Klacht: Stedin wilt onze schade niet vergoeden

op 23 oktober 2017 over Stedin in de categorie Energieleveranciers

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Onderwerp: Problem met stedin netbeheer. Onze Dossiernummer bij stedin 1051-128300HM.

Wij hebben vorige jaar in januari opdracht gegeven aan stedin netbeheer. En werkzaamheden zou binnen 6-8 weken klaar zijn . Maar werkzaamheden kon niet optijd klaar zijn door het slordige werk van stedin(verkeerde/korte gegevens opgestuurd naar de gemeente tijdens aanvraag En verkeerde tekeningen opgestuurd naar hun onderaannemers etc…aanleiding van hun fouten vertraagd onze stroom aansluiting en uit eindelijk in oktober hebben ze stroom aangesloten, maar onze aanvraag was in januari. Vandaar hebben wij schadevergoeding van ongeveer van 1 jaar gevraagd omdat door die vertraging konden we bijna een jaar niet werken( volgens ondernemingsplan va mkb onze inkomst zou 54.000( vierenvijftigduizend) euro zou zijn( zie bijlage. En vergunning die wij gekregen hebben van de gemmente ook die maanden zomaar weg omdat wij niets konden doen!

En nog vervolgschades gevraagd daardoor die wij gemaakt hebben en natuurlijk offerte geld van ons ook terug gevraagd. Psychologisch klachten wil ik niet vertellen.

Stedin heeft onze klacht behandeld en willen ze alleen maar de helft van de offerte betalen ongeveer van 700 euro, Omdat volgens stedin was die vertraging is ontstaan door onverwachte dingen en vandaar kunnen wij stedin ook niet aansprakelijk stellen en dat ondersteunen ze met een artikel.

Wij willen hierop met uw hulp bezwaar indienen. Want vertraging van werkzaamheden is niet door onverwachtte dingen ontstaan, maar juist door het fouten en slordige werk van stedin zelf en zijn onderaannemers ontstond…dat is sowieso ook bij hun bekend en alles genoteerd.

Wij hebben nog meer bewijzen indien nodig is (e-mails etc.) Dat wij onze verhaal kunnen ondersteunen en dat vertraging door hun fout is ontstond. Hierbij vraag ik dan uw aandacht en hulp. Alstublieft met uw ondersteuning wil ik mijn schadevergoeding van stedin krijgen want dat gaat niet om paar duizend euro’s maar echt nog meer en ze willen deze zaak afsluiten met paar honderd euro’s terwijl ik 100% gelijk heb. Graag uw hulp en aandacht. Alvast bedankt voor uw moeite. Ik zie uw antwoord tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Hieronder vindt u antwoord van stedin op onze schadevergoeding:

Antwoord van stedin:

Datum Dossiernummer Onderwerp 12 januari 2016 1051-128300HM

Vergoeding schade, Loderstr aat 137 TO

E-mail 010-8923114

klachtenteam@stedin.net

Kenmerk 151-128300HM

Beste heer Hekim,

Hoewel wij begrijpen dat de aansluiting later is opgeleverd dan voor u wenselijk was, bete kent dit niet dat hierdoor automatisch recht op vergoeding van enige schade ontstaat, althans dat Stedin daarvoor aansprakelijk kan worden geacht. Dit lichten wij hieronder toe.

Op de offerte zijn van toepassing verklaard de Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van Werkzaamheden en het verlenen van Diensten. Op grond van artikel 11 lid 2 van deze voorwaarden is de Netbeheerder formeel niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade (bedrijfsschade, winst- en inkomstenderving), vertragingsschade, of andere indirecte schade. Omdat wij de gang van zake betreuren zijn wij bereid uit coulance en ter finale kwijting, 50% van het offertebedrag aan u te vergoeden. Dit komt neer op een bedrag van € 702,31

Indien u hiermee akkoord gaat verzoeken wij u bijgevoegde kopiebrief voor te ondertekenen en te retourneren. Na ontvangst van de door u ondertekende kopiebrief, zullen wij de financiële administratie opdracht geven het schadebedrag aan u over te maken op het hiervoor genoemde rekeningnummer. Wij verzoeken u rekening te houden met een administratieve verwerkingstijd van maximaal 4 weken na retourontvangst van de door u ondertekende brief.

Gewenste Oplossing:

Ik wil heel graag mijn alle schades vergoed wordt. Omdat wij geen voldoende kennis hebben en wij niet genoeg ondersteuning hebben willen ze deze zaak met kleine bedrag afsluiten. Ik hoop dat ik met jullie aandacht en ondersteuning deze zaak winnen. Alvast bedankt voor uw moeite!

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Stedin

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Stedin nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door Ld Foodexpress