Klacht: WSG

op 17 juli 2012 over William Schrikker Stichting in de categorie Zorginstellingen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Na 10 jaar OTS en vele dingen gebeurt http://www.klacht.nl/william-schrikker/klacht/een-kind-hulp-weigeren-onder-ots/
en meerdere klachten naar de Minister ge emailt, zelfs 2 op van de 3 punten gelijk gekregen van de klachten commissie ,word zoon nog steeds van de ene leefgroep naar de andere gegooit.
Elke keer beweert de gezinsvoogd en de des betreffende leefgroep dat zoon daar behandelt kan worden , maar ondertussen na 1 maand of na 3 maanden weer verzocht te gaan.
Op een donderdag i sme zoon naar een groep in Apeldoorn verplaatst waar hij bijna dagelijks gedwongen medicatie geprobbeert werd to te diene, erg vreemd gezien mijn zoon 15 is en nog nooit 1 pilletje heeft gehad voor zijn ODD/OCD en ook totaal geen indicatie daarvoor heeft.
Na 5 dagen ik op bezoek kom en mijn zoon mij verteld dat 3 mensen om hem heen gingen staan terwijl hij op bed moest zitten en hem verzocht werd een pil in te nemen, toen hij de pil uit het raam gooide werd zijn raam dicht gemaakt en kon niet meer open .
Toen ik boos navraag deed waarom mijn zoon medicatie kreeg werd mij verteld dat ik maar contact op moest nemen met de gezinsvoogd want die ging hierover, ik vertelde toevallig heb ik het gezag over mijn kind en niet de gezinsvoogd dus eis ik nu het medische dossier van mijn kind in te zien en wil per direct weten welk medicijn mijn kind toegedient is .
Dit werd mij niet verteld en de leiding bleef herhalen moet je bij de voogd zijn waar ik erg boos om werd en gelijk vertelde mijn zoon krijgt geen medicatie voordat ik als ouder en gezag hebbende op de hoogte gesteld word welke medicatie , die zelfde avond hebben ze mijn zoon gewoon weer geprobeerd een pil te geven, mijn zoon heeft het wederom geweigert gevolg was hij mocht geen koffie in de woonkamer drinken en kreeg zijn eten ook op de kamer en deur ging op slot .
2 Keer hebben ze in Apeldoorn toch zonder dat me zoon het heeft gezien een pil in zijn drinken gedaan met het gevolg dat me zoon dwars door de pil heen flipte en zijn kamer verboude, de laatste keer was op de woensdag ook weer een pil in zijn drinken en mijn zoon gaat volledig uit zijn plaat en sloopt de woonkamer, waarop de gezinsvoogd word gebelt en gezegt word, dat kunnen we hier niet gebruiken zoon moet maar naar huis, met een gerechtelijke UHP word zoon gewoon weer thuis geplaatst.
Na 7 plaatsingen , weer op een leefgroep , weer de hier kunnen we hem wel behandelen zelfs na de 3 maanden proef , er gebeuren 2 incidenten met sexueel getinte aantijgingen word er besloten dat zoon niet meer zonder begeleidign naar buiten mag , zonder een structureel plan of duidelijke afspraken komt het tot een conflikt tussen zoon en leiding , zoon kwam van school en wilde buiten spelen want het was mooi weer, van de leiding kreeg me zoon te horen geen tijd om met jou naar buiten te gaan waarop mijn zoon toch naar de deur liep en tegen gehouden werd, deur op slot en zoon draaid weer door, niet erg vreemd gezien zoon duidelijkheid en dstructuur nodig heeft die dus niet gegeven werd, pas nadat moeder aan de leiding had gevraagt waarom er in godsnaam dan ook geen planning gemaakt is zodat het duidelijk voor zoon is wanneer hij WEL naar buiten kan , was de reactie, ja dat is wel een goed idee, nou serieus kom op zeg moet ik als moeder nou nog een leefgroep begeleider die beweren kinderen met ODD/OCD aan te kunnen vertellen hoe ze met het kind om moeten gaan ??

Het gevolg zoon is niet meer welkom want ze kunnen hem geen 1 op 1 behandeling geven en hebben niet altijd tijd om met zoon naar buiten te gaan, dus moet zoon maar elders, Nergens in Nederland is er een plek meer volgens voogd dus moest zoon maar opgelsoten en werd achter moeders rug om een organisatie benadert om te onderzoeken of zoon opgelsoten gepllatst kon worden, moeder werd verteld er komt iemand op bezoek voor kevin niks over een onderzoekster die hem een test zou afnemen , gelukkig vond de onderzoekster het geen goed idee en zou ook het advies om niet gesloten te plaatsen adviseren , wat de voogd niet echt zinde en dus moeder vertelde maar jij kan ook kijken voor een plek het is jou kind waarop ik antwoord als er ook pgb aangevraagt werd wat ik al jaren vraag DAN kan ik wat maar als gezinsvoogd dat telkens niet doet word het wel erg lastig met een alleenstaande uitkering niet??
ALs ik het zelf allemaal kon stond me zoon ook niet onder de OTS, dat ik al 10 jaar vecht voor een therapie ,21 zorgboerderijen heb gestuurd naar de gezinsvoogd want volgens de gezinsvoogd was er geen zorgboerderij dat was pas vanaf 18 jaar ,waar ik weet dat kinderen van 7 jaar al op een zorgboerderij lopen ,me zoon bijna 2 jaar thuis heb gehad zonder school zonder begeleiding en zonder enige vorm van ondersteuning ,meerdere keren gemeld heb dat altrecht ook behandeling heeft voor IQ 55 en zelfs IQ 51 , me zoon met een UHP thuis heb gehad en elke vorm van therapie die ik voorstel muziek therapy, creatief therapie agressie therapie , wat door een maatschappelijke werker of voogd aangemeld behoort te worden , werd er niks mee gedaan ,moeder financieel en emotioneel aan het einde zit word nog even gezegt je kan ook wel wat doen als ouder want de voogd heeft het zo zwaar met een geschikte plek te zoeken.

