Klacht: Aanhouding Zorgschuld LAVG spookjongere, geen inschrijvingsadres, geen inkomen.

mijnzorgklachtNL op 07 juli 2020 over LAVG in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

LAVGklacht.nl – Klacht tegen het LAVG en Zilveren Kruis betreffende het aanhouden van zorgpremiebetalingen na automatische polis wijziging op naam en het niet op voor handen hebben van inkomen om de zorgverzekering te betalen of überhaupt weet hebben van een opbouwende zorgschuld 11 jaar geleden.

Dit betreft een klacht van een voormalig spookjongere, iemand zonder inschrijvingsadres.

Een klacht omdat het Zilveren Kruis niet wil inzien dat iemand die ten tijde dat hij 18 werd geen welkom had thuis en elders heil moest zoeken, waar de gemeente in kwestie het verliet om ondersteuning te geven in de vorm van adequate ondersteuning betreffende woonproblematiek van jongeren die het huis uit worden gestuurd, ofwel garant staan met een uitkering zodat ook een zorgverzekering betaald kan worden.

Een klachten procedure was niet voldoende om het Zilveren Kruis te overtuigen dat ik mij niet verantwoordelijk voel voor een schuld waarvan ik 1) geen weet van heb gehad van het opbouwen hiervan 2) daarnaast ook aantoonbaar geen inkomen heb gehad voor jaren lang en 3) waar ik ook geen inschrijvingsadres meer had door gerechtelijke uitschrijving op mijn 18e.

Per status wil het Zilveren Kruis voor ruim 2 jaren rekenen rente terwijl ik niet langer ingeschreven heb kunnen staan dan mijn 18e levensjaar vanwege de gerechtelijke uitschrijving door moeders, omdat haar uitkering gekort werd en ook gehouden werd aan betalingen aan dezelfde gemeente.

Maar ik heb persoonlijk met het Zilveren Kruis nooit iets afgesloten, het is een automatische polis wijziging, post daarover specifiek de rekeningen die heb ik niet ontvangen vanwege het niet wonen op het genoemde adres. De uiteindelijke rechtsgang uit 2010 waar het Zilveren Kruis zich op wilt herroepen om een betaling te verhalen daar ben ik ook niet persoonlijk van op de hoogte gesteld van het aankomen of het vonnis hiervan.

Doch wilt het Zilveren Kruis na kennisgeving van de materie die is gepasseerd graag aanhouden aan de benoemde schuld. Daarbij beroept het Zilveren Kruis zich op haar recht gesproken binnen een rechtsgang uit 2010.

Het is moeilijk te accepteren dat ik garant moet staan met moeilijk te verdienen inkomen voor rekeningen die ik niet persoonlijk heb afgesloten waarbij dat ook nog eens uit een verleden komt van 11 jaar terug waar er geen inschrijvingsadres was ofwel woonadres, dan wel een inkomen.

Ik kan ook moeilijk met terugwerkende kracht duizenden euro’s opeisen bij de betrekkelijke gemeenten die geen ondersteuning gaven terwijl zij hier wel toe verplicht zijn om adequate ondersteuning te verlenen.

Het moet nu aankomen tot wederom een rechtsgang, waar het Zilveren Kruis mij moet dagvaarden omdat ik de schuld ontken en daarop ook niet betaal. Ik zou eerst een wettelijke beoordeling door de rechtbank willen laten uitspreken.

Want ik geloof dat het Zilveren Kruis het in deze kwestie niet bij het juiste wettelijke eind heeft, en als dat wel zo moge zijn dan valt er nog te spreken over het morele aspect. Van welk inkomen had het Zilveren Kruis betaald moeten worden?

Is het redelijk dat iemand die nooit weet heeft gehad van een dergelijke opbouwende schuld, en ook geen inkomen tot zijn beschikking had om deze persoon te houden aan betaling van?

Ondanks dat er nooit persoonlijk contact is geweest? Ik stel dat het Zilveren Kruis het wettelijk niet bij het juiste eind heeft. Wanneer iemand nooit contact heeft gehad met een schuldeiser dan kan er geen schuld geïnd worden. Basta.

Zilveren Kruis, en het LAVG ik vind dat u uitzonderlijk vies te werk gaat bij het verder trachten tot het aanhouden tot verhalen van deze betaling. Hierover ben ik nog niet uitgesproken en dit verhaal krijgt nog een staartje.

