Klacht: Praktijk van deze organisatie

op 24 februari 2018 over Direct Solutions in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Vanmorgen telefonisch door deze organisatie benaderd dat er een schuld open zou staan n.a.v. een telefonisch contact door Benelux in december 2016. Dit zou per mail door dit bedrijf bevestigd zijn. Er zijn echter nooit emails van dit bedrijf ontvangen. We zouden vergeten zijn op deze mail te reageren waardoor er een betalingsverplichting is ontstaan. Wel worden de laatste 3 cijfers van ons banknummer genoemd en ons mail adres.
Op mijn vraag om een opname van dit gesprek in december 2016 wordt gezegd dat dit wel kan maar tegen betaling. Vervolgens ontvang ik een mail met het verzoek een bedrag te betalen (zie onderstaand)

Refererend aan ons telefoongesprek van 22-02-2018 bevestigen wij de gemaakte afspraken met betrekking tot de openstaande posten:

De betalingstermijn van factuurnummer E23571741 is inmiddels ruimschoots verstreken. Het openstaande bedrag van € 142,40 zal uiterlijk 26-02-2018 door u op onze rekening NL02ABNA0245598413 t.n.v. Direct Solutions B.V. zijn bijgeschreven.

Als uw betaling wederom uitblijft binnen de bovengenoemde termijn, zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven aan onze incasso afdeling. Wij verwijzen hierbij naar onze algemene voorwaarden.

Zonder omgaand schriftelijk tegenbericht uwerzijds gaan wij ervan uit het bovenstaande correct te hebben verwoord.

Gewenste Oplossing:

Dit bedrijf moet stoppen met deze praktijken.

Alle klachten die gemeld zijn door Nijman1967