Klacht: Klacht Zakelijketelefonie.nl

op 29 september 2014 over ZakelijkeTelefonie.nl in de categorie Mobiele Telefonie

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heer/mevrouw,

Graag willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om ons verhaal kenbaar te maken aan u in de hoop dat dit signaal zich verspreid en bedrijven en particulieren op de hoogte zijn van de manier van zaken doen van het bedrijf: Zakelijke Telefonie.nl. Verder aangeduid als Zakelijke Telefonie.

Namens onze klant Nopoint te Vught proberen wij het abonnement, wat No Point heeft met Zakelijke telefonie (belbundel en ISDN2), op te zeggen. Allereerst hebben wij telefonisch contact gezocht met Zakelijke telefonie, waarbij ons verteld werd dat er een contract zou zijn tot 2019. In eerste instantie tot 2016, maar door een nieuwsbrief die, ongevraagd, aan No Point verstuurd is door Zakelijke telefonie, met daarin een onduidelijke zin dat wanneer er geen reactie zou volgen, het contract weer voor drie jaar verlengd zou worden, tot 2019. (bijlage 1)

Toen wij aangaven dat dit een zeer bijzondere manier is van het verlengen van een contract, werd ons verwezen naar een email adres, waar wij onze klacht kwijt zouden kunnen.

Wij ontvingen in februari 2014 een bevestigingsmail, waar wij destijds niets van begrepen, omdat deze nogal onduidelijk is opgesteld, maar waar toen ineens het kwartje voor viel.
Het ging klaarblijkelijk over de verlenging van 2016 tot 2019 vanuit die bewuste nieuwsbrief waar we niet op gereageerd hebben. (bijlage 2) Wel wordt er in het stuk dus beweert dat er een ondertekende antwoordkaart ontvangen is, terwijl dit niet het geval is.

Na enig speurwerk op internet werd ons duidelijk dat er veelvuldig klachten geuit zijn over de werkwijze van Zakelijke Telefonie en het verkrijgen van hun abonnementen. Ook onze klant No Point is op precies dezelfde wijze in contact met Zakelijke Telefonie gekomen, namelijk door het invullen van een antwoordkaart, waarbij de indruk gewekt werd, dat de aanbieding van de huidige leverancier KPN kwam, maar voor een bepaalde korting zou zorgen in de komende jaren. Deze antwoordkaart is ondertekend door No Point, met de gedachte het contract wat er al was met KPN, tegen een aanzienlijke korting te kunnen voortzetten. Wat bleek nu; de lijnen werden overgenomen door Zakelijke Telefonie!

Nu wij hier eens ingedoken zijn en contact met Zakelijke Telefonie opgenomen hebben om eens voor meer informatie omtrent het ‘contract’ te vragen, krijgen wij bijzondere informatie en lijkt het niet mogelijk om normaal in gesprek te gaan hierover.

Daaropvolgend hebben wij een brief (bijlage 3) opgesteld waarin wij het verzoek tot opzeggen doen. Wij noemen hierbij dat het contract oneigenlijk is verkregen met de antwoordkaart die van KPN leek te zijn en beroepen ons hierop op stukken die in de kamer behandeld zijn. Tevens noemen wij daarin de verlenging die is doorgevoerd op een eveneens zeer dubieuze wijze. Dit beide dus onderbouwd met stukken die wij op internet gevonden hebben en in de kamer behandeld zijn. Hiervoor verwijzen wij u naar bijlage 3.

De reactie die wij hierop ontvingen van Zakelijke Telefonie was dat als we de nummers bij hen weg zouden halen, er slotnota’s gemaakt zouden worden tot december 2016, omdat dat de termijn is van het contract. Er wordt verder niet ingegaan op de inhoud van onze uitgebreide brief.

Opvallend is dat er niet meer wordt gerept over de verlenging tot 2019 vanuit de nieuwsbrief, waar ze ons aan de telefoon meerdere malen mee hebben geconfronteerd en zelfs een bevestiging van hebben gestuurd. (bijlage 2)

In reactie daarop hebben wij opnieuw onze eerste brief, ietwat aangepast, verstuurd, omdat wij het oneigenlijk verkrijgen van het abonnement in de eerste plaats een zeer kwalijke zaak vinden en ons beroepen op misleiding, waardoor het contract ongeldig zou zijn en daar graag een reactie van de zienswijze van Zakelijke Telefonie van willen hebben.. (bijlage 4)

De reactie van Zakelijke Telefonie hierop was weer kort; U heeft een contract, wat loopt tot 2016. Inhoudelijk wordt wederom nergens op gereageerd.

