Klacht: (il)legale manier van oplichting door veroordeelde criminelen.

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Het gerechtshof Amsterdam heeft gerechtsdeurwaarders Van der Vleuten en Van Hooff respectievelijk voor vijf en twee maanden geschorst. De deurwaarders van het gelijknamige kantoor in IJmuiden hadden in één jaar ongeveer achtduizend keer verzuimd om schuldenaren te laten weten dat er beslag was gelegd op hun inkomen of dat verhaal van de schuld werd gezocht via een bankbeslag.

Een onafhankelijke controleur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) gaat verder onderzoeken of genoemde deurwaarders daadwerkelijk correcties hebben uitgevoerd bij schuldenaren die door hen onterecht met kosten zijn geconfronteerd. Mochten de gerechtsdeurwaarders wederom in de fout gaan, dan kunnen ze uit hun ambt worden gezet.

(Bron: Deurwaarderscollectief.nl, week 11 2015)
Deurwaarders zijn wettelijk verplicht om de schuldenaar op de hoogte te stellen van het beslag dat op hun inkomen, uitkering of bankrekening wordt gelegd. Het mededelen van het gelegde derdenbeslag aan de schuldenaar gebeurt door middel van het betekenen van een kopie van het derdenbeslag aan de schuldenaar. Dit is een wettelijk verplichte ambtshandeling die door de deurwaarder binnen acht dagen nadat beslag is gelegd, dient te worden uitgevoerd. Laat hij dat achterwege of betekent hij het procesverbaal van derdenbeslag te laat dan, kan de schuldenaar bij de voorzieningenrechter van de rechtbank opheffing van het beslag vorderen.

Voor deze ambtshandeling mag de gerechtsdeurwaarder een wettelijk vastgesteld tarief in rekening brengen van € 65,91 exclusief btw. Dit bedrag is gebaseerd op een kostprijs voor het vervaardigen en het betekenen van de stukken aan het adres van de schuldenaar. In deze kwestie zou dat kunnen betekenen dat de genoemde deurwaarders zich onrechtmatig met een bedrag van 8.000 x € 65,91 = € 527.280,- hebben verrijkt.Mocht dat daadwerkelijk zo zijn dan begrijp ik de opgelegde sanctie niet.

Op dit moment zijn zij slechts geschorst, hangende het onderzoek of de ten onrechte in rekening gebrachte bedragen zijn gecorrigeerd. Als blijkt dat dat zo is, dan zouden ze er slechts met een schorsing vanaf komen. Mijns inziens een veel te lichte straf. Als gerechtsdeurwaarders op dermate grote schaal frauderen met bedragen, dan past er maar één sanctie en dat is ontzetting uit het ambt. Daarnaast zal het Openbaar Ministerie een strafzaak aanhangig moeten maken nu er ook sprake is van een misdrijf

Gewenste Oplossing:

Wanneer er opnieuw een controle bij dit bedrijf plaatsvindt door Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) getoetst door het BFT. aangezien de bovenstaande praktijken gewoon door blijven gaan. Beide bestuurders per direct uit hun ambt worden gezet en er beslag wordt op alle privémiddelen van deze personen door de FIOD, aangezien deze middelen zijn ontstaan tijdens het oplichten van duizenden inwoners van Nederland. En er voldoende aandacht in de media wordt besteed zoals de telegraaf, nieuwsuur en dergelijke programma's om voldoende gedupeerden te verzamelen voor een schadevergoeding van dit bedrijf.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Van der Vleuten en Van Hooff over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Van der Vleuten en Van Hooff in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Van der Vleuten en Van Hooff een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Van der Vleuten en Van Hooff

Heeft op 13 juni 2016 om 10:49 geantwoord

Geboden Oplossing:

Misschien kan deze klager zich gewoon tot ons wenden indien hij een klacht heeft. Deze melding komt mij niet voor als een klacht waarvoor deze site bedoeld is. Uitsluitend op die manier kunnen wij helpen.
Ook een reactie naar het gebruikte email adres heeft nog geen antwoord gegeven van gus.

Alle klachten die gemeld zijn door Oplichters ontmaskert2