Klacht: Betreft dossier 201713541 Uw referentie 1000054989 Inzake DORIVIT B.V.(BE) Rutten, E

op 10 mei 2018 over Dorivit.nl in de categorie Gezondheidswinkels

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik deed een bestelling van 1 product, ik ontving meerdere producten en heb dit laten weten aan de klantendienst, men verzocht mij om de niet gevraagde producten terug te sturen wat ik ook deed, op mijn kosten. Ik betaalde het verschuldigde bedrag van het gevraagde product.
U kan me geen producten doen betalen die ik niet gevraagd heb en die ik terug heb gestuurd op uw aanvraag. Zie aanmaning hieronder:

Dorivit B.V. stelt ter incassering in onze handen haar vordering op u, terzake van cosmetische producten voedingsupplementen, zoals u wel bekend (Eco slim Chocolate slim), verhoogd met rente en kosten overeenkomstig de Wet, resp. overeengekomen
voorwaarden.
hoofdsom…………..€..55,00
incassokosten………€..40,00
rente……………..€…0,27
Saldo te voldoen……€..95,27

Cliënte heeft ons verzocht rechtsmaatregelen tegen u te nemen. Voordat wij daartoe zullen overgaan, stellen wij u in de gelegenheid om bovenstaand bedrag binnen VIJF dagen na heden op ABNANL2A t.n.v. Swier cs
gerechtsdeurwaarders te Amsterdam te voldoen, zulks onder vermelding van ons dossiernummer 201713541

Mocht u van bovenstaande gelegenheid geen gebruik maken dan nemen wij verdere maatregelen en zal cliënte, voor het geval u niet reeds op andere gronden rente verschuldigd bent, aanspraak maken op vergoeding van de wettelijke rente vanaf de dag
waartegen u bent aangemaand. Voor zoveel nodig wordt u hierbij tot betaling gesommeerd. Voor het geval u aan deze sommatie niet mocht voldoen stellen wij u reeds nu in gebreke en wettig verzuim.

Gewenste Oplossing:

Ik ben ten zeerste ontevreden over deze wanpraktijken en misbruik!

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Dorivit.nl over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Dorivit.nl in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Dorivit.nl een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Dorivit.nl

Heeft op 14 mei 2018 om 10:07 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer mevrouw,
Hartelijk dank voor uw bericht.
Ik heb het voor u nagekeken en u heeft gebruik gemaakt van een 3 plus 3 gratis aanbieding. Gratis producten zijn alleen gratis bij afname van het gehele pakket.
Wij hebben hier een retour van ontvangen van 2 producten.
Hierdoor is de factuur veranderd naar een 2 plus 2 gratis.
Wij hebben hier op 27-03 een herinnering voor gestuurd op 17-04 een aanmaning en op 8-5 bent u uiteindelijk doorgestuurd naar het incassobureau.
Ik hoop dat een een en ander duidelijk is geworden.
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dit graag.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,
Met vriendelijke groet,
Esther Klantenservice Dorivit

Alle klachten die gemeld zijn door Els Rutten