Dit staat ook beschreven op https://lavgklacht.nl aangezien ik de klacht graag kenbaar wil maken aan zorgverzekeraars en gemeenten.

Gewenste Oplossing:

Afhouden tot trachten van verhalen van betaling van en terugbetaling van 1150 euro. Bij het aanspannen van de benodigde rechtszaak om betaling blijvend trachten te verhalen zal dit ook mijn tegeneis zijn in mijn bezwaarschrift.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar LAVG over deze klacht.

Reactie van de melder van de klacht mijnzorgklachtNL

2 jaren geleden - Het Zilveren Kruis heeft zelf aangegeven het dossier te sluiten in de vorm van dat ze niet meer zullen reageren op mijn klacht. Het Zilveren Kruis beroept zich op het uitgesproken vonnis uit 2010 dat ik zou moeten betalen. Er is hen nu echter heel wat kennis toegestopt over waarom zoiets kan ontstaan, het deren doet het Zilveren Kruis het echter weinig. Het begrip dat het betaald had moeten worden vanuit ondersteuning destijds gaat er niet in. Een klacht aan het SKGZ zal ook gemaakt gaan worden eveneens als het publiekelijk uiten van mijn mening/klacht. Het staat op google beste Zilveren Kruis en komt er niet meer vanaf derhalve bij terugbetaling van 1150 euro en een excuses. Bij verdere trachten van verhalen zal het ook mijn tegeneis zijn in de rechtbank dat u dit bedrag aan mij terug betaald en garanties dat u anders te werk zult gaan bij spookjongeren. Als u enkel een gerechtelijke uitspraak wil laten uitspreken over dat er betaald zou moeten worden omdat een zorgverzekering verplicht is maar niet het begrip verder heeft dat wanneer iemand niet ingeschreven staat, danwel geen woonplek en geen inkomen heeft, dat deze persoon niet in kan staan voor zijn of haar zorgverzekering. Wie moet er dan instaan? Een Gemeente? Die laat het vaak af... Ouders? ja tot het 21 levensjaar, maar als zij ook niets kunnen betekenen? Dan maar het recht laten spreken en betaling eisen? En in de huidige tijden aanmelding CAK? Rechtsgang? Waarom geen aanmelding bij de betreffende gemeenten dat een persoon wellicht ondersteuning nodig heeft als u nooit en ten nimmer contact heeft gekregen met uw klant? Als uw cliente nooit heeft betaald op het verzoek of de rekeningen voor premies betaald kunnen worden. Wellicht is er dan iets mis in de persoonlijke situatie. Het is niet wenselijk om u dan enkel te beroepen op een uitgesproken vonnis daterend uit 2010 waar de kennis van nu die u gegeven is niet is meegerekend. Om die reden gaan we opnieuw een wettelijke beoordeling eisen over deze materie en u zult gewoon moeten luisteren. Het sluiten van het klachten dossier doet u enkel omdat u graag betaald wil worden en zich wilt beroepen op een daterend vonnis. En omdat u niet meer wenst met mij te communiceren omdat het te ingewikkeld begint te worden en het reageren op mijn klacht te veel werk is. Het is ook duidelijk dat u mijn klachten niet volledig heeft gelezen u heeft immers niet gereageerd op mijn specifieke vragen binnen de klacht. Ik vecht het wel aan met u het Zilveren Kruis. Dit voelt als onrecht en ik zal aantonen in de rechtbank waarom, met jullie praten dat is niet mogelijk want het enige wat jullie willen dat is betaling verhalen. Het enige dat ik wil nu is excuses en terugbetaling van de 1150 euro die het LAVG wel uit mij getrokken heeft alsmede garanties vanuit het Zilveren Kruis dat zij jongeren waar zij nooit contact mee weten te krijgen gaan aanmelden bij de Gemeenten zodat zij op zoek kunnen gaan en ondersteuning kunnen gaan verlenen. Het is duidelijk toch dat er iets goed mis zat omdat u nooit een betaling heeft gekregen? Vind u het enkel belangrijk dat u betaald gaat worden en u recht te verzilveren? Geen erkenning van de betaling, ik heb immers de schuldenlast ontkent, en sta hier ten alle tijden in mijn recht toe om de schuld te ontkennen of mijzelf te verdedigen tegen een gestelde schuld. Het is niets meer dan een gestelde schuld omdat ik nooit in persoon contact heb gehad met het Zilveren Kruis.

