Klacht: Niet uitvoeren van afgesproken werkzaamheden en niet handelen conform mondelinge gemaakte afspraken

op 01 april 2017 over InstallReno in de categorie Installatiebedrijven

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

nu werkzaam onder de bedrijfsnaam InstallReno wil van te voren betaald worden. Trap daar niet in want hij spreekt werkzaamheden af, maar levert onvolledig wat materialen. Vervolgens hoort en ziet u nooit meer iets van het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden! Bij ons is dit al twee jaar het geval. Als hij hierop aangesproken wordt, werpt hij zich op als een materialenleverancier die gezien de rekening exorbitante prijzen voor de onvolledig geleverde materialen vraagt. En de nog steeds niet uitgevoerde werkzaamheden worden achteraf en zonder ons medeweten onder een beunklus geschaard. Het lijkt erop dat InstallReno in de persoon van alleen uit is op financieel gewin ten koste van zijn klanten.

Gewenste Oplossing:

Wij zijn tevreden als InstallReno al de geleverde materialen terug neemt conform afspraak: Niet gebruikte materialen zou hij terug nemen en verrekenen op de eindfactuur. Wij willen dus alsnog dat InstallReno deze met ons gemaakte afspraak nakomt. Dat betekent dat hij alle geleverde materialen terug neemt daar hij niets van de afgesproken werkzaamheden die wij van te voren met hem afgesproken hebben gedaan heeft. En natuurlijk geeft hij het geld wat wij in vertrouwen van te voren hebben betaald per direct weer terug. Hij heeft dit geld nu al ongeveer 2jaar onterecht in zijn bezit. Daarnaast willen we dat Gerrold Lubbers de schade die hij ons heeft aangedaan op een correcte wijze zal compenseren!

Alle klachten die gemeld zijn door InstallReno