Klacht: Misleidende variabele rente

rverfuurt op 02 januari 2012 over SNS Bank in de categorie Banken

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

SNS heeft het gepresteerd om de laatste twee “variabele” renteverhogingen (4,55 & 4,35)tegengesteld aan de marktverlagingen (Euribor) door te voeren. Nu heeft de SNS net zoals elke bank te maken met toenemende kapitaalvereisten (Solverncy II, Basel, etc) maar het is oneigenlijk daar een variabele rente als instrument voor te gaan gebruiken daar deze, zoals dat in verleden altijd was, in grote mate gekoppeld is aan de marktrente. Daar kies je als consument voor het risico van de markt, MAAR niet voor de risico (regelgeving)van de bank want dan zou deze nog lager moeten zijn voor de consument?!
Het belang van de bank krijgt wordt dus een steeds groter deel in deze variabele rente die jaren altijd een koppeling met Euribor heeft gehad (gat nu meer dan 3%!). Dit leidt tot verwarring en is misleidend bij het gebruik van de naam “variabel”, dit zou moeten zijn “SNS rente”…..

Gewenste Oplossing:

Ik ben van mening dat er oneigenlijk een beroep op variabele rente wordt gedaan daar waar het in feite gaat om solvency problemen van de SNS. Ik zou de laatste twee renteaanpassingen dus teruggedraaid willen zien alsmede verdisconteerd met toekomstige betalingen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

12 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door SNS Bank in behandeling genomen

Bericht van

12 jaren geleden - Beste rverfuurt, Hierbij reageren we op je klacht met betrekking tot de verhoging van de hypotheekrente. Ten eerste vinden we het altijd vervelend om de rente te verhogen. SNS Bank heeft bij haar variabele hypotheekrente geen 1-op-1 koppeling met het Euribor tarief. Het Euribor tarief is één van de elementen waar de uiteindelijke hypotheekrente op wordt gebaseerd. De verhoging van afgelopen week is het resultaat van het feit dat wij met hogere kosten worden geconfronteerd als gevolg van wijzigende regelgeving en kapitaaleisen. We hopen dat de opbouw van de hypotheekrente hierdoor is verduidelijkt. Met vriendelijke groet, Mariella SNS Bank Webcare

Reactie van de melder van de klacht

12 jaren geleden - Dag Mariella, Allereerst dank voor je antwoord......ik ben alleen bang dat je de essentie van mijn klacht mist. Zoals je duidelijk uit mijn klacht kan opmaken weet ik heel goed welke regelgeving er speelt bij de bankenwereld, maar als de variabele rente een direct instrument is geworden om de bdrijfsdoelstellingen van de bank te gaan sturen sla je de plank mis en zijn we weer op ' woekerpolis' niveau belandt. Dit had veel beter kenbaar dienen te worden gemaakt bij afsluiten, want variabel is al decennia gekoppeld aan de marktrente, en waar is de limiet dan...helemaal geen koppeling meer maar 1 op 1 met winstdoelstellingen SNS?! Dat is dus een oneigenlijk gebruik van de zgn. variabele rente... Ik ben inmiddels bezig met een formeel schrijven richting SNS bank met meer onderbouwing maar hoop dat ondanks de problemen bij de SNS er wel degelijk een passende reactie komt alvorens klachtenprocedures richting KiFiD, Nma, etc te starten... Groeten, Richard

Bericht van

12 jaren geleden - Beste Richard, Bedankt voor je reactie. Je geeft aan dat je inmiddels bezig bent met een schrijven naar SNS Bank. Wij kunnen eventueel ook een klacht voor je indienen bij onze Klachtenservice. Deze afdeling neemt de zaak dan in behandeling en zal je een specifieke reactie geven. Als je liever zelf de klacht instuurt, kan dit natuurlijk ook. Dit doe je via het klachtenformulier op: https://www.snsbank.nl/particulier/klantenservice/contact/klacht-indienen.html. Met vriendelijke groet, Mariella SNS Bank Webcare

