Klacht: Boeken te laat ingeleverd

op 16 augustus 2017 over VanDijk in de categorie Boekhandel

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Mijn dochter heeft haar boeken te laat ingeleverd. Wij willen alsnog de boeken inleveren, maar die willen zij niet meer en zij willen ons nu verplichten de oude al versleten boeken te kopen voor de nieuwwaarde ad EUR 523,00. Wij hebben eerder een inleverlijst ontvangen, maar daarbij stond niks over inleverdata. Eind juli hebben wij een mail ontvangen, dat de boeken op 1 augustus ingeleverd moesten worden. Wij waren toen op vakantie en niet terug voor 1 augustus. Die mogelijkheid hadden wij dus niet. Wij zijn ook nooit geinformeerd dat als wij te laat zouden inleveren, dat wij verplicht zouden worden de boeken tegen nieuwwaarde te moeten kopen. Je kan mensen toch niet verplichten iets te kopen wat ze zelf niet willen? Juridisch hebben zij toch ook geen grond om op te staan?
Ik heb namelijk nooit getekend voor deze voorwaarden. Ik heb ze nu paar keer verzocht om een andere oplossing, maar ze geven niet thuis.
Dit heeft niks meer te maken met eerlijk zaken doen, maar zijn gewoon maffia praktijken.

Gewenste Oplossing:

Ik ben tevreden als wij alsnog de boeken mogen retourneren en als ik dan een kleine boete moet betalen, van administratiekosten, kan ik dat ook nog begrijpen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar VanDijk over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door VanDijk in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat VanDijk een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

VanDijk

Heeft op 17 augustus 2017 om 09:14 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste mevrouw de Waard,

Op 16 juni 2017 heeft u van ons een inleverformulier ontvangen per e-mail. Hier staat op vermeld wanneer en waar de leerling de huurboeken voor dat schooljaar moet inleveren. Voor de school van uw dochter was dit van 3 t/m 14 juli 2017 bij de Pop-Up store in Rotterdam. Op dit inleverformulier staat tevens aangegeven: Let op: Boeken die je na 1 augustus inlevert worden niet meer verwerkt. Voor boeken die je niet hebt ingeleverd krijg je van ons een schadefactuur.

In de algemene voorwaarden van VanDijk, waarmee u akkoord moet gaan op het moment van bestellen, staat aangegeven: Indien de leerling het lesmateriaal niet op het aangegeven tijdstip en op de aangegeven locatie inlevert, kan de leerling uiterlijk tot 1 augustus (...) het lesmateriaal inleveren op het adres van VDE. (...) Te late inlevering door de leerling van het lesmateriaal heeft tot gevolg dat VDE het lesmateriaal niet in het opvolgende schooljaar kan inzetten. De leerling is bij te late inlevering van het lesmateriaal de nieuwwaarde van het lesmateriaal verschuldigd aan VDE, vermeerderd met administratiekosten (...).

Het is inmiddels, ruim 2 weken na de uiterste inleverdag, niet meer mogelijk om de huurboeken van schooljaar 2016/2017 in te leveren. We willen u adviseren de schadefactuur te voldoen, waarna de boeken uw eigendom worden. In de periode juli tot september koopt VanDijk tevens studieboeken in, waarbij u middels taxatie uw schadebedrag (deels) terug kunt ontvangen.

We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,
^Gerda
Afdeling Klantenservice

Heeft op 17 augustus 2017 om 18:44 geantwoord

Ik heb nogmaals de mail erbij gepakt wat betreft het inleveren. Wat u zegt klopt, er staat genoemd, ergens onderaan in de bijlage, onopvallend dat de boeken voor 1-8-2017 ingeleverd moeten worden. Bij zo'n harde maatregel, zou ik het wat klantvriendelijker vinden, om dit duidelijker te vermelden. Niet onderin in een bijlage, maar in de mail zelf. Er staat echter nergens genoemd dat de boeken dan tegen nieuwwaarde gekocht moeten worden. Ik kwam met het zoeken op internet, nog een artikel van het NRC tegen met de titel: 'Schoolboekenbedrijf hindert rechtsgang en bevoordeelt zichzelf'. Wat blijkt de kantonrechter in Utrecht heeft uitspraak gedaan tegen VandijkEducatie. Wie zijn huurboeken te laat inlevert, hoeft dankzij de Utrechtse rechtbank geen genoegen meer te nemen met de eenzijdige taxatie door Van Dijk Educatie. En dus met een te hoge rekening. Er is al een uitspraak door de rechtbank geweest. Lijkt mij dat wij gebruik kunnen maken van deze uitspraak. Er is hier sprake van jurisprudentie. Daarom stel ik voor dat ik de boeken retourneer, mag VanDijk de werkelijke waarde taxeren. De werkelijke waarde wil ik betalen, maar absoluut niet de nieuwwaarde!

Bericht van VanDijk

11 maanden geleden - Beste mevrouw de Waard, De bijlage die bij de e-mail over het inleverformulier zit, is onderdeel van deze servicemail en bevat een uitgebreide uitleg over de inleverdag, welke boeken er ingeleverd moeten wroden, het eventuele schadebedrag bij niet inleveren en de uiterste inleverdatum. Net als elk schooljaar hanteert VanDijk een uiterste inleverdatum voor huurboeken en wordt hierover met u per e-mail gecommuniceerd. Zoals aangegeven in onze eerdere reactie staat in onze algemene voorwaarden benoemd dat: ' De leerling is bij te late inlevering van het lesmateriaal de nieuwwaarde van het lesmateriaal verschuldigd aan VDE, vermeerderd met administratiekosten (...).' Er is u derhalve kenbaar gemaakt dat de nieuwwaarde van de artikelen bij u in rekening wordt gebracht wanneer u nalaat de huurboeken tijdig bij VanDijk in te leveren. De uitspraak waar u naar verwijst heeft betrekking op het voldoen van een schadefactuur door de klant, waarbij VanDijk de huurboeken behoudt. Voorheen werden de huurboeken ingenomen en eenzijdig getaxeerd. Echter zijn de boeken in uw bezit en worden derhalve na het voldoen van de schadefactuur uw eigendom; wij hebben de uitspraak ter harte genomen in deze. Zoals reeds aangegeven is het niet meer mogelijk de huurboeken van schooljaar 2016/2017 bij VanDijk in te leveren. We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Vriendelijke groet, ^Gerda Afdeling klantenservice

Alle klachten die gemeld zijn door Mijnkids2