Klacht: Sprintplan

user-1304310 op 06 november 2016 over Aegon in de categorie Verzekering

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Het Sprintplan is destijds aan mij geadviseerd door:
De Spaarbelegger
Mevrouw P.A.M. Wesel – Deelen
Zeislaan 68
4904 VD Oosterhout Noord Brabant
Blijkens onderzoek van de Vereniging Consument & Geldzaken beschikte deze tussenpersoon destijds niet over de vereiste vergunning uit hoofde van de Wet Toezicht Effectenverkeer (Wte) om een Sprintplan aan mij te mogen adviseren.
Bij het aangaan van dit Sprintplan hebben Aegon (Spaarbeleg) en de door Aegon (Spaarbeleg) aangestelde tussenpersoon gehandeld in strijd met de op Aegon (Spaarbeleg) rustende zorgplicht door mij niet of althans volstrekt onvolledig te informeren over de aard en de omvang van de risico’s van dit Sprintplan. Meer in het bijzonder dat ik na ommekomst van de overeenkomst mijn hele inleg kon kwijtraken. Daarnaast heeft Aegon (Spaarbeleg) gehandeld in strijd met haar zorgplicht door na te laten bij mij te informeren naar mijn inkomens- en vermogenspositie, beleggingservaring en beleggingsdoelstelling. Met het Sprintplan beoogde ik te sparen voor 60000 gulden Beleggingservaring had ik in het geheel niet. Een oogmerk om te beleggen (gezien vorenstaand spaardoel) had ik evenmin.
Door Aegon (Spaarbeleg) noch door de betrokken tussenpersoon is bij mij geverifieerd of ik de in de vorige alinea genoemde risico’’s had begrepen en/of dat het Sprintplan wel voldeed aan mijn spaardoel.. Ik heb de folder destijds en algemene voorwaarden meerdere malen doorgelezen en hieruit kon ik niet opmaken dat het bij een Sprintplan om een aandelenleaseproduct gaat (de benaming ‘’aandelenlease’’ ontbrak overigens in de folder) en ook niet dat ik mijn maandbetalingen volledig zou kunnen verliezen. Door de schending van de zorgplicht heeft Aegon (Spaarbeleg) onrechtmatig jegens mij gehandeld. De schade die ik hierdoor heb geleden is het gevolg van deze schending van de zorgplicht door Aegon. Had Aegon (Spaarbeleg) zich wel van haar zorgplicht gekweten dan had ik dit Sprintplan nimmer afgesloten.

Ondergetekende verwijst in dit verband naar een tweetal arresten van de Hoge Raad van 2 september jl. (zaaksnummer HR 2016:2012 en HR 2016:2015) over een soortgelijke situatie. Bedoelde uitspraken/arresten van de Hoge Raad worden bij Aegon Bank N.V. bekend verondersteld. Eventuele verjaring is tijdig gestuit.

Gewenste Oplossing:

egon (Spaarbeleg) heeft jegens mij onrechtmatig gehandeld en voor de daaruit voortvloeiende schade houd ik Aegon (Spaarbeleg) aansprakelijk. Deze schade stel ik vast op het vermogensverlies dat aan het eind van de looptijd duidelijk is geworden (totaal maandbetalingen minus einduitkering) zulks vermeerderd met de wettelijke vertragingsrente te berekenen vanaf het moment van betaling van de door mij betaalde maandbedragen, tot de dag van voldoening door Aegon (Spaarbeleg) . Ik verzoek u cq ik sommeer u deze schade onverwijld aan mij te vergoeden.
Mij is bekend dat Aegon (Spaarbeleg) soms poogt om de hiervoor genoemde rechtspraak te negeren en Sprintplan-deelnemers als ondergetekende met een onvolledige schadevergoeding akkoord te laten gaan. Laatstbedoelde poging kunt u achterwege laten; met een onvolledige schadevergoeding zal ik geen genoegen nemen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Aegon in behandeling genomen

Bericht van

7 jaren geleden - Beste mevrouw Westerhuis, Ook deze klacht hebben wij op 7 oktober per brief ontvangen en in behandeling genomen. Ik zal u morgen (maandag 7 november) ook een update van de status van deze klacht geven. Vriendelijke groet, Hjalmar Aegon Webcare

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Aegon een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Aegon

Heeft op 21 november 2016 om 19:02 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste meneer Westerhuis,

Uw aangetekende brief is al in behandeling bij onze afdeling Sprintplan. Door de vele verzoeken, naar aanleiding van de uitspraak Hoge Raad over Dexia, kan het echter meer dan acht weken duren voordat u een reactie krijgt. Aegon zal vanzelfsprekend het oordeel van de Hoge raad volgen in die gevallen waarop deze uitspraak van toepassing is. Ik vraag u om de reactie af te wachten en sluit deze klacht op klacht.nl

Met vriendelijke groet,
Robert
Aegon Webcare

Alle klachten die gemeld zijn door