Klacht: Wel opgezegd en toch nog lidmaatschapsbijdrage incasseren (al twee jaar)

op 11 augustus 2017 over Excellent Incasso in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Vanaf februari 2015 heeft ons bedrijf duidelijk aangegeven het lidmaatschap per direct te beëindigen bij Excellent Incasso. Eerst telefonisch en daarna nog per mail. We vragen nog specifiek in de mail om ons aan te geven als alleen het versturen van de mail onvoldoende is. Uiteraard hebben we hier geen reactie op ontvangen.

Helaas waren we voor 2015 te laat met opzeggen, dus deze contributie hebben we gewoon betaald. Echter hebben ze een jaar later de lidmaatschapsbijdrage weer van onze rekening afgeschreven. Onze bedrijfsactiviteiten hadden we ondertussen gestaakt dus de betreffende rekening werd door ons nauwelijks meer in de gaten gehouden.

Dit jaar heeft Excellent Incasso weer getracht automatisch te incasseren maar de betreffende rekening bestaat ondertussen niet meer, zodoende kwamen ze bij ons op de lijn. Dus nu 2,5 jaar na dato zonder ook maar enig contact in de tussentijd, melden ze zich omdat ze vinden dat ze “recht” hebben op de bijdrage voor 2017.
Excellent Incasso beroept zich op hun algemene voorwaarden (daterend uit 2002…?!) waarin staat dat opzegging middels aangetekende brief dient te geschieden.

Ondertussen hebben ze de vordering uit handen gegeven aan Van Arkel gerechtsdeurwaarders & Incasso waardoor het bedrag nog extra oploopt.

Dit zijn echt oplichtingspraktijken maar – lezen op deze site – zijn we kennelijk niet de enige.

Gewenste Oplossing:

Als de vordering 2017 wordt stopgezet en de onrechtmatig geïncasseerde lidmaatschapsbijdrage over 2016 wordt terugbetaald.

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar Excellent Incasso over deze klacht.

Bericht van Excellent Incasso

10 maanden geleden - Dat door Excellent Incasso niet is gereageerd op klachten is onjuist. Peter Hoes van Alpha Security welke optreedt namens Loodgietersbedrijf Peter Hoes heeft van ons de hierna volgende reactie ontvangen welke kennelijk niet op de juiste wijze bij Hoes terecht is gekomen; Geachte heer Hoes, Bedankt voor uw reactie. Goed dat u zich verdiept in deze materie, echter in plaats van klachten in te dienen of te onderzoeken had het misschien verstandig geweest destijds gewoon aangetekend op te zeggen. Had u van de ledenadministratie keurig een bevestiging ontvangen. Overigens ontvingen wij destijds (16 februari 2015) reeds een e-mail ( u verwijst daar ook naar) met daarin de volgende zinsnede ''tevens vernemen wij gaarne of het voldoende is om de opzegging per e-mail te versturen of dat de opzegging ook aangetekend verstuurd dient te worden.'' Het lijkt er derhalve op dat er reeds kennis was dat er inderdaad aangetekend opgezegd dient te worden. Dit is overigens aansluitend ook telefonisch aan het loodgietersbedrijf verteld, door een collega van onze ledenadministratie, het telefoongesprek vond 17 februari 2015 plaats. Gelet op bovenstaande gaan wij er vanuit dat de heer Hoes zich zal wenden tot Alpha Security voor het krijgen van nadere inlichtingen. Deze zijn immers bij Alpha bekend. Wellicht is het een optie dat de heer Hoes zijn lidmaatschap overdraagt aan Alpha Security?

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door Excellent Incasso in behandeling genomen

Excellent Incasso

Heeft op 11 augustus 2017 om 12:05 geantwoord

Geboden Oplossing:

Zie de bovenstaande reactie van heden dezer : Gelet op bovenstaande gaan wij er vanuit dat de heer Hoes zich zal wenden tot Alpha Security voor het krijgen van nadere inlichtingen. Deze zijn immers bij Alpha bekend. Wellicht is het een optie dat de heer Hoes zijn lidmaatschap overdraagt aan Alpha Security?

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat Excellent Incasso een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Heeft op 11 augustus 2017 om 13:38 geantwoord

Excellent Incasso heeft van ons een reactie per mail ontvangen. Het telefoon gesprek waar ze aan refereren is niet bekend. Vreemd tevens dat ze niet reageren per mail, dan ligt het tevens ook vast. Van een incasso partij had je dit minimaal mogen verwachten. Edoch, bevestigd is wel dat ze de mail destijds hebben gelezen en dus wisten dat we per direct zijn gestopt. Ik ben benieuwd of er een rechter in Nederland is die dit asociale beleid gaat goedkeuren.

Verder is het frappant dat alle klachten die hier gemeld zijn, volgens Excellent allemaal niet hun schuld zijn maar die van de klant. Wellicht moet Excellent hun bedrijfsvoering wat klantvriendelijker maken.

Alpha Security zal de vordering overigens niet overnemen aangezien A. er geen rechtmatige vordering is en B. Alpha geen zaken met onbetrouwbare bedrijven doet.

Nogmaals: De onrechtmatige vordering lidmaatschapsbijdrage 2017 dient direct gestopt te worden en de lidmaatschapsbijdrage 2016 dient terug gestort te worden op de rekening van Hoes Loodgietersbedrijf.

Bericht van Excellent Incasso

10 maanden geleden - Aangezien de overeenkomst - tot op heden - niet door het loodgietersbedrijf is beëindigd op de correcte wijze zien wij geen noodzaak te restitueren dan wel kwijtschelding te verlenen. Klager dient zich overigens te beperken tot haar eigen klacht. We laten ons hier ook niet uit over de door klager aangeleverde vorderingen e.d.. Alpha stelt geen zaken te doen met onbetrouwbare bedrijven, maar doet wel zaken met Peter Hoes Loodgietersbedrijf..........

Bericht van Excellent Incasso

9 maanden geleden - Gelet op het feit dat betrokkene inmiddels het verschuldigde bedrag heeft voldaan mag redelijkerwijs worden geconcludeerd dat de klacht zoals deze wordt geuit ongegrond is gebleken. De vermelding dat de klacht niet zou zijn opgelost en/of dat de geboden oplossing is afgewezen raakt dan ook kant noch wal. Een en ander geeft sterk te denken over de wijze waarop Klacht.nl documenteert.

Alle klachten die gemeld zijn door Peter Hoes