Klacht: gezinsvoogd bevorderd ouderverstoting en bejegend, rectificatie gevraagt

op 22 januari 2018 over Jeugdbescherming in de categorie Hulpverlening

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Gezinsvoogd heeft gesprekken met de kinderen en belast deze met negatieve insteek over de vader, hierdoor bevorderd ze de leugens van de moeder.
Gezinsvoogd verwacht dat ik mijn kinderen voorrang geef op mijn stiefkinderen, die ik al ruim 3.5 jaar grootbreng.
Gezinsvoogd bejegend, doet uitspraken die niet bij haar horen, bevorderd ouder verstoting.
Gezinsvoogd gaat alleen uit van gezaghebbende ouder, zij kan daar niets aan doen geeft ze aan.
contactjournaal gezinsvoogd, gezinsvoogd laat zich beinvloeden door de raadonderzoekster, waar ik in mei ook een klacht over heb geplaatst. Gezinsvoogd zet de omgang stop en belast mijn zoon met een leugen, dat ik hem niet meer zou willen zien, terwijl ik voor keuzes gesteld wordt waarbij ik ruim drie jaar geleden al mijn bevinding in heb gedaan.
Gezinsvoogd neemt mij als oud jeugdwerker niet serieus, niveau, denkwijze, leeftijd en jaren ervaring als jeugdwerker.
Gezinsvoogd schildert mij en mijn vrouw zwart af in contactjournaal.
Gezinsvoogd is duidelijk onbekwaam en zorgt voor meer afstand met de kinderen die ontwikkelingsproblemen hebben en gedragsproblemen vanwege het veelvuldig frustreren van de omgang door de moeder.
Gezinsvoogd neemt valse beschuldigingen van de moeder over, gebruikt deze als negatieve insteek voor de kindergesprekken. Gezinsvoogd kan de gezaghebbende ouder niet duidelijk maken dat zij infoplicht heeft en juist de band tussen de andere ouder dient te bevorderen.
Gezinsvoogd schuift haar taak af op een pb er van de school.
Gezinsvoogd treedt niet adequaat op, stimuleert de moeder om mij belasteren en dankzij escalatie die de gezinsvoogd zelf veroorzaakt, stopt wederom de omgang met mijn dochter.
Gezinsvoogd gaat verder in op communicatie, terwijl al ruim een jaar lang is gebleken dat dit niet gaat lukken uit een mislukt triastraject, communiceren gebeurd al 5 jaar met de stiefvader, omdat de moeder hier altijd al afstand van heeft gedaan. Triastraject ging alleen om het belang van moeder, waardoor de communicatie mislukt, dit zou alleen maar om de communicatie over de kinderen moeten gaan.
Gezinsvoogd benoemd naar derden zoals: arts , school enz. dat deze alleen info aan mij mogen verstrekken met toestemming van de moeder, echter overschrijdt zij mijn burgerlijk recht: artikel 377.
Gezinsvoogd zorgt voor onrust en negativiteit, zij is niet vakbekwaam, uit verschil tussen stiefkinderen en eigen kinderen. Zij heeft niet goed gesignaleerd, dat mijn stiefkinderen die ik al ruim 3.5 jaar groot breng geen enkele problemen hebben, maar mijn eigen kinderen wel, die voornamelijk wonen bij de moeder die regelmatig de omgang gestopt heeft en haar gevoelens projecteert op de kinderen, waardoor deze in conflict zijn gekomen.
Ik voeg een klacht toe die ik heb ingediend, echter kreeg ik van de gezinsvoogd een bericht waarin zij denkt, hier zo overheen te kunnen stappen, met al haar bejegening en valsheden in het contactjournaal, ook de correctie richting mijn zoon neemt zij niet serieus. Ik vind het niet normaal dat een jongen van 8 denkt dankzij haar,dat ik hem niet meer zou willen zien. Een correctie is nog niet uitgevoerd, zij bevorderd alleen nog maar meer afstand, terwijl er al sprake is van veelvuldige frustratie in de omgang en afstand richting mij en mijn familie. Ik krijg een mededeling dat er maar 2 gezinsvoogden aangesteld worden, terwijl bij mij de deur dichtgaat, na zulke capriolen van de gezinsvoogd en geen correcte klachtenbehandeling. Ik kan onmogelijk dit soort jeugdzorg niet serieus gaan nemen, aangezien dit absoluut niet gezond is voor een kind.
Gezinsvoogd accepteert het samengesteld gezin niet net als de moeder, waar het op vast loopt. Zij vind het normaal dat ik mijn stiefkinderen maar achter moet schuiven en dat zij belast worden met negativiteit vanuit de moeder en zelfs mijn kinderen over mij.