Reactie van de melder van de klacht mijnzorgklachtNL

2 jaren geleden - Inmiddels is het LAVG overgegaan tot het aanhouden van de schuld omdat het Zilveren Kruis dat graag wilt. Dat betekent dat het Zilveren Kruis zich schuldig maakt aan aan wegkijken door geen begrip te tonen of het te deren of iemand wel in staat is zijn of haar dan wel (verplicht) gestelde zorgverzekering te betalen. Het Zilveren kruis verwacht ten alle tijden dat de zorgverzekering betaald zal worden en schroomt niet voor verregaande maatregelen om gestelde schulden te verhalen. Inmiddels is mij een 6 dagen tijd betalingsreis gegeven om iets meer dan 1000 euro te betalen anders gaat het LAVG de mogelijkheden onderzoeken tot beslag op inkomen of bezit. Beroepende op een vonnis uit 2010 dat ik niet in persoon heb kunnen ontvangen waarin gesteld word dat ik de rekeningen moet betalen die ik niet in persoon heb ontvangen. Van een zorgverzekering die ik niet zelf heb afgesloten, en waar ik ook niet voor in kon staan vanwege geen inkomen. Dit krijgt nog vervolg.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door LAVG in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat LAVG een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

LAVG

Heeft op 07 juli 2020 om 08:34 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte nietmoeilijkdoen,

U hebt een klacht over ons geplaatst op Klacht.nl. Om uw klacht in behandeling te nemen, vragen wij u om uw klacht rechtstreeks aan ons te zenden. U kunt dat doen via onze website: www.lavg.nl - organisatie - klachtafhandeling, waarna u van ons een inhoudelijke reactie ontvangt. Om dubbele werkzaamheden te voorkomen zullen wij niet verder via Klacht.nl met u communiceren.

Met vriendelijke groet,
LAVG Gerechtsdeurwaarders

Reactie van de melder van de klacht mijnzorgklachtNL

2 jaren geleden - Een klacht tegen een schuldeiser of incassobureau is per stelling vechten tegen de bierkaai, u neemt mijn klacht toch niet in behandeling en u reageert op elke klacht hier hetzelfde. Met u het LAVG, valt niet te communiceren.

Reactie van de melder van de klacht mijnzorgklachtNL

2 jaren geleden - Nogmaals, niet opgelost.

mijnzorgklachtNL

Heeft op 08 juli 2020 om 07:18 geantwoord

Niet opgelost

Reactie van de melder van de klacht mijnzorgklachtNL

2 jaren geleden - De klacht is helemaal niet in behandeling, het LAVG zal kosten wat kost het Zilveren Kruis beschermen in wat het Zilveren Kruis wil, betaling. Twee maanden terug heeft het LAVG mij gedagvaard en 1 dag voor de zitting teruggetrokken terwijl ik bezwaar had aangetekend naar de rechtbank. Na een klachtenprocedure is de gestelde schuld her opgepakt en stelde het LAVG mij 6 dagen tijd om volledig te betalen. Ik kreeg deze brief 1 dag voor de 6 dagen om waren, er is betaald met notie dat het een betaling uit protest is en er zal een tegen procedure tegen het Zilveren Kruis aangespannen worden met enige tijd. De klacht aan het LAVG staat alsnog want zij namen de woorden van mij aan kan ik om finale kwijting vragen aan het Zilveren Kruis aan als, er word geen betaling aangeboden dus wij dagvaarden. Deze dagvaarding is teruggetrokken en het Zilveren Kruis heeft zich daarna willen beroepen op vonnis uit 2010 die ik niet in persoon heb ontvangen. Het LAVG zal een tweede klacht krijgen toegewijd aan het overgaan tot dagvaarding bij de vraag op finale kwijting. Bij deze dagvaarding nam het LAVG alsnog de vraag voor finale kwijting niet aan om deze door te sturen naar het Zilveren Kruis ondanks dat zij hier toe wettelijk verplicht toe zijn. Het LAVG is hierom ook zelfingenomen. Lees meer op lavgklacht.nl

Alle klachten die gemeld zijn door mijnzorgklachtNL