Klacht: storing auto

op 01 juli 2013 over Skoda in de categorie Automerken

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op vrijdag 28 juni 2013 reed mijn vrouw op de snelweg en begon de auto plotseling helemaal te roken. Hierdoor was zij genoodzaakt om direct op de vluchtstrook te stoppen. Ik heb gelijk contact opgenomen met Noordhoek te Waalwijk (de autogarage waar wij onze Skoda gekocht hebben). Zij gaven mij direct het telefoonnummer van de alarmcentrale. Deze heb ik gebeld en wij hadden geen mogelijkheid om een garage te kiezen en is onze auto gebracht naar Ames Gorinchem. Tot op heden heeft Noordhoek nog geen contact met ons opgenomen als blijk dat zij belangstelling tonen. Klantvriendelijk is op deze manier ver te zoeken helaas.

Na controle vandaag door Ames Gorinchem blijkt dat er een verstuiver kapot is. Het is echter nog niet bekend hoeveel verstuivers er kapot zijn. De auto dateert van februari 2011 en er bijna 40.000 kilometer op de teller. De auto is een paar maanden uit de garantie. Skoda vindt het redelijk en billijkheid dat zij 70% van de kosten van de onderdelen betalen. Wij kunnen voor de rest van de kosten opdraaien inclusief de arbeidskosten. Naar mijn mening is dit niet redelijk en billijk.

Gewenste Oplossing:

Hierbij wil ik mij beroepen op artikel 7:17 BW non-conformiteit. Artikel 7:17 lid 1 BW bepaalt dat een verkochte zaak moet beantwoorden aan de overeenkomst. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien de zaak niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag in het bijzonder verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan de koper de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval waaronder de aard van de zaak, (serieus bedoelde) mededelingen van de verkoper, de prijs en de overige omstandigheden waaronder de koop plaatsvond.

Uit het onderzoek dat heden morgen gevoerd is blijkt dat de verstuivers kapot zijn en het is nog onbekend om hoeveel verstuivers het gaat. Gezien de leeftijd en de reeds afgelegde kilometers van de auto had een dergelijke defecte verstuiver(s) nog lang niet verwacht mogen worden. Daarbij krijgt onze Skoda telkens een beurt bij de garage van de Skoda dealer.

Uit het voorgaande volgt dat de auto niet aan de overeenkomst beantwoordt in de zin van artikel 7:17 BW. Daaruit volgt dat onze eis is dat Skoda door ons aansprakelijk gesteld wordt en tot herstel van de auto zal moeten overgaan op basis van artikel 7:21 lid 1 BW.

Helaas maakt niemand zich zorgen over het feit of wij een leenauto willen hebben. Vandaag is door Amez Gorinchem voorgesteld dat wij een leenauto kunnen krijgen voor € 25,00 per dag. Op basis van artikel 7:24 BW kunnen wij schadevergoeding eisen. Indien op grond van een consumentenkoop een zaak is afgeleverd, die niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten, heeft de koper jegens de verkoper recht op schadevergoeding overeenkomstig de afdelingen 9 en 10 van titel 1 van Boek 6. Dat wil onder andere zeggen de kosten van de benzine althans het verschil tussen diesel en benzine en de kosten van de huurauto. Onze auto rijdt namelijk op diesel.

Het voorgenoemde daar willen wij ons alsnog niet op beroepen maar wij willen ons wel beroepen op het feit dat er sprake is van non-conformiteit. Wij achten het redelijk en billijkheid dat Skoda alle kosten voor zijn rekening neemt. Naar mijn mening zijn wij coulance om ons niet te beroepen op schadevergoeding.

Tenslotte willen wij u nog verwijzen naar jurisprudentie ECLI:NLLRBARN:2009:BI1775 waaruit u kunt opmaken dat een soort gelijke zaak de rechter het autobedrijf geheel aansprakelijk stelt.

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Skoda

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Skoda over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Skoda nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door Miertje1987