Klacht: Teruggekomen op toezegging finale kwijtschelding

op 30 juni 2017 over AGC Gerechtsdeurwaarders in de categorie Deurwaarders

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

In 2016 kwam ik tot de ontdekking dat onze zoon een schuld had van 2040!euro bij agc
Ik heb toen contact opgenomen met agc en een betalingsregeling besproken. Mijn zoon verblijft in het buitenland en had mij hiervoor gemachtigd
In de regeling heb ik afgesproken dat ik eerst een aantal maanden 100 euro per maand aan de regeling zou voldoen. Dit om te bewijzen dat ik een trouwe betaler was.
Toen ik in mei 2017 weer contact opnam met het agc, nadat ik 13 maanden trouw aan de betalingsregeling had voldoen, wilde ik voor het restbedrag van 740 euro een finale kwijting afspreken. Ik heb toen het voorstel gedaan om 350 euro ineens te betalen. Dit voorstel werd afgewezen. Het tegen voorstel was nog 700 euro betalen.
Ik heb aangegeven hier niet mee akkoord te zijn.
Vervolgens heb ik een tegenvoorstel gedaan van 400 euro.
Toen ontving ik van agc het bericht dat het akkoord was.
Ik heb vervolgens diezelfde dag 400 euro overgemaakt .
Met het idee dat is afgesloten.
Helaas 4 dagen later ontving ik het bericht dat er een typefout was gemaakt en dat het restbedrag van 300 euro alsnog moet worden overgemaakt en wel voor 5 juli.

Los van de wijze van communiceren van het agc ben ik hierover ernstig ontstemd.
Ik ben immers mijn deel van de afspraak nagekomen.

Gewenste Oplossing:

Ik ben tevreden als agc ook hun kant van de afspraak nakomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over AGC Gerechtsdeurwaarders

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over AGC Gerechtsdeurwaarders nog niet in behandeling is genomen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door AGC Gerechtsdeurwaarders in behandeling genomen

Bericht van AGC Gerechtsdeurwaarders

1 jaar geleden - Geachte heer/ mevrouw, Naar aanleiding van uw opmerking zullen wij u een schriftelijke reactie toesturen. Vertrouwende u hierbij voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, LAVG (voorheen AGC)

Alle klachten die gemeld zijn door jhorvers