Klacht: Ongegronde wijgering toetreding als lid tot de jachthaven.

op 20 april 2014 over Viking in de categorie Kantoorartikelen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Sinds begin 2008 kwam ik al bij de jachthaven, eerst voor de boot van mijn vriendin, maar sinds begin 2012 ligt ook mijn eigen boot daar. In de zomer van 2012 werd bij mij een slokdarm cartcinoom geconstateerd (90% kans op overlijden). Gedurende mijn ziekte proces, wat tot het begin van dit jaar duurde, heb ik heel wat uren op mijn boot en in de jachthaven doorgebracht. Dit was mijn toevluchtsoord en daardoor ken ik daar ook veel mensen. Het is als het ware mijn tweede thuis en familie. Daar ligt mijn hart. Ik heb me ook altijd, ondanks de omstandigheden, voor de jachthaven ingespannen.

In het voorjaar van 2012 moest ik, op basis van mijn toemalige aanvraag, al voor de toelatingscommisssie komen. Ik werd toegelaten, en ik ontving een brief met de vatgestelde kosten voor de toelating en het liggeld. Dus eigenlijk was ik toen al toegelaten.

Begin dit jaar was ik voldoende hersteld en begon ik mijn leven weer op de rit te zetten. Mijn baan was ik ondertussen kwijt geraakt (afvloeien) en mijn vriendin had de relatie beeindigd.

Aangezien door omstandigheden de ligplaats destijds tijdelijk op naam van mijn vriendin gezet was (Ik moest eerst nog lid worden, maar dat was geen probleem verzekerde men mij), moest dit dus alsnog gebeuren. Ik besprak de zaak met de havenmeester, maar deze zag geen probleem. Temeer omdat mijn ex-vriendin tegenover hem en het bestuur had laten weten totaal geen bezwaar te hebben tegen mijn lidmaatschap en mijn aanwezigheid op de jachthaven (we waren immer in goede verstandhouding uit elkaar gegaan). Ik hoefde alleen nog een formulier invullen en een foto van de boot opsturen. Dat heb ik gadaan.
Zo’n twee maanden heb ik niets gehoord, en heb toen de penningmeester maar eens gebeld. De week daarop was een meeting en het zou op de agenda gezet worden.Tien dagen later onving stomme verbazing een afwijzing, maar drie regels en zonder onderbouwing. Dus ik heb een gesprek met het bestuur aangevraagd.

Nu staat er in de statuten, zo blijkt achteraf, dat in geval van klachten of geschillen het bestuur de raad van arbitrage vormt. Dus het bestuur is zowel bestuurder al rechter (beoordelaar), en moet dus oordelen over haar eigen handelen. Heel vreemd, want een raad van arbitrage hoort onpartijdig en neutraal te zijn. Vreemd dat je dit in Nederland kennelijk zo kan regelen.
Het zou logischer zijn als het bestuur van bijvoorbeeld een andere jachthaven, of de gemeente die subsidie verleent (en er dus ook belang bij heeft dat e.e.a. rechtvaardig verloopt) de arbitrage uitvoerde.

Dat bleek ook wel tijdens het gesprek van drie kwartier met de haven commissaris en de voorzitter. Ik had een vriendin meegenomen als getuige. Beide constateerden we dat men erg onbuigzaam en negatief was. Hun argument was dat er enkele mensen zich aan mij geërgerd hadden en dat ik een paar mails gestuurd had die ergenis opwekten. Apart, is dit dan en reden om iemand af te wijzen? Waarom heeft niemand mij dan in al die tijd hierop gewezen, dan han ik er iets aan kunnen doen Die mails warentroewens van ruim twee jaar geleden).

Nu wordt ik in een keer afgerekend met het zwaarste middel dat de jachthaven kan inzetten, ontzegging van het lidmaadschap en de toegang.

Vreemd want ik heb nooit enig negaatief signaal waargenomen en kon naar mijn weten met iedereen prima door een deur.
Daarbij gaat men helemaal voorbij aan mijn belan en kijkt men alleen naar wat ze kennelijk zelf vinden.
Nu blijkt dat men bijvoorbaat al niet van plan was om tot een andere overweging te komen, dus ik was kansloos en de uitslag stond bijvoorbaat al vast.
Deze meeting was bijvoorbaaat al een wassen neus.

Wij hebben tot drie keer toe gevraagd naar de onderbouwing van dit argument, en waar mensen zich dan kennelijk aan ergeden, in die mate dat mij de toegang gewijgerd moest worden.
Die onderbouwing bleef steeds uit, men veranderde van onderwerp. Wij kregen gaan antwoord op onze vraa.

Vreemd, als je zo overtuigd bent van je zaak, dan zou je dat toch uit moeten kunnen leggen.

Ik krjg nu toch sterk de indruk dat hier een vies spelletje gespeeld wordt, en dat er onder water iets heel anders aan de hand is. Dit kan de reden niet zijn, zeker niet als je het als bestuur totaal niet kan onderbouwen. Bovendien kennen de bestuursleden mij helemaal niet, dus hoe kunnen ze dan oordelen.

Waarom is hier nooit eerder een opmerking over gemaakt?
Waarom heb ik in al die tij nooit een brief of een waarschuwing gekregen dat er klachten waren?

Deze handelswijze van het bestuur komt op mij over als subjectief en als willlekeur. Zoals ik het nu ervaar zit het bestuur in de almacht.

Gewenste Oplossing:

Lid van mijn geliefde jachthaven "De Viking"!!
De waarheid.
Alle misverstanden uit de wereld..

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Viking

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Viking nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door nl04911