Klacht: Vordering van AnderZorg bijtijds en volledig betaald, desondanks dreigt LAVG met beslaglegging

op 01 november 2018 over LAVG in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op 18 juli 2018 vonnist de Rechtbank Limburg dat ik, gedaagde, aan AnderZorg N.V. moet betalen: 84,80 euro, vermeerderd met wettelijke rente over 35,02 euro, alsmede de proceskosten (280,89 euro). Omdat het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, maak ik op de dag ná terugkeer van mijn vakantie, 2 augustus, 84,80 280,89 365,69 euro over naar AnderZorg. Drie weken later, op 23 augustus, ontvang ik van LAVG een brief met de mededeling dat ik 381,05 euro moet betalen. Per mail laat ik op 31 augustus aan LAVG weten al bijna een maand geleden te hebben betaald. Op 12 september verzoekt LAVG mij om een betalingsbewijs. Omdat ik geen papieren afschriften ontvang van mijn bank, mail ik diezelfde dag nog een schermafdruk. Op 13 september laat LAVG mij weten ‘op basis van de schermprint niet te kunnen concluderen dat ik de vordering heb voldaan’. Ik stuur een tweede schermprint, ditmaal met gedetailleerde betaalinfo, én ik verzoek mijn bank om over te gaan tot een boekingsonderzoek. Op 19 september laat LAVG mij weten ‘het vervelend te vinden dat ik het niet eens ben met de vordering’ en dat ik toch écht wel moet betalen. Per brief laat mijn bank mij weten dat de overboeking van mij naar AnderZorg op 2 augustus wel degelijk heeft plaatsgevonden. Die brief mail ik door naar LAVG. Op 1 oktober komt LAVG doodleuk met de mededeling dat ik het geld weliswaar heb overgemaakt – nóg langer ontkennen heeft immers geen zin – maar naar een rekening die niet van LAVG is – klopt: het is immers het rekeningnr. van AnderZorg – en dat ik dat (op 2 augustus) wél had moeten doen. Terwijl er in het vonnis toch écht letterlijk staat: …veroordeelt Vrij om aan AnderZorg tegen bewijs van kwijting te betalen…. Ik krijg nu te horen dat ik alsnog 476,98 euro, dus ruim 100 euro meer, moet betalen, maar ditmaal aan LAVG. Ook laat LAVG mij weten dat bij het uitblijven van deze betaling zal worden overgegaan tot beslaglegging. Ik laat LAVG weten nu de publiciteit te zullen gaan zoeken, waarna LAVG ‘een onderzoek’ start. Resultaat van dat ‘onderzoek’ is dat LAVG mij op 30 oktober laat weten dat AnderZorg mijn betaling al op 20 augustus heeft teruggestort. En ook díe bewering haal ik vervolgens met bewijsstukken onderuit…

Over deze uiterst knullige handelwijze van LAVG wil ik mij vervolgens beklagen bij het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID). En dan blijkt LAVG helemaal niet gecertificeerd te zijn, waardoor het KIGID niets voor mij kan doen. Wanneer ik LAVG hiermee confronteer, heet het dat LAVG niet is gecertificeerd ‘omdat LAVG een gerechtsdeurwaarderskantoor’ is. Op de eigen website schrijft LAVG echter: De Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders (LAVG) is een toonaangevende en moderne incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie. De LAVG is dus (ook) een incasso-organisatie, daarover is geen twijfel mogelijk. En op de website van het KIGID lees ik: KIGID staat voor Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten. KIGID is een onafhankelijk instituut en handelt de klachten over de leden van de NVI (Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso Ondernemingen) af conform hun Geschillenregeling. Mijn conclusie – de LAVG is een incasso-organisatie die niet (als zodanig) is gecertificeerd – is dus wel degelijk juist. Tja, en als je met dit soort cowboys van doen krijgt, dan ben je inderdaad aan de heidenen overgeleverd.

Gewenste Oplossing:

Niet langer ontkennen dat ik BIJTIJDS en VOLLEDIG heb betaald, want voor mijn gelijk heb ik inmiddels meer dan voldoende bewijsstukken aangeleverd.

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over LAVG

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over LAVG nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door J. Vrij