Klacht: Te hoge rekening

op 28 juli 2016 over ARL Loodgieters in de categorie Loodgieters

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op 11 april 2016 ARL Loodgieters gevraagd oorzaak van lekkage op te sporen en te verhelpen. Vooraf werd mij meegedeeld dat onderzoek een ander (hoger) tarief kende dan reparatie. Tarief onderzoek € 88,-. Uiteindelijk werd rekening opgesteld waarbij alle arbeidsuren tegen hoog tarief werden verrekend; onderzoek en reparatie.

Aankomsttijd rond 12.00 uur en vertrektijd rond 14.30 uur. Naar later bleek werden aankomsttijd en vertrektijd niet op de werkorder vermeld.

In totaal werden 5 uren, waarvan 3 uur voor reparatie, voor twee man in rekening gebracht. Tijdens de reparatie zijn de monteurs ook nog ruim een half uur weggeweest om materiaal te halen.

De prijsopgaaf werd zodanig gedaan dat er geen duidelijkheid was over het verhogen van het bedrag met BTW en met hoeveel BTW. Dit laatste is op grond van artikel 38 Wet op de omzetbelating 1968 verboden; ik ben particulier en geen ondernemer en moet dus een opgaaf krijgen van het totale bedrag met de BTW daarin begrepen.
Het niet duidelijk vermelden van de door mij verschuldigde omzetbelasting gebeurde met betrekking tot de voorrijkosten, arbeidsuren, materiaal standleiding en klein materiaal. Rekening bedroeg in totaliteit exclusief BTW 568,55 en inclusief BTW 687,95.

Uit de algemene voorwaarden zou blijkens telefonische mededeling vanuit ARL er slechts sprake zijn van één tarief en wel het hoge tarief van € 88,-. Dit omdat het bedrijf dag en nacht bereikbaar zou zijn en ook dag en nacht reparaties zou uitvoeren. Verzocht om toezending van algemene voorwaarden. Werd toegezegd doch niet gedaan.

Meerdere malen telefonisch contact gehad en diverse e-mails verzonden. Daarop geen enkele reactie van ARL.

Gewenste Oplossing:

Reparatie verrekenen tegen een daadwerkelijk lager tarief dan € 88,- en terggaaf van de BTW (= € 119,40). Verder de tijd dat de monteurs weg zijn geweest om materiaal te halen van de gedeclareerde uren aftrekken.

Alle klachten die gemeld zijn door Johan 49