Klacht: onterechte vordering

op 17 september 2016 over Bos Incasso in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Mijnheer, mevrouw,

Bos Incasso en Tele2 maken het nu helemaal bont.

Ondanks dat ik nog steeds geen inhoudelijke reactie heb gekregen op mijn eerdere e-mails, heb ik de nota’s waar het over ging betaald om van het gedoe af te zijn. Uit uw brief van 6 september jl. blijkt echter dat een groot deel van deze betaling onterecht is gedaan.

Oorspronkelijk vorderde u namens Tele2 voor factuur NL……….. d.d. 25-5-16 € 61,54 en voor factuur NL……….. d.d. 22-4-2016 € 60,87.
Vermeerderd met € 40,00 aan incassokosten en met verminderd met een verrekening van Tele2 ad € 24,10 heb ik € 138,31 betaald.

Uit uw brief van 6 september jl. blijkt echter dat factuur NL…………. slechts € 36,77 bedroeg en tevens blijkt hieruit dat er geen kosten verschuldigd zijn.
Door mij is dan ook het volgende bedrag teveel voldaan.

Te betalen nota NL1604911313 en Nl 1603935590 ad tezamen € 98,31
Af: verrekend door Tele2 blijkens uw brief d.d. 13-7-2016 € 24,10-
———–
Te voldoen volgens Tele2 € 74,21
Door mij voldaan aan Bos Incasso € 138,31-
————
Door mij teveel voldaan € 64,10
=======

Laatstgemeld bedrag dient BINNEN VIJF DAGEN NA HEDEN te zijn bijgeschreven op mijn rekening: ………………..

Bij gebreke hiervan beroep ik mij op de inhoud van mijn mail d.d. 15 juli 2016.
Ik vorder dan het gehele onterecht betaalde bedrag ad € 138,31 terug.
Bovendien maak ik dan weer aanspraak op mijn vordering ad € 132,10 verhoogd met € 40,00 incassokosten.

Hoogachtend,

Gewenste Oplossing:

Zodra ik het totaal door mij te vorderen bedrag ad € 310,41 op mijn rekening heb ontvangen. En uiteraard eindelijk na meer dan een jaar een fatsoenlijke reactie van Tele2 heb ontvangen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Bos Incasso

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Bos Incasso nog niet in behandeling is genomen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Bos Incasso in behandeling genomen

Bericht van Bos Incasso

1 jaar geleden - Geachte heer/ mevrouw, Naar aanleiding van uw opmerking zullen wij u spoedig een schriftelijke reactie toesturen. Vertrouwende u hierbij voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Bos Incasso

Alle klachten die gemeld zijn door ontevreden ex Tele2 klant