Hierop hebben wij verzocht het zogenaamde contract aan ons te tonen, waarna de antwoordkaart die destijds de look and feel van KPN had en waarover wij het in beide brieven hebben als zijnde ‘misleidend’, werd toegestuurd.

Die hebben wij toen ontvangen. Op deze ingevulde antwoordkaart, wat klaarblijkelijk als ‘contract’ geldt, kunnen wij niet anders opmaken dan dat wij voor drie jaar een contract met Zakelijke Telefonie aangegaan zijn, ingaande in 2010. (bijlage 5)

Als we dan daarna, op eigen initiatief, omdat er op deze antwoordkaart nergens aan gerefereerd wordt voor wat betreft verdere voorwaarden, de algemene voorwaarden van Zakelijke Telefonie opzoeken, komen wij stellingen tegen waardoor wij in ons recht staan te verzoeken het contract te ontbinden.

Wanneer wij deze passages uit de Algemene Voorwaarden van Zakelijke Telefonie in een email (zie bijlage 6) toesturen, ontvangen wij hier geen enkele reactie op.

Zelfs na het nogmaals nasturen, met expliciet verzoek om een reactie, blijft het stil van de kant van Zakelijke Telefonie.

In de laatste twee brieven hebben wij aangegeven dat wij stappen zullen ondernemen wanneer wij dit niet op een normale en beschaafde manier af kunnen handelen. Dit met de voorkennis van tal van gelijksoortige zaken die er op internet te vinden zijn en de Kamervragen die erover gesteld zijn.

Verder heeft Zakelijke Telefonie nog meer blijk gegeven een onbetrouwbare organisatie te zijn. We hebben een brief ontvangen waarin beloofd wordt dat er langsgekomen wordt om het een en ander te vervangen. Na de brief hebben wij hierover nooit meer iets gehoord. (bijlage 7)

Omdat wij nog geen stap verder zijn en niets meer van Zakelijke Telefonie vernomen hebben, zijn wij helaas genoodzaakt om de genoemde stappen in onze brief, in in de praktijk te brengen, om zo hopelijk andere mensen en bedrijven te behoeden voor deze malafide praktijken van Zakelijke Telefonie en om bijstand te krijgen om van dit oneigenlijk verkregen contract af te komen.

Mocht u dit schrijven te willen gebruiken om mensen op de hoogte te brengen van onze teleurstellende ervaring met Zakelijketelefonie.nl dan heeft u hierbij onze toestemming. Graag zelfs!

Wij zijn voornemens dit schrijven minimaal in te dienen bij en/of te sturen naar:
www.klacht.nl
www.trosradar.nl
www.klachtenkompas.nl
www.fraudehelpdesk.nl
www.mkb.nl
www.acm.nl

Daarnaast zal NUMMUS al haar (potentiële) klanten nu en in de toekomst adviseren ver uit de buurt te blijven van Zakelijketelefonie.nl. NUMMUS houdt zich bezig met vaste lasten reductie op landelijk niveau. Indien nodig zijn wij ook niet aarzelend om onze advocaat hierbij te gaan betrekken, mocht een en ander niet netjes afgehandeld worden.

Indien u verdere informatie wenst of nog vragen heeft kunt u altijd contact met ons zoeken via onderstaande mogelijkheden.

Wij hopen nog steeds op een nette afhandeling van Zakelijketelefonie.nl, wie wij ook een cc sturen van alles wat wij als NUMMUS, namens Nopoint, communiceren.

Hartelijk dank voor uw aandacht en verdere verspreiding,

Met vriendelijke groeten,

NUMMUS BV
Vaste Lasten Reductie

Gewenste Oplossing:

Wij zijn tevreden wanneer wij, per direct, het abonnement met Zakelijketelefonie.nl op kunnen zeggen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over ZakelijkeTelefonie.nl

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar ZakelijkeTelefonie.nl over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over ZakelijkeTelefonie.nl nog niet in behandeling is genomen.

Reactie van de melder van de klacht nummus

4 jaren geleden - Update per 2 oktober 2014: Gisteren is er netjes door Zakelijketelefonie.nl telefonisch contact met ons opgenomen. Er is een nieuwe leiding binnen de organisatie en we zijn ervan overtuigd dat zij orde op zaken zullen stellen. Er is ons een net voorstel gedaan zodat we binnenkort kunnen overstappen. We betreuren het feit dat we deze actie(s) hebben moeten ondernemen maar zijn erg blij en tevreden met de uitkomst. Met vriendelijke groeten, NUMMUS BV

Alle klachten die gemeld zijn door nummus