Reactie van de melder van de klacht

12 jaren geleden - Dag Mariella, Ik heb inmiddels een schrijven verstuurd en heb het geen formele klacht genoemd maar is mijn inziens ook niet nodig. Ik heb verzocht om een onderbouwing alsmede een voorstel. Is de reactie niet naar mijn wens dan dien ik klachten in bij AFM, KiFiD en Ombudsman want casus is behoorlijk vanzelfsprekend (zie internet) en past in rijtje mistanden in financiele sector. Groeten, Richard

Bericht van

12 jaren geleden - Beste Richard, Bedankt voor het aangeven. Mogen we je vragen waar je dit schrijven naartoe hebt gestuurd? Bijna al onze communicatie verloopt namelijk per e-mail of per telefoon. Hiermee willen we voorkomen dat je schrijven op een onjuiste plek terecht komt, waardoor je misschien geen antwoord terug ontvangt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als we nog iets voor je kunnen betekenen, horen we dit graag. Met vriendelijke groet, Mariella SNS Bank Webcare

Bericht van

12 jaren geleden - Beste Richard, We hebben geen reactie meer ontvangen. We gaan graag voor je na of het schrijven op de juiste afdeling is aangekomen. Kunnen we je klacht anders afsluiten op klacht.nl? Met vriendelijke groet, Mariella SNS Bank Webcare

Reactie van de melder van de klacht

12 jaren geleden - Dag Mariella, Ik heb de klacht of eerder 'motie van wantrouwen' want het gaat echt wel verder dan een standaard klachtje verstuurd naar: SNS Bank Afdeling: hypotheken Postbus 1600 3500 BP Utrecht Ik heb inmiddels ook een reactie mogen ontvangen die totaal niet aansluit bij mijn beleving c.q. informatie verschaft waarom dit allemaal gebeurd hoewel ik dat eigenlijk wel weet. Ik ben mij aan het beraden op volgende stappen die ik tevens heb aangemeld in deze brief maar dat betekent twee dingen: 1. ik ben geen klant meer bij SNS en ga alles weghalen wat ik bij jullie heb lopen: rekeningen, hypotheek, financieringen 2. ik ga formele klachten indienen bij de instanties die daarvoor in aanmerking komen. Ik vind het onbegrijpelijk dat een organisatie op geen enkele wijze ook maar een dialoog durft aan te gaan met een klant waar de SNS al jaren lang van heb kunnen profiteren. Kennelijk nieuwe wind die er blaast bij beursnotering maar wel een van de korte duur. Dit is geen reclame en zal dat tevens via welke media dan ook kenbaarheid aan (gaan) geven. Groeten, Richard ps: ik kan geen kopie van brieven opsturen helaas

Bericht van

12 jaren geleden - Beste Richard, We vinden het erg jammer dat je ontevreden bent over de reactie vanuit onze klachtenafdeling. Je kunt binnen drie maanden na dagtekening van het antwoord in beroep gaan. Je kunt je klacht dan opnieuw bij ons aanmelden via het formulier ‘Klachtenformulier Beroepszaak’ (https://www.snsbank.nl/particulier/klantenservice/contact/klacht-indienen.html) of schriftelijk opsturen naar: SNS Klachtenmanagement Afdeling Beroepszaken Postbus 8466 3503 RL UTRECHT Vermeld in je brief: - je naam, adres en telefoonnummer - je hypotheeknummer - omschrijving van de klacht - overige relevante bijlagen Binnen vijf werkdagen ontvang je bericht dat je klacht is ontvangen. Als het antwoord vanuit afdeling Beroepszaken je niet tevreden stelt, kun je binnen drie maanden na dagtekening van het antwoord van de afdeling Beroepszaken de klacht voorleggen aan de ombudsman van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Met vriendelijke groet, Mariella SNS Bank Webcare

Bericht van Robin van Klacht.nl

12 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat SNS Bank een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

SNS Bank

Heeft op 09 februari 2012 om 09:59 geantwoord

Geboden Oplossing:

Klant uitleg gegeven over de klachtenprocedure

Alle klachten die gemeld zijn door