 bleek te zijn beëindigd, terwijl het vanaf die datum zoals dat op 13-08-15 was afgesproken voor 5 euro per mnd gedurende de wintermaanden had moeten doorlopen. Ik zou het op prijs stellen als de hr.Jeroen Kaart telefonisch contact met mij op zou nemen, zodat ik het e.e.a. nader kan toelichten. Ik heb vorig jaar nl. soortgelijke ervaringen opgedaan bij Canaldigitaal, waarna mij op 13-08-'15 het bovenomschreven abonnement werd aangeboden en mij bovendien een gratis receiver werd toegestuurd. Ook toen heb ik verschillende keren moeten bellen, omdat ik niet door uw medewerkers werd teruggebeld zoals zij dat beloofden. Ik ben te bereiken op tel,nr. 0620654008

Alle klachten die gemeld zijn door G. Eerkes