Klacht: valse informatie verstrekken

op 17 mei 2018 over NLE in de categorie Energieleveranciers

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

sinds enkele maanden ben ik overgestapt naar nle de grootste vergissing die ik heb begaan ik kreeg de eindafrekening van mijn vorige leverancier en kreeg een behoorlijke schok te verwerken ik kreeg een boete van 250 euro boven op mijn eindafrekening .Toen de meneer kwam van nle vroeg ik aan hem toen hij mij overhaalde om over te stappen of ik geen boete zou krijgen zijn antwoord was maakt u maar geen zorgen als u een boete krijgt vergoeden wij die ,Nu uiteindelijk heb ik alle gevraagde gegevens opgestuurd voor de boete vergoeding ik kreeg als antwoord in een email van uw bedrijf u moet eerst alle bewijzen sturen dat u de boete heeft betaald en dan kunnen wij iets voor u betekenen ik heb een bijstand uitkering en heb een betaling regeling moeten treffen van meer als 90 euro per maand dit komt neer op bijna 200 euro wat ik kwijt ben per maand enkel aan de energie kosten ik vind het werkelijk schandalig dat er met mensen zo word om gegaan ben diep teleurgesteld .

Gewenste Oplossing:

Zou pas tevreden zijn als ik de boete vergoeding per direct op mijn bankrekening gestort krijg immers u geeft valse voorlichting ..schriftelijk en aan de deur waar uw linke vertegenwoordigers liegen en bedriegen

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar NLE over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door NLE in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat NLE een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

NLE

Heeft op 25 mei 2018 om 11:14 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste mevrouw Van Antwerpen,

Uw klacht ontvingen wij in goede orde. Wij geven u graag een uitleg.

U bent bij NLE een energiecontract aangegaan met als bijzondere voorwaarden dat wij de opzegvergoedingen van de vorige energieleverancier overnemen. De maximale vergoeding die u hiervoor krijgt bedraagt €125,00 per product.

Bij deze vergoeding horen voorwaarden. In deze voorwaarden is opgenomen dat u het verzoek binnen drie maanden moet indienen en dat u eerst zelf de opzegvergoedingen aan de vorige energieleverancier voldoet.

Het klopt dat u het verzoek binnen drie maanden indiende, u heeft echter de opzegvergoedingen niet (volledig) voldaan omdat u een betalingsregeling trof met uw vorige energieleverancier. Uit coulance zijn wij bereid om uw verzoek nogmaals in behandeling te nemen wanneer u de betalingsregeling volledig heeft voldaan, ondanks dat uw verzoek dan buiten de gestelde termijn wordt ingediend.

Wij vinden het erg jammer om te horen dat u ontevreden bent over uw aanmelding bij NLE, echter kunnen wij u geen ander antwoord geven dan dat u reeds ontving van onze Klantenservice. Enkel wanneer u het te betalen bedrag van de eindnota van de vorige energieleverancier is voldaan, zal NLE uw verzoek in behandeling nemen en beoordelen.

Met vriendelijke groet,
NLE Klachtafhandeling

Heeft op 25 mei 2018 om 14:08 geantwoord

Wederom wordt de bal terug gekaatst met een zogenaamde oplossing nu moet ik dus toch eerst alle betalingen doen en als ik dit heb gedaan de bewijzen overleggen dat het werkelijk voldaan is! en dan uit (coulance) zal (overwogen) worden om mijn verzoek in behandeling te nemen dit wil dus zeggen...in behandeling nemen na de verplichte 3 maanden ! ik weet nu al het antwoord op dit verzoek ik val dan buiten de verplichte termijn! Immers er staat en zal NLE uw verzoek in behandeling nemen en beoordelen. Hele slimme omweg om iets te (beloven) wat eigenlijk in de regels en voorwaarden staat dat dit niet mogelijk is! ik dank u hartelijk voor uw reactie! en zal dan ook niet verder hier op in gaan daar dit heel slecht is voor mijn gezondheid immers iemand met hartproblemen krijgt er nog meer stress bij. Tevens wil ik u verzoeken mij de documenten te sturen per email hoelang ik precies verplicht ben om een client te zijn bij jullie dan kan ik een maand voor beëindigen van contract bij uw bedrijf mijn contact bij u op zeggen en terug gaan naar mijn oude energie leverbaar waar ik nog nooit in 20 jaar 1 klacht over heb gehad ik zal dan ook uw bedrijf zeker bij niemand aanbevelen .

Alle klachten die gemeld zijn door sara 58