Klacht: Boeken te laat ingeleverd

op 17 augustus 2017 over VanDijk in de categorie Boekhandel

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik heb gisteren een boete opgelegd gekregen van €377.80 omdat ik mijn school boeken niet ingeleverd heb. Omdat ik op vakantie was ook dacht ik dat ik de boeken gekocht had omdat ik al een kleine €400 betaald had voor het huren van de boeken. Omdat ik op vakantie was liggen mijn boeken nog op school in het kluisje. Daarom kan ik de boeken pas volgende week terugsturen. Ik van dijk gebeld en word toen geholpen Door een erom asociale en bijdehante jongedame die mij absoluut niet wilde helpen en ook weigerde om mij Door te verbinden met iemand anders ze herhaalde steeds ik kan niets voor je doen. Toen ik op internet ging Googlen kwam ik een artikel tegen van de NRC over schoolboeken bedrijf hindert rechtsgang en bevoordeelt zichzelf. En dst gaat over hetzelfde probleem als ik heb. De rechter oordeelde hierin dat de eenzijdige taxatie die van dijk op legt in strijd is met de rechtsgang. Ik heb het gevoel dat ik te maken heb met een maffia organisatie omdat mij een onrealistisch extreem hoog bedrag word geëist voor tweedehandse versleten gehuurde schoolboeken waarvan ik dacht omdat ik er zoveel voor betaalde dat ik die boeken gekocht had. En omdat ik de boeken niet meer mag terug sturen het enige wat het personeel van van dijk zegt is ik kan je niet helpen je moet gewoon het bedrag betalen. Ik wil graag gewoon de boeken terug sturen zodat het opgelost is

Gewenste Oplossing:

Ik ben tevreden wanneer de boeken terug gestuurd kunnen worden en ik geen €377.80 hoef te betalen

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar VanDijk over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door VanDijk in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat VanDijk een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

VanDijk

Heeft op 18 augustus 2017 om 09:36 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste Riley,

Daar leerlingen die een VAVO-opleiding volgen niet direct onder de ‘wet gratis schoolboeken’ vallen, brengt VanDijk in samenspraak met de VAVO-school een huurbedrag voor de boeken van de leerling in rekening. Dit bedrag betekent niet dat alle boeken het eigendom zijn van de klant. Op de pakbon die wordt meegeleverd met een pakket staat aangegeven dat (een deel van) de titels weer moet worden ingeleverd aan het einde van het schooljaar. Dit wordt tevens op de leermiddelenlijst zelf kenbaar gemaakt ten tijde van het plaatsen van de bestelling.

Wanneer je niet in staat bent de boeken voor de uiterste inleverdatum van 1 augustus in te leveren, kun je voor je huurboeken huurverlenging aanvragen vóór 25 juli. Je mag je boeken dan langer behouden en uiterlijk 31 oktober 2017 bij ons inleveren. Per e-mail ben je er op 28 juni 2017 en op 21 juli 2017 op geattendeerd dat je je huurboeken bij VanDijk voor 1 augustus 2017moet inleveren.

De uitspraak waar je naar verwijst heeft betrekking op het voldoen van een schadefactuur door de klant, waarbij VanDijk de huurboeken behoudt. Voorheen werden de huurboeken ingenomen en eenzijdig getaxeerd. Echter zijn de boeken in jouw bezit en worden derhalve na het voldoen van de schadefactuur jouw eigendom; wij hebben de uitspraak ter harte genomen in deze.

Het is niet meer mogelijk om de huurboeken van schooljaar 2016/2017 bij VanDijk in te leveren; we willen je adviseren de schadefactuur te voldoen.

We vertrouwen er op je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,
^Gerda
Afdeling klantenservice

Heeft op 18 augustus 2017 om 15:20 geantwoord

Het is geen oplossing ik moet nog steeds een extreem hoog bedrag betalen voor een paar tweedehands versleten schoolboeken die ik gewoon terug wil sturen

Alle klachten die gemeld zijn door Rileyvan