Klacht: Trainingsdag en reisgeld niet uitbetaald

David37773 op 10 oktober 2017 over Adecco in de categorie Uitzendbureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik heb onder werktijd een training moeten volgen waar ik persoonlijk niet beter van word,maar Adecco en werkgever Ceva wel.
Uiteindelijk bijna een hele werkdag verloren gegaan + extra reiskosten moeten incaseren.
Volgens branche manager Adecco zijn hun (jullie spelregels) dat er alleen de training betaald wordt door Adecco. de verloren werkdag en reiskosten zijn voor mij.

Onacceptabel vind ik dit : 1 dit is onderling besproken met Adecco en Ceva .
2 ik ben hier niet van op de hoogte gesteldzowel mondeling als schriftelijk niet.
3 De meest belangrijke is dat er in het ABU-CAO hoofdstuk 9 artikel 63 lid 6 vermeld staat dat : (dit is gekopieerd en geplakt onderstaand uit het ABU-CAO voor uitzendkrachten)
6. Onder scholingskosten worden verstaan:
n
de ten laste van de uitzendonderneming komende directe loonkosten van de uitzendkracht
die in werktijd opleidingen volgt (gederfde arbeidskosten);
de met het verzorgen of organiseren van (in- en externe) opleiding gemoeide directe en
indirecte kosten, daaronder begrepen de kosten van het daarbij betrokken personeel;
alle overige kosten, waaronder begrepen kosten betaald aan opleidingsinstanties, reis- en
verblijfkosten en vergoedingen van studiekosten.

Ik heb deze training in februari 2016 ook moeten doen en deze heb ik toen ook uitbetaald gekregen.
Onlangs heeft een collega van mij in dienst van Ceva deze training ook moeten volgen ook deze werd volledig uitbetaald en omdat ik voor deze werkgever werk zou ik ook onder het ceva cao vallen.

Maar Adecco heeft samen een paar nieuwe spelregeltjes gemaakt en het schijnt volledig ten nadele van de uitzendkracht te zijn. Vreemd vreemd heel vreemd. de uitzendkracht verdient het geld voor adecco.

Gewenste Oplossing:

IK ben pas tevreden als ik mijn dagloon reiskosten uitbetaald krijg.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Adecco over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Adecco in behandeling genomen

Alle klachten die gemeld zijn door