Gewenste Oplossing:

correctie naar mijn zoon, wie de omgang heeft stopgezet en de gedachten weg haalt dat ik mijn zoon niet meer zou willen zien.
excuus vanwege het gedrag en optreden van de gezinsvoogd, het niet adequaat om kunnen gaan met een gezaghebbende ouder die alles blijft frustreren ten koste van de kinderen.
acceptatie samengesteld gezin projecteren naar de moeder, hierdoor wordt de situatie voor de kinderen aanzienlijk verbeterd.
Ophouden met communicatie, dit is alleen mogelijk via mail en zakelijk alleen over de kinderen, moeders belang is niet belangrijk het gaat om de kinderen.
verantwoording en excuus van het bevorderen van ouder verstoting, omgang stop zetten en de negatieve insteek over mij richting de kinderen.
Bejegening excuus vanwege mijn eigen ervaring en opleiding als jeugdwerker en het belachelijk maken van mij en mijn vrouw over onze bevindingen en niveaus.
Zorgen dat mijn kinderen niet meer verder beschadigt worden dan dat ze al zijn, bij normaal gezagdeling, normale omgangsregeling en normale informatie over de kinderen, zal dit voor de kinderen juist verbeterend werken, hier moet een aanwijzing voor komen richting de moeder, die al haar verplichtingen totaal niet nakomt en er ook niet op gewezen wordt door jeugdzorg.
Excuus voor het zogenaamd denken in het belang van het kind, terwijl ze zich alleen maar richt op de moeder en verder gaat met kinderbeschadiging.

Reactie van de melder van de klacht CasperWa

2 jaren geleden - hartelijk dank voor het sturen van de klacht, er ligt reeds een klacht, die hun niet serieus nemen, de gezinsvoogd is van baan gewisseld en denkt geen verantwoording meer af te moeten leggen. Ze komt zelfs met mededeling hoe het volgens haar verder zou moeten gaan, waarin ik zo als zij het presenteert maar in mee moet werken. Ik heb toch echt aangegeven dat ik geen orders aanneem van mensen die zo met kinderen omgaan, onderlinge communicatie afspraak deelt ze even mee, zelf geen zeggenschap meer lijkt het op, maar dit keer laat ik het mij niet weer overkomen, ook weer een van jeugdzorg die niets hoort en ook geen oplossende bijdrage heeft in het belang van de kinderen. Antwoord op mijn gevraagde correcties en een excuus krijg ik niet. Reacties blijken ook te moeilijk zeker via de mail. Nu maar weer afwachten of ze het serieus nemen, mensen met een HBO niveau, die denken geen respect te moeten hebben voor iemand die in hetzelfde geschoold is en reeds jaren ervaring heeft opgedaan, daarbij ook nog eens ruim 15 jaar ouder is. De vraag zou moeten zijn, kan ik mij vinden in het serieus nemen van zulke mensen, die geen oplossing weten maar als kip zonder kop zonder enige objectieve informatie gewoon verder gaan met de algehele ouder verstoting. Ik ben van mening dat de kinderen haar dat niet in dank gaan afnemen, maar ik ben niet degene die ze uit gaat leggen waarom hun vader niet meer in beeld is, dat mogen deze mensen dan ook zelf oplossen en alle problemen die de kinderen hiervan ondervinden is ook hun verantwoordelijkheid.

Alle klachten die gemeld zijn door CasperWa