Klacht: eis tot betaling

op 10 mei 2016 over Intrum Justitia in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte

gisteren kreeg ik een mail met aanmaning tot betaling van een factuur van boven de € 600.
Ik heb helemaal niets besteld voor dit bedrag.
Heb geen flauw idee wat er gaande is.
Als ik de zogenaamde “factuur” wil downloaden is er telkens een “probleem.”
Kunt u hier iets aan doen aub?
Ik voeg hieronder de betreffende mail toe.

Met dank en vriendelijke groeten

Martine Roose

From: Intrum Justitia
Sent: Friday, May 06, 2016 10:02 AM
To: rooma@fulladsl.be
Subject: Uw Factuur

Behandeld door : TransIP Domein Registratie
Direct tel. nr. : 082 – 453 75 39

Openstaande vordering, BELANGRIJK!

Geachte rooma@fulladsl.be ,

In de bijgevoegde factuur verwijzen wij u naar de eerder ontvangen herinnering(en). Wij stellen u hierbij
de gelegenheid om het verschuldigde bedrag van €619,89 met rente binnen 12 dagen te voldoen op
ons IBAN-rekeningnummer NL52ABNA0192361967390 t.n.v. St. Derdengeleden Intrum Justitia Nederland B.V.
onder vermelding van het referentienummer.

Downloaden Factuur

Blijft betaling uit, dan zijn wij genoodzaakt cliënt te adviseren om over te gaan tot het opstarten van een
gerechtelijke procedure. De kosten die hieruit voortvloeien zullen geheel voor uw rekening komen.
Voor directe betaling en meer informatie over deze vordering gaat u naar onze website
U kunt hiervoor de gegevens gebruiken die op de factuur staan vermeld. U kunt hier
ook terecht voor overige vragen.

Hoogachtend,

Intrum Justitia

De buitengerechtelijke incassokosten kunnen zijn verhoogd met btw in het geval dat de schuldeiser een niet
btw-plichtige ondernemer is in de zin van art. 7 en 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968

Intrum Justitia Nederland BV Handelend onder de naam Intrum Justitia
Postbos 100259619 2552 AB Den Haag H.R. Den Haag 78672899619
BTW nr. NL00464456640B07619 Lid van NVI

Gewenste Oplossing:

Ik zal tevreden zijn als u deze klacht behandelt en ik geen verdere aanmaningen tot betaling meer krijg.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Intrum Justitia over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Intrum Justitia in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Intrum Justitia een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Intrum Justitia

Heeft op 11 mei 2016 om 14:32 geantwoord

Geboden Oplossing:

Oplossing is alleen zichtbaar voor melder van de klacht

Alle klachten die gemeld zijn door mevrouw Roose