Klacht: Het niet verwerken van een meerdere opzeggings e-mails

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op 22 mei heb ik via een e-mail naar info@mail.telegraaf.nl het abonnement op de Weekendkrant opgezegd . Ik kreeg echter geen bevestiging Daarom op 4 juli dit verzoek herhaald en accoord gegaan met del laatste incasso over de periode 8/7 t/m 7/8 onder de conditie dat dit dan de laatste incasso zou zijn. Hiervan ontving ik echter ook weer geen bevestiging. Nu blijkt dat die e-mails kennelijk niet meer beantwoord worden terwijl die e-mails ook niet als niet ontvangen worden teruggestuurd.

Gewenste Oplossing:

Omdat ik niet bekend was met het feit dat e-mails naar info@mail.telegraaf.nl niet verwerkt worden, verzoek ik U om het abonnement alsnog per 7 augustus te laten vervallen en geen verdere incasso's meer uit te voeren na de laatste incasso van de periode 8/7 t/m 7/8.
Ik was ter goede trouw en meende de opzeggingen op een normale manier door te kunnen geven.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Telegraaf over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Telegraaf in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Telegraaf een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Telegraaf

Heeft op 23 augustus 2016 om 08:39 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte mevrouw Van der Veer,

Bedankt voor uw bericht.

Het door u genoemde e-mailadres is bij ons onbekend. Uw verzoeken om het abonnement te beeindigen zijn daarom ook niet bij ons aangekomen noch verwerkt.

Aangezien wij ook voor de periode 8 juli t/m 7 augustus en 8 augustus t/m 7 september de krant bij u hebben geleverd en nog steeds wordt geleverd, dient u ook voor deze periodes te betalen. Het abonnement eindigt dan zoals wij u via de e-mail hebben bevestigd per 8 september 2016.

Wij betreuren het dat u ertoe heeft besloten om het abonnement te beeindigen en hopen u in de toekomst nogmaals te mogen begroeten als abonnee bij De Telegraaf.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

SA- De Telegraaf

Heeft op 23 augustus 2016 om 20:06 geantwoord

Ik ben het niet eens met de geboden oplossing omdat de Telegraaf het doet voorkomen of het e-mail adres dat wij hebben gebruikt voor de opzegging bij de telegraaf niet bekend zou zijn. Dat is echter wel het bekende info e-mail adres nl. info@mail.telegraaf.nl Men heeft kennelijk op enig moment besloten om e-mails naar dit adres niet meer te beantwoorden en doen nu net of dat e-mail adres bij de telegraaf onbekend is. Dat is dus naar mijn mening belachelijk en onjuist, en men is kennelijk ook niet bereid om deze klacht netjes af te wikkelen ! Het abonnement is alsnog beeindigd en wij zullen ook nooit meer een abonnement bij de De Telegraaf gaan afsluiten !

Reactie van de melder van de klacht joop van Doorn namens Mevr. GJF van der Veer

1 jaar geleden - De Telegraaf doet het voorkomen alsof het e-mail adres info@mail.telegraaf.nl niet bekend is en dus niet zou bestaan, maar bij de start van het abonnement vanaf 27 maart 2015 kregen we een welkoms e-mail via het e-mail adres info@mail.telegraaf. nl Het blijft dus vreemd dat je dit e-mail adres thans bij een opzegging niet meer kan gebruiken omdat men doet of dit e-mail adres niet bestaat en men ook niet bereid is om toe te geven dat men geen antwoord meer verstuurd naar de afzender van een e-mail via dit adres. Mij is THANS PAS gebleken via een e-mai van 16 augustus 2016 dat berichten aan info@mail.telegraaf.nl NIET MEER WORDEN BEANTWOORD en men verwijst voor meer informatie naar de AbonneeService en Algemene leveringsvoorwaarden. Deze laatste opmerkingen zijn er kennelijk aan toegevoegd om vragen over een opzegging niet meer te beantwoorden. Ik vind dat onterecht en een kwalijke zaak en ik ga er dan ook van uit dat daar VEEL KLACHTEN over zijn binnengekomen . Klantnr 904623009 De Telegraaf Dit laatste bericht is overigens weer een reactie op het via een contact formulier verzonden bericht naar mijnmedia. nl Ofwel De Telegraaf reageert via omwegen op het feit dat wij het abonnement hebben opgezegd en gaat niet inhoudelijk in op de klachten !

Alle klachten die gemeld zijn door joop van Doorn namens Mevr. GJF van der Veer