Klacht: betwisting overeenkomst beroep op bedenktermijn

op 03 juni 2019 over Tele2 in de categorie Alles-in-1

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Rotterdam, 22 mei 2019

Geachte heer, mevrouw,

Van u ontving ik een brief, waarin u een bedrag van 192,50 namens Tele2 vordert. Ik ben het hier niet mee eens.

Ik heb al meer dan 2 jaar een overeenkomst met Tele2. Toen ik op 11 februari 2019 deze overeenkomst telefonisch wilde opzeggen, heeft een medewerker van Tele2 mij overtuigd om akkoord te gaan met een snellere internetverbinding. Hierdoor is er op 11 februari 2019 een nieuwe overeenkomst ontstaan, waarbij ik recht kreeg op een bedenktermijn van 14 dagen.

Ik heb binnen 14 dagen een beroep op mijn bedenktermijn gedaan (zie hiervoor de bevestiging die Tele2 op 25 februari 2019 stuurde). Hierdoor is de overeenkomst van 11 februari 2019 ontbonden. Tijdens dit gesprek dat ik met Tele2 voerde, heb ik aangegeven in zijn geheel geen overeenkomst meer met Tele2 te willen. Hierdoor is enige overeenkomst die hieraan voorafging reeds beëindigd.

Omdat voor de uitvoering van de dienst ook een zaak moest worden geleverd (een nieuw modem), start de bedenktermijn volgens vaste jurisprudentie pas na ontvangst van de zaak. Ik heb de modem nooit van Tele2 ontvangen, waardoor de bedenktermijn nog moet starten. Voor zover vereist, doe ik hierbij uitdrukkelijk nogmaals een beroep op mijn bedenktermijn.

Uit bovenstaande blijkt dan ook dat er geen overeenkomst meer tussen mij en Tele2 bestaat. Uit uw e-mail d.d. 14 mei 2019 blijkt dat het bedrag dat u bij mij in rekening brengt (te weten 192,50) een afkoopsom zou zijn. Ik ben geen afkoopsom verschuldigd, omdat ik de overeenkomst van 11 februari binnen de bedenktermijn heb beëindigd. U kunt dan geen afkoopsom in rekening brengen. Het is niet toegestaan een afkoopsom in rekening te brengen, indien iemand gebruik wil maken van de wettelijke bedenktermijn.

Voor zover u van mening bent dat een afkoopsom in rekening kan worden gebracht na beëindiging van een overeenkomst die reeds jaren liep, verzoek ik u mij gemotiveerd en gedocumenteerd aan te tonen waaruit dit blijkt. Voor zover ik kan terugzien ben ik immers geen afkoopsom aan uw opdrachtgever verschuldigd.

Ik verzoek u daarom het dossier te sluiten en mij binnen 7 dagen hiervan een schriftelijke bevestiging te sturen. Indien u van mening bent dat ik dit bedrag wel verschuldigd ben, of indien u van mening bent dat ik geen beroep kan doen op een bedenktermijn, verzoek ik u mij gemotiveerd en gedocumenteerd aan te tonen op grond waarvan ik deze vordering moet voldoen.

Ik ga ervan uit dat u verdere invorderingsmaatregelen zult staken totdat deze kwestie is opgehelderd.

Blijft u, of uw opdrachtgever, de vordering handhaven? Dan zie ik mij genoodzaakt om hierover een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten en het NVIO. Kosten die ik hiervoor maak, komen voor rekening van u en uw opdrachtgever. Ik hoop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

M. Ramizi

Gewenste Oplossing:

ik wil dat alle kosten die zijn gemaakt door jullie administratie fout mij vergoeden

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Tele2

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Tele2 nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door m.ramizi