Klacht: aansprakelijkstelling 28 oktober 2016

op 30 november 2016 over Xenos in de categorie Huishoudelijke winkels

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heer, mevrouw,
Op 28 oktober 2016 hebt u een daad gepleegd die in strijd was met de wet of met mijn rechten. Door uw onrechtmatige daad heb ik schade geleden. Ik vind dat deze schade aan u kan worden toegerekend. Door middel van deze brief stel ik u aansprakelijk voor mijn schade.

De schade is ontstaan door de volgende gebeurtenis. Op 28 oktober ben ik met mijn zoontje gaan winkelen in de Xenos in winkelcentrum Koperwiek, adres: Koperwiek 87, 2903 AD Capelle aan den IJssel. Ik deed dit in hoogzwangere toestand, aangezien ik op 23 november ingepland werd voor een keizersnede. Uitgerekende datum was 3 december. Omdat mijn zoontje op 1 november jarig werd (3 jaar geworden), wilde ik versieringen voor hem gaan halen in de Xenos. Bij een bak waar veel aardappelschilmesjes zonder bescherming in lagen pakte mijn zoontje ineens een mesje uit de bak. De bak stond op de grond, open(zonder deksel of afscherming) en voor peuters dus niet afgeschermd.
Voordat mijn zoontje zichzelf pijn zou doen wilde ik snel het mesje van hem afpakken. Echter raakte ik gewond bij het afpakken van dit mesje: ik werd gesneden in 2 vingers (middel en ringvinger) van mijn rechterhand. Al gauw realiseerde ik mij dat de wond dieper was dan ik in eerste instantie dacht: er lag veel bloed om mij heen. Door de hoeveelheid en het stromende bloed rende ik meteen naar de kassa. Veel klanten schrokken van mijn toestand. Medewerkers van de Xenos hebben mij een EHBO behandeling kunnen geven, maar vanwege de wond moest ik alsnog naar het ziekenhuis voor een hechting. Bij het betreffende ziekenhuis (IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel) gaf de medewerker van de eerste hulp aan dat het (nood)verband niet goed aangebracht was.
Inmiddels blijkt dat er 1 vinger genezen is, maar de andere vinger was ontstoken / had een infectie. Vinger is op dit moment nog steeds gevoelloos. Erg lastig met een kind waar je voor moet zorgen en een baby die daar ook nog bij komt.

In de wet staat dat iemand die een onrechtmatige daad pleegt die aan hem kan worden toegerekend, verplicht is de schade die een ander hierdoor lijdt, moet vergoeden (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek).
Het lijkt mij duidelijk dat de Xenos in winkelcentrum Koperwiek de mesjes gevaarlijk en onbeschermd in de winkel heeft geplaatst, helemaal vanwege het feit dat er ook kleine peuters rond kunnen lopen.

Op dit moment bestaat mijn schade uit benzinekosten, tijd en moeite om naar het ziekenhuis te gaan en de vrije dag die mijn man heeft moeten opnemen. Maar grotere schade ondervind ik van het feit dat
mijn vinger nog steeds niet goed genezen is. Ik zal weer naar een arts toe moeten gaan en ik ondervind hinder bij het verzorgen van mijn kinderen door dit feit.
Ik schat het schadebedrag nu op ?! (€ 600,-.) Dat kan echter nog veranderen. Als het nodig is, zal ik gebruikmaken van mijn recht tot aanpassing van het bedrag.

Mijn eis is dat u mijn schade, zoals tot nu toe bekend, binnen twee weken na de datum van deze brief vergoedt. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL25ASNB0708047750 ter name van A J Massicott. Als u de schade niet binnen twee weken betaalt, stel ik u hierbij in verzuim. Ik kan dan vervolgstappen nemen. Voor de kosten van deze maatregelen stel ik u ook aansprakelijk.

Wellicht hebt u een verzekering tegen de gevolgen van de onrechtmatige daad. Als dit zo is dan verzoek ik u om mij dit binnen twee weken na de datum van deze brief te laten weten. Wilt u mij dan de volgende gegevens doorgeven: de naam, het adres en het telefoonnummer van de afdeling en/of de persoon die de schadezaak behandelt. Ik zal mij dan verder richten tot de verzekeraar. Als u mij deze gegevens niet geeft, zal ik mij tot u blijven richten.

Ik ben bereid met u te overleggen over een oplossing. Mocht u overleg wensen, dan verzoek ik u mij binnen twee weken na de datum van deze brief een voorstel te doen.

Met vriendelijke groet,

Alwina Kraaikamp – Massicott

Gewenste Oplossing:

Medewerkers van de Xenos hebben mij een EHBO behandeling kunnen geven, maar vanwege de wond moest ik alsnog naar het ziekenhuis voor een hechting. Bij het betreffende ziekenhuis (IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel)

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Xenos

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Xenos nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door Xenos 28-10-2016