Klacht: Schadevrije jaren kloppen niet

op 12 april 2016 over Allsecur in de categorie Verzekering

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Allsecur, zeker niet doen.
Zijn veel duurder dan andere verzekeraars en ze gaan op hun eigen manier met regels om.

Als je een schade meldt kijkt een schade expert via de foto’s naar de schade, gaat nog niet eens op locatie kijken.
Laat bijna 3 weken op zich wachten voordat er een uitspraak komt.

Bij mij was de schade dus al gerepareerd en achteraf zegt de schade expert dat ik de schade zelf heb veroorzaakt, terwijl iemand op de de parkeerplaats tegen mijn auto is aangereden.

Ik heb het helaas niet zien gebeuren, kwam er de volgende ochtend pas achter.

Heb geprobeerd een contra expertise op los te laten. Heb met 5 verschillende experts gebeld.
Allen doen géén uitspraak aan de hand van foto’s.

Ik val dus van 22 schadevrije jaren naar 6!!

In de polis voorwaarden staat dat indien je op 01-01-2016 de verzekering verlengt bij allsecure gaan je schadevrije jaren naar 10.

Als je dat dus niet doet, heb je pech, krijg je er dus maar 6.

Hoezo verplichte klantenbinding?

Voor mij NOOIT meer allsecure

Maar de grote vraag mag en kan dit zomaar?

Gewenste Oplossing:

Als ik mijn schadevrije jaren terug heb en de schade goed is afgehandeld.
Schade expert is ontslagen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Allsecur over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Allsecur in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Allsecur een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Allsecur

Heeft op 29 juni 2016 om 10:53 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste arti3007,

Allereerst bied ik u namens Allsecur onze welgemeende excuses aan voor deze verlate reactie. We hebben helaas geen melding van uw klacht ontvangen waardoor we u onverhoopt niet eerder van een reactie konden voorzien.

In uw klacht uit u uw ongenoegen over de gang van zaken omtrent de schade expertise en de afwikkeling van uw schade. Ook maakt u bezwaar tegen de mate van terugval van uw schadevrije jaren.

U meldde bij ons een schade met onbekende oorzaak. U stond geparkeerd en toen u terug kwam bij uw auto was deze beschadigd. Ik begrijp dat dit een erg vervelende situatie is, met name omdat dit soort schades vaak lastig te verhalen zijn. Het Waarborgfonds Motorverkeer is opgericht om schade te vergoeden aan slachtoffers van een aanrijding met een onbekend motorrijtuig. Wij hebben geprobeerd om uw schade te verhalen op dit waarborgfonds, omdat de tegenpartij onbekend is.

Op 3 januari 2014 schakelden wij een schade expert in, welke op 10 januari 2014 het expertiserapport bij ons aanleverde. Ik acht deze termijn niet te lang. Schades kunnen op verschillende manieren door een expert vastgesteld worden. Dit kan op locatie en via een calculatie met foto’s, het zogenaamde Tele Management Expertise TME). Inmiddels worden de meeste autoschades via het TME vastgesteld. Bij duidelijke foto’s kan een expert hiermee goed bepalen wat de schade is en ook of een schade wel of niet door een motorrijtuig is veroorzaakt.

De schade expert stelde vast dat de schade aan uw auto niet door een motorrijtuig is veroorzaakt. Hierdoor kunnen wij de schade niet verhalen op het waarborgfonds. U bent wel verzekerd voor de schade, wij hebben de schade dan ook volledig aan u vergoed. Omdat het niet mogelijk bleek om de schade te verhalen, heeft deze gevolgen voor uw schadevrije jaren en bonus-maluskorting.

Het klopt dat u bent teruggevallen van 22 naar 6 schadevrije jaren. Dit is geheel volgens de voor u geldende polisvoorwaarden. Sinds 1 januari 2016 hanteren alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland dezelfde schadevrije jaren tabel, waardoor wij onze voorwaarden per deze datum hebben aangepast. Uit uw bericht begrijp ik dat u in de veronderstelling bent dat u minder schadevrije jaren zou verliezen als u langer klant van Allsecur zou zijn gebleven. Dit is echter niet het geval, aangezien de schadedatum bepalend was voor de mate van terugval. Uw schade ontstond op 21 december 2013, wat ruim voor de introductie van de nieuwe schadevrije jaren tabel was. Ik vind het dan ook vervelend dat dit misverstand is ontstaan.