Vervolgens na een conflikt over de telefoon tussen gezinsvoogd en moeder neemt gezinsvoogd zonder moeders weten achter haar rug om contact op met moeders begeleidster (die moeder heeft gekregen via slachtoffer hulp gezien zoon moeder tot 6 keer toe dreigte te vermoorden ook in het bijzijn van de politie, want hulp aan de ouders geven doet de WSG niet aan )nog voordat moeder haar zelf kan bellen in werkelijk minder dan 5 minuten tijd om te klagen ,toen ik dus belde werd mij gelijk gezegt ja je gezinsvoogd leg ik net neer die had mij al gebeld , mijn reactie pardon ??
De gezinsvoogden van de WSG gaan zonder pardon achter de rug om van de ouders emailen en bellen met maatschappelijk werksters advocaten en begeleidsters van de ouder ??
Nadat ik de regio manager belde of dit de gang van zaken was , werd mij gevraagt heb jij dan wel de gezionsvoogd verteld dat je contact met mij opneemt ? ik vroeg pardon ?? ik dacht niet dat ik de man de advocaat of een persoonlijk begeleidster van de gezinsvoogd aan de telefoon had, kom op zeg of een voogd in het prive leven van een ouder zit of je als ouder een klacht indien bij de regio manager van een organisatie is wel wat anders , wat hij dus niet vond en vond het hypocriet van mij dat ik zonder de gezinsvoogd te melden contact opnam met de regio manager en zelf met deze klacht bij hem kwam, erg vreemd gezien de regio manager juist is ingeschakeld maanden geleden omdat veel afspraken niet verliepen zoals het hoorde en ik dus contact op moest nemen als het weer spaak ging .
Na deze opmerking heb ik du sook de telefoon neergegooit en vermeld dat als hij zulke vergelijkingen maakt ik dus totaal niks met hem kan .
Ook is de gezinsvoogd niet van menig dat zoon trauma’s heeft , misbruikt worden meerdere keren door dezelfde dader in het bij zijn van 2 andere kinderen aangerand worden, elke 2 weken onder de blauwe plekken thuis komen ( waar ik foto’s van heb) een week gedwongen medicatie , bijna 2 jaar thuis zonder school, en 7 plaatsingen waar ik nog niet eens de crisis plekken heb bij zijn gerekend , nee daar houd een kind geen trauma aan over, dat moet eerst maar vastgesteld worden anders gelooft ze het niet, maar een aanvraag indienen om te kijken of zoon trauma’s heeft dat word dan weer niet gedaan, tja en dat voor een WSG die speciaal is voor kinderen met een beperking en/of handicap vind ik dat toch echt een observatie van lik me vestje .

Nu is zoon 16 jaar staat wederom op een wachtlijst van een half jaar, waar zoon in de tussen tijd heen moet is niet bekend om het nog maar even onrustiger te maken voor mijn zoon, word hem verteld dat hij op een wachtlijst staat en verteld dat hij eigenlijk wel elders moet, voor een kind met het denk vermogen van een 5 jarige weten deze mensen van de leefgroep en de WSG een kind wel heel goed in de vernieling te trappen , maar de verantwoording nemen dan weer niet, de teamleidster van de WSG voelt zich totaal nergens verandwoordelijk voor .

Dat dit land er binnenkort een mogelijke TBS’r rijker is doet de WSG ook niks , dat het mijn kind betreft die met therapie en de juiste behandeling niet er zo aan toe hoefde te zijn is niet te omschrijven en vind het dan ook ongelooflijk dat dit mag in Nederland, 10 jaar OTS en geen juiste behandeling maar wel onder het toeziende oog van deze Staat .

Gewenste Oplossing:

WSG volledig opdoeken, een groot onderzoek naar de gang van zaken bij Jeugdzorg , en een organisatie opzetten met strenge toezicht .

Compensatie voor de 10 jaar therapie weigeren voor zoon en hij voor de rest van zijn leven therapie en behandeling krijgt op kosten van de staat en niet op zijn 18 ineens moet betalen voor zijn therapien

Een advocaat die de Staat wil aanklagen en de Staat of betreffende Minister zijn/haar verantwoordelijkheid in deze trieste gebeurtenis neemt .

Alle klachten die gemeld zijn door Moedersweetbest