Klacht: Betaal de boer een eerlijke prijs voor zijn melk!

op 16 september 2017 over Hoogvliet in de categorie Supermarkten

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

De prijs die boeren en hun vertegenwoordigers krijgen voor een liter melk is te laag voor een verantwoorde duurzame bedrijfsvoering.
De prijs moet zo hoog zijn, dat ze met een gesloten cyclus kunnen werken binnen Europa (dus geen soja-import uit Zuid-Amerika en op aanvaardbare wijze afzetten van mest), dat weidevogels meer kans krijgen (en dus een meer agro-ecologisch verantwoorde landbouw), en dat een boerengezin er fatsoenlijk van leven kan.

Gewenste Oplossing:

Verhoog de melkprijs die aan de boer betaald wordt van 37 naar 43 cent per liter!

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Hoogvliet over deze klacht.

Bericht van Hoogvliet

1 jaar geleden - Beste Bernard, bedankt voor je bericht. Het CBL heeft een uitspraak gedaan over de melkprijs die de boeren krijgen. Aangegeven is dat supermarkten al grote stappen gezet hebben op gebied van weidegang voor melkkoeien en duurzaam veevoer. Issues als weidevolgels, grondgebondenheid en mest- en emissienormen zijn complexer en daarvoor is wetgeving in discussie en wordt in ketenverband opgetrokken middels het initiatief De Duurzame Zuivelketen. Alle onderwerpen die Milieudefensie aan de orde stelt, worden in dit initiatief besproken. In een gesprek met Milieudefensie is het voorstel gedaan om hier kritisch naar te kijken en verbeterpunten aan te geven. Milieudefensie kiest echter het actiemodel tegen supermarkten met als focuspunt de melkprijs. Zij pleiten voor een bodemprijs voor melkveehouders waarbij verondersteld wordt dat supermarkten hoge marges maken op zuivel die moet worden afgeroomd ten gunste van de melkveehouders. Het CBL heeft aangegeven dat dit niet kan, onnodig is en een onrealistisch beeld schetst hoe economische factoren met elkaar omgaan en markten werken. Wij als supermarktketen zullen deze ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen. Bedankt dat je je standpunt met ons hebt gedeeld. ^Ramona

Reactie van de melder van de klacht Bernard Gerard

1 jaar geleden - U bent de enige supermarkt die tot nu toe inhoudelijk heeft gereageerd. Ik stel dit op prijs, ook al vind ik dat uw cq het CBL- standpunt niet ver genoeg gaat. Bernard Gerard

Alle klachten die gemeld zijn door Bernard Gerard