Gezien het bovenstaande ben ik van mening dat de schade expertise correct en vlot is uitgevoerd. Ook de afwikkeling van de schade en de invloed hiervan op uw schadevrije jaren is juist verwerkt. Ik ga dan ook niet over tot het aanpassen hiervan.

Het spijt me u niet gunstiger te kunnen berichten, maar ik vertrouw erop u meer duidelijkheid te hebben gegeven over de afwikkeling van uw schade.

Met vriendelijke groet,
Dirk van der Heijden namens Allsecur

Heeft op 29 juni 2016 om 13:27 geantwoord

Dit is helaas al een hele tijd hetzelfde verhaal.

Waarom kan ik geen contra expertise laten uitvoeren, omdat de andere experts zeggen dat ze niet duidelijk op de foto's zien wat er is gebeurd.

Ze gaven wel aan dat het op een trekhaak schade leek.

Daarvoor hadden ze onder de bumper moeten kijken.

Waarom krijg ik telefonische toestemming om de auto te laten repareren op het moment van melden? Waarom niet het besluit van de expert afwachten, zodat ik nog een kans krijg het tegendeel te bewijzen.
Ik weet niet beter dat ik de auto naar de reparatie moet brengen zodat de expert daar kan komen kijken.

Wat betreft de schadevrije jaren, staat er toch echt dat mijn schadevrije jaren dit jaar omhoog zouden gaan. Mits ik nog klant ben!

Maar ik weet waar het probleem ligt.
De brief die kort na de schade kwam. Dat ik teveel geclaimd heb.
Een paar oaar ruitschades, diefstal van sleutels, mijn spiegel van de auto afgereden en dader weggereden.

Dit is voor jullie de druppel geweest blijkbaar en dan word er gezegd dat de schade niet door een auto was gebeurd.

Bericht van

1 jaar geleden - Beste Arti3007, Hartelijk dank voor uw reactie. Vooropgesteld vind ik het spijtig om te lezen dat u zich niet kunt vinden in mijn eerdere antwoord. Met dit bericht probeer ik u nogmaals zo duidelijk mogelijk te informeren over de afwikkeling van de schade en uw schadevrije jaren. Ten tijde van de aanrijding was u WA + Volledig Casco verzekerd bij Allsecur. Dit houdt in dat u voor vrijwel alle schades, ongeacht de oorzaak, verzekerd was. Daarom gaven wij u aan dat de schade onder de dekking van uw verzekering viel. U hebt zelf de keuze gemaakt om over te gaan tot herstel van de schade, hiervoor hebt u immers geen toestemming nodig. Voor het verhalen van uw schade op het Waarborgfonds Motorverkeer zijn er echter een aantal voorwaarden vereist. Eén daarvan is dat de schade veroorzaakt moet zijn door een ander motorrijtuig. Toen u bezwaar maakte tegen het standpunt van de expert, hebben wij deze nogmaals benaderd en heeft hij uw schade opnieuw beoordeeld. Wederom kwam hij tot de conclusie dat de schade niet door een motorrijtuig was veroorzaakt. De expert die wij inschakelden was onafhankelijk en werkzaam voor het expertisebureau ITEB Schadeservices. Het aantal schadeclaims dat u eerder bij ons indiende waren niet bekend bij de schade expert en hebben zijn oordeel dus ook niet beïnvloedt. Sinds 1 januari 2016 gebruiken wij de nieuwe schadevrije jaren tabel om te bepalen hoeveel schadevrije jaren u terugvalt als gevolg van een schade. Sindsdien hebt u geen schades gemeld bij ons, waardoor er van een nieuwe terugval geen sprake is geweest. Ik vind het vervelend dat u door onze nieuwe schadevrije jaren tabel in de veronderstelling was meer dan één schadevrij jaar te stijgen bij verlenging. Zoals ook in de tabel is af te lezen, bouwt u één schadevrij jaar op per jaar dat u schadevrij rijdt. Ik vertrouw erop u hiermee meer duidelijkheid te hebben gegeven over uw schade en de terugval in schadevrije jaren. Met vriendelijke groet, Dirk van der Heijden namens Allsecur

Alle klachten die gemeld zijn door arti3007