Klacht: loterij

op 18 januari 2011 over Postcode Loterij in de categorie Loterijen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Per brief van 12 jan. j.l. deeld U mij mede interesse te hebben voor het kopen van een lot en/of meerdere loten.
Deze brief is onjuist aan mij verzonden, kompleet met bevestigingsformulier. Ik ben al jaren lid met 1 lot en wil dit zo houden.Gaarne zou ik willen, dat U dit in Uw administratie wil nazien.
Bij voorbaat dank
J.Buth
van Leyenburgstraat 6
4143 BP Leerdam

Gewenste oplossing

Gaarne van U een schrijven , waarin U mij bevestig dat het hier een abuis betref.

Alle klachten die gemeld zijn door middelharnis