Klacht: Vanwege werkzaamheden 5 uur geen stroom

op 26 april 2016 over Stedin in de categorie Energieleveranciers

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Enkele dagen geleden bracht een medewerker van Stedin een brief waarin werd vermeld dat 3 mei as de stroom voor 5 uur afgesloten wordt vanwege werkzaamheden. Als bedrijf kunnen wij onze medewerkers naar huis sturen. Dit kost veel voor ons.

Gewenste Oplossing:

Stedin had kunnen aanbieden een noodaggregaat te plaatsen. Andere mogelijkheid is dat ze het onderhoud 's nachts uitvoeren.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Stedin in behandeling genomen

Bericht van Stedin

1 jaar geleden - Geachte heer, mevrouw, Graag reageren wij op uw bericht waarin u aangeeft onlangs op de hoogte gebracht te zijn van voorgenomen werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk in uw omgeving. Tijdens deze werkzaamheden zal de elektriciteit tijdelijk worden onderbroken om de werkzaamheden te faciliteren. U geeft aan dat deze onderbreking uw bedrijfsvoering slecht uitkomt. Wij begrijpen dat een onderbreking van de elektriciteitsvoorziening vervelend is en dat u graag voorziet in een continue bedrijfsvoering. Werkzaamheden aan de elektriciteitsvoorzieningen worden altijd zeer zorgvuldig gepland; hierbij moet immers met vele factoren rekening worden gehouden. Het is dan ook niet mogelijk om deze werkzaamheden te verplaatsen of om een andere tijdstip vast te stellen. Deze werkzaamheden vinden plaats in overeenstemming met onze algemene voorwaarden. Op de door u genoemde aansluiting zijn de voorwaarden voor een afsluiting >3x80A van toepassing. Hierin staat beschreven dat Stedin, wanneer dit noodzakelijk of gewenst is, in verband met werkzaamheden het transport van elektriciteit kan onderbreken. In deze algemene voorwaarden staat ook beschreven dat Stedin niet aansprakelijk is voor eventuele geleden schade naar aanleiding van deze onderbreking. Waar mogelijk zal Stedin de klanten van te voren informeren over de voorgenomen werkzaamheden, met inachtneming van de termijn zoals deze beschreven is in de Netcode Elektriciteit. U geeft aan dat u enkele dagen geleden op de hoogte gebracht bent van de aanstaande werkzaamheden op 3 mei 2016, en daarmee heeft Stedin ook hier aan voldaan. Wij kunnen u helaas niet tegemoet komen met de door u gewenste oplossing. Met vriendelijke groeten, Nicole Stedin Klachtenmanagement

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Stedin een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Stedin

Heeft op 20 mei 2016 om 15:18 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer, mevrouw,

Sinds 26 april 2016 hebben wij geen antwoord van u mogen ontvangen. Wij beschouwen de klacht dan ook al afgesloten. Mocht u nog verdere vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groeten,

Nicole
Stedin Klachtenmanagement

Alle klachten die gemeld zijn door Bedrijfsvoering