Klacht: Geen Hypotheek door A2 codering

op 09 oktober 2019 over Vesting Finance in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

In 2013 heb ik een mobiele telefoon aangeschaft bij Neckermann op maandelijkse afbetaling. Door faillissement van Neckermann is het dossier overgedragen aan Vesting Finance. Door scheiding in 2014 met mijn ex partner en daarom genoodzaakte verhuizing naar mijn zusje heb ik toe geen post ontvangen van Neckermann enof Vesting Finance (mogelijk wel verstuurd naar oude adres maar nooit ontvangen van mn ex partner). Uiteindelijk heb ik brieven van Vesting Finance ontvangen en heb ik een betalingsregeling getroffen, echter kon ik aan deze regeling op een gegeven moment niet meer voldoen ivm financiële tegenslagen door de scheiding. Was in financieel zwaar weer beland ivm belastingschulden etc. Telefonisch enkele keren contact gehad met Vesting Finance en hun aangegeven hoe mijn situatie toen was. Uiteindelijk heeft Vesting Finance het complete openstaande bedrag opeisbaar gesteld en heb ik deze in oktober 2018 volledig voldaan. Wel met het gevolg dat ik nu een A2 codering heb met einddatum en dus nu te boek staat als “wanbetaler” tot oktober 2023.

Persoonlijk vind ik dat wij op dit moment zwaar worden gestraft voor een relatief laag bedrag € 1000,-. Daarbij zie ik mezelf niet als wanbetaler, heb al sinds 2011 een lening lopen waar ik geen notering voor heb.

Op dit moment heb wij (ik en mijn huidige vriendin) alles weer (financieel) op de rit. Heb weer een vriendin en in plaats van 1 kind heb ik er nu 6 (samengesteld gezin). Doordat ik een goed salaris heb kom ik niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en zijn we genoodzaakt om een vrije sector woning te huren met een torenhoge huur. Wij hebben nu een woning met 4 slaapkamers. U begrijpt hoop ik dan ook dat 4 slaapkamers voor een gezin van 8 personen erg weinig is. Op dit moment hebben we diversen aanvragen gedaan voor een hypotheek zodat we een groter huis kunnen gaan betrekken met meer slaapkamers zodat de kinderen gewoon een eigen plek hebben en er geen 2 kinderen bij hun ouders op de kamer hoeven te slapen. Daarbij zal het voor ons financieel ook voordelen opleveren lagere maandlasten.

Bij deze verzoek ik nogmaals (heb al twee eerdere aanvragen gedaan bij Vesting Finance) om mijn A2 codering te schrappen uit sociaal oogpunt zodat wij een hypotheek kunnen gaan afsluiten en ons leven weer verder kunnen gaan oppakken.

Gewenste Oplossing:

Ik (wij) zijn tevreden als Vesting Finance een juiste belangenafweging maakt en ook kijkt naar het sociale plaatje. Zie ook:
Artikel 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Recht van bezwaar

1. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Zoals eerder aangegeven worden wij nu zwaar gestraft (ook al is de registratie misschien terecht) voor een relatief laag bedrag waardoor een hypotheek aanvraag nu tot 2023 geen zin heeft. Bij verwijdering van de registratie kunnen wij een hypotheek aanvragen met als gevolg lagere maandlasten en betere huisvesting voor de kinderen. Verder sta ik open om eventueel in gesprek te gaan met Vesting Finance om mijn standpunten en de ontstane situatie te verduidelijken.

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 weken geleden - Ik heb een email gestuurd naar Vesting Finance over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 weken geleden - Deze klacht is zojuist door Vesting Finance in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 week geleden - We hebben bericht ontvangen dat Vesting Finance een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Vesting Finance

Heeft op 09 oktober 2019 om 15:06 geantwoord

Geboden Oplossing:

Oplossing is alleen zichtbaar voor melder van de klacht

Reactie van de melder van de klacht Cootje1980

1 week geleden - Vandaag reactie gehad van Vesting Finance. Deze handhaaft de codering en zij zullen deze dus ook niet wijzigen. Gezien de situatie zal ik dus nu verdere (juridische) stappen gaan nemen. Deze stappen zullen gaan via Dynamiet Nederland enof via een rechtszaak. Daarbij acht ik mijn kans groter gezien eerdere uitspraken waarbij wel een juiste belangenafweging wordt gemaakt. Daarbij stelt vesting finance dat ik nog een negatieve bkr heb wat feitelijk niet klopt want dat betreft namelijk verkoop woning met NHG na scheiding. Wordt vervolgd....

Heeft op 09 oktober 2019 om 15:08 geantwoord

Vandaag reactie gehad van Vesting Finance. Deze handhaaft de codering en zij zullen deze dus ook niet wijzigen. Gezien de situatie zal ik dus nu verdere (juridische) stappen gaan nemen. Deze stappen zullen gaan via Dynamiet Nederland enof via een rechtszaak. Daarbij acht ik mijn kans groter gezien eerdere uitspraken waarbij wel een juiste belangenafweging wordt gemaakt. Daarbij stelt vesting finance dat ik nog een negatieve bkr heb wat feitelijk niet klopt want dat betreft namelijk verkoop woning met NHG na scheiding. Wordt vervolgd....

Alle klachten die gemeld zijn door Cootje1980