Klacht: Onvolledige omschrijving

op 20 maart 2017 over Wijkopenautos.nl in de categorie Autodealers

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op 10 februari 2017 heb ik een auto van het model BMW 120i bij u aangeschaft. Het aankoopbewijs treft u in bijlage 1. De aankoop is tot stand gekomen naar aanleiding van een advertentie op uw website. Een kopie van uw advertentie treft u in bijlage 2.

Uw heeft de auto aangeboden middels een online veiling op uw website. Hierbij bent u tevens opgetreden als de eigenaar en verkoper van de auto. Voorafgaand aan de verkoop heeft u de auto gecontroleerd op technische gebreken. Uit uw advertentie en mededelingen is gebleken dat auto niet geheel schadevrij was. U heeft medegedeeld dat het motorlampje brandde, zonder dit nader toe te lichten. Als koper van de auto ben ik pas na de aankoop in de gelegenheid gesteld om de auto te inspecteren. Na de aankoop bleek de auto ernstige motorschade te bevatten, hetgeen schriftelijk is bevestigd door een professionele schadehersteller. Een kopie van het schaderapport treft u in bijlage 3. Bij het starten van de auto maakt de motor zeer duidelijk ongebruikelijke geluiden, komt er blauwe rook uit de uitlaat die niet vermeld is en vertoont de motor ernstige motorschade.

U heeft in uw e-mail d.d. 7 maart 2017 aansprakelijkheid van de hand gewezen, aangezien volgens u ten tijde van de verkoop van de auto u vermeld zou hebben dat het motorlampje van de auto brandde. Als professionele verkoper dient u te weten dat het lampje van de motormanagement verschillende storingen kan aangeven en dat dit niet vanzelfsprekend inhoudt dat er ernstige motorschade aanwezig is. U heeft de auto gecontroleerd voorafgaand aan de verkoop. Gezien de ernstige schade aan de motor van de auto, die zeer duidelijk waarneembaar is, heeft u uw mededelingsplicht geschonden door niet te vermelden dat de auto ernstige motorschade bevatte. Aangezien ik de auto pas na de aanschaf heb kunnen controleren op gebreken, was het voor mij onmogelijk om deze ernstige schade tijdig waar te nemen.

Als koper van de auto hoefde ik onder de gegeven omstandigheden niet te verwachten dat de auto de betreffende gebreken bevatte. Indien u mij tijdig en volledig had geinformeerd over de daadwerkelijke schade aan de auto, zou ik logischerwijs de overeenkomst niet, althans niet onder de overeengekomen voorwaarden hebben gesloten. De auto bezit namelijk niet de eigenschappen die ik als koper mocht verwachten.

Gewenste Oplossing:

Coulancehalve stel ik u voor dat u de aanschafwaarde aan mij terugbetaalt en dat ik de auto weer overdraag aan u. Vooralsnog zie ik dan af van de extra kosten die ik heb moeten maken en zal maken door uw nalaten.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Wijkopenautos.nl over deze klacht.

Alle klachten die gemeld zijn door Justusvdg